Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 Riba 4 Etika murid kepada guru 5 shalat 6 ali imran 159 7 al jaatsiyah ayat 13 8 ali imran 9 At taubah ayat 36 10 iblis 11 kejadian manusia 12 akhlak 13 al maidah ayat 2 14 an nahl ayat 125 15 al hujurat ayat 13 16 al maidah ayat 3 17 akal 18 luqman 19 jujur 20 luqman 13 21 Sabar 22 sedekah 23 nikah 24 al imran 25 Al baqarah ayat 2 26 jual beli 27 an-nisa ayat 19 28 al ikhlas 29 an nisa ayat 29 30 Hadist Bukhori dan muslim 31 Puasa 32 Menuntut ilmu 33 Zakat 34 ali imran 104 35 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 36 muhammad 10 37 ali Imran 64 38 saba 19 39 Pohon 40 taubat 41 amanat 42 Pasar modal 43 Ibrahim 7 44 Agama 45 Lingkungan pendidikan Islam 46 al ankabut ayat 45 47 al hijr 41 48 ali imran 97 49 yunus 10 50 al ahzab ayat 21 51 Ibrahim+ayat+34 52 AL ISRA AYAT 23 53 nafas 54 Surat Al-mulk ayat 15 55 Al-an'am ayat 165 56 surat ali imran ayat 159 57 muslim, bab pakaian (2125) 58 al maidah ayat 90 59 al ikhlas ayat 1 60 an nisa ayat 9 61 Masjid 62 al- Baqarah ayat 195 63 q.s An- nisaa ayat 59 64 surat Yunus ayat 57 65 Al-Jaatsiyah ayat 13 66 Rukun Maqam 67 surah hud ayat 61 68 al-ikhlas 69 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 70 Memaafkan 71 ali+imran+97 72 jihad 73 Tentang bersi 74 Surah al baqarah ayat 30 75 an-Nahl ayat 125 76 Al-A’raf+ayat+129 77 yunus 41 78 QS. Ali Imran (3): 67 79 luqman 34 80 haji 81 Ziarah kubur 82 al maidah ayat 1 83 lebih dari 84 surat quraisy 85 AL HUJURAT AYAT 10 86 ali imran 190 87 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 88 Takdir 89 maha lembut 90 an nisa ayat 59 91 Hud ayat 61 92 al-Furqan ayat 67 93 membunuh 94 bekerja 95 ibrahim 27 96 al baqarah ayat 30 97 al Baqarah ayat 155 98 an+nisa+ayat+59 99 luqman+ayat+15 100 Al Qasas ayat 77

Hasil pencarian tentang golongan

Pertama, golongan kanan yang mempunyai kedudukan tinggi. Alangkah mulianya kedudukan golongan itu!...Kedua, golongan kiri yang merupakan golongan terendah. Alangkah buruknya keadaan mereka!
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Pertama, golongan kanan yang mempunyai kedudukan tinggi. Alangkah mulianya kedudukan golongan itu!...Kedua, golongan kiri yang merupakan golongan terendah. Alangkah buruknya keadaan mereka!
(Dan kalian menjadi) pada hari kiamat itu (bergolong-golongan) terdiri dari golongan-golongan (yang terbagi
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 41
Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 8
Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 9
Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 27
Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
(Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu).
(Dan golongan kiri, alangkah celakanya golongan kiri itu).
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 20
Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 3
(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 19
Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan...Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 32
yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan....Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
Mengenai golongan kanan, tidak ada seorang pun yang tahu ganjaran golongan kanan.
Tentang golongan kiri, tidak ada seorang pun yang tahu azab bagi golongan kiri.
(Untuk golongan kanan) menjadi Shilah dari lafal Ansya-naahunna, atau dari lafal Ja'alnaahunna....Yakni Kami ciptakan atau Kami jadikan mereka untuk golongan kanan. Golongan kanan itu adalah,
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 11
Suatu tentara yang besar yang berada disana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan
(Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu) beberapa rasul (kepada umat-umat) golongan-golongan
hari itu) lafal yaumaidzin berfungsi sebagai taukid atau mengukuhkan makna yauma (mereka bergolong-golongan...) yakni golongan orang-orang Mukmin dan golongan orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 13
Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu (menentang rasul-rasul).
Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa -bencana- seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu...) yakni azab yang telah menimpa umat-umat terdahulu, golongan demi golongan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 20
Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan-golongan yang
setan) karena ternyata mereka menaatinya (lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan...(Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi).
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 19
Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai
Berikanlah kepadaku hikmah) yakni ilmu (dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh)...golongan para nabi.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 39
kecuali golongan kanan,
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 37
Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka.
Pada hari kiamat manusia terbagi ke dalam dua golongan....Pertama, golongan yang diberi hidayah oleh Allah karena memilih jalan kebenaran, beriman dan beramal...Kedua, golongan yang ditetapkan sesat karena memilih jalan kebatilan yaitu kufur dan maksiat....Golongan yang sesat itu menjadikan setan sebagai pemimpin mereka selain Allah dan mengikutinya.
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera...untukmu dari saudara-saudaramu di golongan kanan."
Jika orang itu berasal dari golongan kanan, maka ia akan disambut dengan salam kehormatan, "Salam sejahtera...untukmu dari saudara-saudaramu di golongan kanan."