Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 ilmu 4 Riba 5 Sabar 6 ali imran 7 AkhlaK 8 Etika murid kepada guru 9 shalat 10 al jaatsiyah ayat 13 11 iblis 12 kejadian manusia 13 ali imran 159 14 At taubah ayat 36 15 al maidah ayat 3 16 luqman 17 an nahl ayat 125 18 Menuntut ilmu 19 an-nisa ayat 19 20 al maidah ayat 2 21 akal 22 jujur 23 al hujurat ayat 13 24 luqman 13 25 sedekah 26 jual beli 27 Zakat 28 ali imran 190 29 al ikhlas 30 amanat 31 haji 32 Sholat 33 nikah 34 Puasa 35 Pohon 36 ali imran 97 37 al imran 38 al+anam+ayat+1 39 Hadist Bukhori dan muslim 40 Ibrahim 7 41 muhammad 10 42 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 43 saba 19 44 yunus 10 45 Al baqarah ayat 2 46 taubat 47 Pasar modal 48 ali Imran 64 49 ali+imran+97 50 surat quraisy 51 Agama 52 Mengurus 53 Al-an'am ayat 165 54 Takdir 55 an nisa ayat 9 56 lebih dari 57 nafas 58 al ahzab ayat 21 59 AL ISRA AYAT 23 60 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 61 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 62 al-ikhlas 63 Tentang bersi 64 al ankabut ayat 45 65 al- Baqarah ayat 195 66 Surah al baqarah ayat 30 67 al maidah ayat 1 68 muslim, bab pakaian (2125) 69 surat ali imran ayat 159 70 an nisa ayat 29 71 an nisa ayat 59 72 al-Furqan ayat 67 73 surat Yunus ayat 57 74 Surat Al-mulk ayat 15 75 surah hud ayat 61 76 Hud ayat 61 77 AL HUJURAT AYAT 10 78 Rukun Maqam 79 QS. Ali Imran (3): 67 80 Ziarah kubur 81 Ibrahim+ayat+34 82 yunus 41 83 jihad 84 Takwa 85 Masjid 86 maha lembut 87 luqman 34 88 al ikhlas ayat 1 89 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 90 ali imran ayat 97 91 Minyak wangi 92 at-tahrim ayat 6 93 al baqarah ayat 175 94 Memaafkan 95 Al Qasas ayat 77 96 luqman+ayat+15 97 fikiran 98 Ar rad ayat 11 99 Menasehati anak 100 membunuh

Hasil pencarian tentang Anak

terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 39
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 153
Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki) yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan...Dia memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.)
(Dan Zakaria, Yahya) yakni anak lelakinya (Isa) anak lelaki Maryam; hal ini menunjukkan bahwa pengertian...keturunan itu mencakup juga anak-anak lelaki dari anak perempuan (dan Ilyas) anak lelaki Nabi Harun
(Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan) yaitu melalui perkataan mereka, bahwa para malaikat...itu adalah anak-anak perempuan Allah (Maha Suci Allah) ungkapan yang menyucikan-Nya daripada apa yang...mereka duga (sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai) memilihnya, artinya anak-anak lelaki...anak-anak lelaki yang mereka pilih sendiri....perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki."
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 57
Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan....Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak
("Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan) sesuai dengan tuduhan kalian (dan untuk kalian anak-anak laki-laki
telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan) yakni dari pembunuhan Firaun terhadap anak-anak...laki-laki mereka dan perbudakannya terhadap anak-anak perempuan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 13
dan anak-anak yang selalu bersama dia,
Manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim....takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak...Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim.
Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 40
Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 17
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
telah memilihkan bagi kalian) telah mengkhususkan bagi kalian, hai penduduk Mekah (Rabb kalian akan anak-anak...laki-laki sedangkan Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para Malaikat) yakni sebagai...anak-anak perempuan-Nya sesuai dengan dugaan kalian itu (Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 149
Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan...dan untuk mereka anak laki-laki,
Tanyakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu, apakah Tuhanmu, bukan mereka, memiliki anak-anak perempuan...dan mereka, bukan Tuhanmu, memiliki anak laki-laki?
Ataukah Allah memiliki anak-anak perempuan, seperti yang kalian sangka, dan kalian memiliki anak laki
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 49
Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada
(Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak...terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak...yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan...orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 133
Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 88
(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,
(Dia telah menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang ternak dan anak-anak).
orang-orang kafir Mekah; ungkapan ini dimaksud sebagai ejekan terhadap mereka, ("Apakah untuk Rabb kamu anak-anak...perempuan) sesuai dengan dugaan mereka bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah (dan...untuk mereka anak laki-laki) mereka memilih yang lebih kuat dan yang lebih baik.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 21
Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
("Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah -anak -perempuan?").
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 55
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam
Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak...Sebab Kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak...perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti...anak perempuan....Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya