Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 Surat Fathir ayat 28 4 yunus 84 5 as saf ayat 3 6 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 7 kami 8 Zina 9 yusuf 10 Al maidah ayat 6 11 ali imran 14 12 al maidah ayat 90 13 al maidah ayat 3 14 ali imran 190 15 Sholat 16 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 17 Surat ayat29 dan tafsirannya 18 al hujurat ayat 13 19 an nisa ayat 59 20 al-hujurat ayat 13 21 al hujurat ayat 6 22 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 23 ALI IMRAN 24 harta 25 Al-Baqarah ayat 152 26 jual beli 27 amal 28 Al baqarah ayat 185 29 Al+baqarah+ayat+30 30 surat ibrahim ayat 7 31 At taubah ayat 105 32 al hadid ayat 22 33 Az zukhruf ayat 47 34 akidah islam akidah yang praktikal 35 Surah 31 ayat 13 36 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 37 Al-Baqarah Ayat 282 38 Al baqarah ayat 2 39 Q.S An-nahl ayat 18 40 Al imran 41 al hajj ayat 7 42 Syirik 43 al baqarah ayat 30 44 Surat an nur ayat 31 45 al-baqarah ayat 148 46 Al hijr 9 47 Jujur 48 menutup mulut 49 Nabi palsu 50 ali imran 19 51 AL KAHFI AYAT 29 52 Perangilah 53 az Zariyat ayat 58 54 surat al ikhlas 55 dalil+kitab+injil 56 sehaT 57 Maryam ayat 58 58 Ar rum ayat 21 59 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 60 an+nisa+ayat+162 61 Luqman ayat 14 62 aurat 63 Al-Baqarah Ayat 144 64 ali imran 104 65 Alhumazah ayat 1 66 Surat al furqan ayat 26-27 67 ali imran ayat 19 68 ali imran ayat 104 69 Zabur 70 ali imran 130 71 neraka 72 Agama 73 shalat 74 al hadid ayat 3 75 hadits larangan berbuat keji 76 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 77 al imran 14 78 Peradaban islam 79 hujan 80 Tipu daya 81 luqman ayat 34 82 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 83 surat fathir ayat 29 84 AL fatihah ayat 6 85 Surat+al+mu'minun+ayat+131 86 yusuf+101 87 al maidah ayat 48 88 Ali Imran ayat 200 89 al ahzab ayat 21 90 dalil+kitab+zabur 91 Al-luqman+ayat+13-17 92 al anfal ayat 60 93 kitab 94 Dan keluarkanlah zakatnya pada hari di petik hasilnya. 95 Yusuf 101 96 al+maidah+ayat+7 97 maryam 98 Surat al kahfi 99 Sembahyang 100 Al-Baqarah+ayat+156

Hasil pencarian tentang Mesir

Ya'qûb pun pergi ke Mesir bersama keluarganya....Ketika mereka tiba di Mesir dan Yûsuf pun menyambut mereka di pintu gerbang, Yûsuf sangat merasakan rindu...Yûsuf segera mendekati orangtuanya itu dan meminta mereka dan keluarganya untuk tinggal di Mesir dengan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan berlaku angkuhlah Firaun dan bala tentaranya di bumi Mesir) di negeri Mesir (tanpa alasan yang benar
Ketika Mûsâ bermaksud menindak orang Mesir, yang merupakan musuh mereka berdua, karena didorong oleh...rasa permusuhan itu, orang Mesir itu berkata--dengan mengira bahwa Mûsâ akan membunuhnya, "Apakah kamu...akan membunuhku seperti kamu membunuh orang Mesir lain tempo hari?
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 56
Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju...kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu.
Kemudian terjadi paceklik di daerah-daerah sekitar Mesir....Orang-orang lantas berbondong-bondong menuju Mesir karena mereka tahu cara yang dilakukan Yûsuf dalam...Ketika tiba di Mesir, mereka langsung menghadap Yûsuf.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 55
Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai
Akibat perbuatannya itu, selama di negeri Mesir Mûsâ dihantui rasa takut sehingga ia harus selalu waspada...akan keburukan yang sewaktu-waktu menimpanya, lantaran membunuh orang Mesir....Kali ini, orang itu kembali meminta bantuan Mûsâ untuk menolongnya melawan orang Mesir yang lain.
kedua orang tuanya atau bapak dan bibinya (dan dia berkata) kepada mereka ("Masuklah kalian ke negeri Mesir...dalam keadaan aman.") lalu mereka memasuki negeri Mesir dan Nabi Yusuf lalu duduk di atas singgasananya
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 21
Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan)...Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar
Fir'aun bertambah tiran dan hendak mengusir Mûsâ dan Banû Isrâ'îl dari bumi Mesir.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 58
Dan saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir} lalu mereka masuk ke (tempat)nya.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 39
dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 99
mereka masuk ke (tempat) Yusuf: Yusuf merangkul ibu bapanya dan dia berkata: "Masuklah kamu ke negeri Mesir
(Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ) yakni negeri Mesir; artinya kirimkanlah utusan...ke negeri Mesir kemudian tanyakanlah kepada penduduknya (dan kafilah) rombongan musafir (yang kami datang
Kemudian mereka semua berangkat menuju ke negeri Mesir; dan Nabi Yusuf beserta pembesar-pembesar negeri...Mesir lainnya keluar untuk menjemput kedatangan mereka.
Fir'aun dan balatentaranya tetap angkuh dengan kebatilan di bumi Mesir.
nikmat kepada Yusuf, yaitu dibebaskan dari penjara (Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri) Mesir...(pergi) ia dapat bepergian (menuju ke mana saja ia kehendaki di bumi Mesir) yang pada sebelumnya ia...Nabi Yusuf mampu menegakkan keadilan di negeri Mesir dan semua orang menaatinya.
Zaidah (Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya) yakni, musuh Musa dan orang Mesir...yang mengejarnya (musuhnya berkata) yaitu warga Bani Israel musuh orang Mesir yang meminta tolong kepadanya...Ketika orang yang meminta tolong kepadanya mengatakan demikian, orang Mesir yang mengerjarnya itu mendengar...apa yang dikatakannya, sehingga orang Mesir itu kini mengetahui, bahwa yang membunuh orang kemarin adalah
seorang dari bangsanya) dari kalangan Bani Israel (dan seorang lagi dari musuhnya) yakni, seorang bangsa Mesir...Pada mulanya orang Mesir itu menghina warga Bani Israel itu sewaktu orang Mesir itu menyuruhnya untuk...meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya) Musa berkata kepada orang Mesir...Menurut suatu riwayat disebutkan, bahwa orang Mesir itu berkata kepada Musa, "Sungguh aku berniat untuk
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 103
Kemudian (Fir'aun) hendak mengusir mereka (Musa dan pengikut-pengikutnya) dari bumi (Mesir) itu, maka
Berkata Firaun, "Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami) yakni dari negeri Mesir
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 5
Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 94
Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: "Sesungguhnya aku mencium
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 51
Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku
Sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka) yaitu, orang Mesir yang telah
Firaun (untuk mengusir mereka) maksudnya mengusir Nabi Musa dan kaumnya (dari tanah itu) yaitu negeri Mesir
Ketika mereka kembali kepada ayahnya, mereka menceritakan kepadanya pengalaman mereka bersama penguasa Mesir...Mereka juga bercerita tentang janji penguasa Mesir yang akan memberi mereka jatah dan menjamu secara
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 87
Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk
(Berkatalah ia) Nabi Yusuf ("Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini,) yakni negeri Mesir (sesungguhnya
Dalam bahasa Hiroglif (bahasa Mesir kuno, yaitu pada zaman Fir'aun) ditemukan gambar anjing yang melambangkan...Demikian pula orang-orang Mesir kuno....pertengahan bulan Juli sebelum terbit matahari itu bersamaan dengan masa pasang naik sungai Nil di Mesir