Paling Sering Dicari

1 Kurban 2 hutang 3 al mujadalah ayat 11 4 Syirik 5 hujan 6 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 7 rumah 8 kemudahan 9 ar-rum ayat 21 10 ibrahim 11 al quran adalah petunjuk 12 Adam 13 Jihad 14 Dua masa 15 al waqiah ayat 63 16 Maryam 17 surah al-maidah ayat 8 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 Disebabkan 20 al baqarah ayat 275 21 ibrahim 37 22 Matahari 23 al a'raf ayat 52 24 Berdebat 25 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 26 Al Isra ayat 73 27 Zina 28 Jika allah menganugerahi rahmat 29 puasa 30 cinta 31 Al-Imran (3 : 130) 32 al hujurat ayat 13 33 Al-Imran ayat 130 34 ibrahim ayat 7 35 al araf ayat 56 36 hadist tentang perilaku konsumen 37 Surga 38 miskin 39 surat al mujadalah ayat 11 40 Ta ha+ayat+14 41 al imran 42 surat+al+imranayat+110 43 al isra ayat 7 44 Kafir 45 Manusia 46 Iman 47 ilmu 48 al isra ayat 36 49 al jumuah ayat 10 50 Hadits Muslim Nomor 3035 51 Aliimram+ayat+105 52 al ikhlas 53 Ikhlas 54 AN NABA AYAT 7 55 perempuan 56 Al-Muzammil ayat 20 57 al maidah ayat 8 58 Saba 13 59 al+imran+26 60 Al-ikhlas 61 Tentang kematian 62 surah al kautsar ayat 1-3 63 Janganlah sekali kali kamu mengira allah lengah 64 Al-Ankabut ayat 57 65 surat an nazi'at 66 ALI IMRAN 159 67 al-mujadalah ayat 11 68 Al-Baqarah ayat 132. 69 al anam ayat 83 70 Gunung-gunung burung-burung daud 71 al+imron+ayat+191 72 Waris 73 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 74 Dan saksikanlah kurbanmu. Karena, setetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Dan bacalah: 75 Surat Al-Baqarah Ayat 256 76 luqman 77 Hati 78 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 79 khusyu 80 al imran 159 81 Perubahan zat 82 yusuf 83 annisa ayat 12 84 an nisa ayat 29 85 al baqarah ayat 81 86 al hujurat ayat 12 87 berserah diri 88 pikun dan beruban 89 al-baqarah ayat 164 90 al-imron ayat 110 91 al ahzab ayat 21 92 Surat yunus+ayat+8 93 keinginan berhasil 94 ibrahim ayat 37 95 Ar Rahman 96 Metode pendidikan 97 surat al-zalzalah 98 surah al Maun beserta terjemahan 99 Surah Taha ayat 5 100 SURah FATHIR AYAT 28

Hasil pencarian tentang Anak

(Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan) yaitu melalui perkataan mereka, bahwa para malaikat...itu adalah anak-anak perempuan Allah (Maha Suci Allah) ungkapan yang menyucikan-Nya daripada apa yang...mereka duga (sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai) memilihnya, artinya anak-anak lelaki...anak-anak lelaki yang mereka pilih sendiri....perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak...terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak...yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan...orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang
Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki) yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan...Dia memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.)
maksudnya mengawini mereka dan ini mencakup pula nenek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu (dan anak-anak...perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya...keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya anak-anak mereka (ibu-ibumu yang menyusui kamu)...Kemudian dalam sunah ditambahkan anak-anak perempuan daripadanya, yaitu wanita-wanita yang disusukan...(ibu-ibu istrimu, mertua, dan anak-anak tirimu) jamak rabiibah yaitu anak perempuan istri dari suaminya
(Dan Zakaria, Yahya) yakni anak lelakinya (Isa) anak lelaki Maryam; hal ini menunjukkan bahwa pengertian...keturunan itu mencakup juga anak-anak lelaki dari anak perempuan (dan Ilyas) anak lelaki Nabi Harun
Manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim....takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak...Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim.
telah memilihkan bagi kalian) telah mengkhususkan bagi kalian, hai penduduk Mekah (Rabb kalian akan anak-anak...laki-laki sedangkan Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para Malaikat) yakni sebagai...anak-anak perempuan-Nya sesuai dengan dugaan kalian itu (Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 39
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan..., saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari...saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu...yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang...dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak
Mereka menyembelih anak-anak lelaki kalian, karena beranggapan bahwa salah satu dari anak-anak itu kelak...Mereka membiarkan anak-anak perempuan untuk mereka pekerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak...perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak...perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut
orang-orang kafir Mekah; ungkapan ini dimaksud sebagai ejekan terhadap mereka, ("Apakah untuk Rabb kamu anak-anak...perempuan) sesuai dengan dugaan mereka bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah (dan...untuk mereka anak laki-laki) mereka memilih yang lebih kuat dan yang lebih baik.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 57
Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan....Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak...perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti...anak perempuan....Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya
("Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan) sesuai dengan tuduhan kalian (dan untuk kalian anak-anak laki-laki
telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan) yakni dari pembunuhan Firaun terhadap anak-anak...laki-laki mereka dan perbudakannya terhadap anak-anak perempuan mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 11
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu....Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu...semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak...; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya...(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
Berilah anak-anak angkat itu silsilah keturunan dari jalur bapak kandung mereka, karena sesungguhnya...Akan tetapi jika kalian tidak mengenali bapak kandung mereka, maka anak-anak itu menjadi saudara seagama...Dan jika kalian menasabkan anak-anak itu bukan kepada bapak kandung mereka secara keliru, maka kalian
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 40
Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 49
Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada
(Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar

-deskripsi"> Karena menisbatkan anak kepada Allah....Terlebih anak yang mereka nisbatkan kepada-Nya adalah anak yang mereka benci, yaitu anak perempuan.
(Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak) seperti apa yang mereka katakan, yaitu sebagaimana yang...disitir oleh firman-Nya, "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak..."...memilih apa yang dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakan-Nya) untuk dijadikan-Nya anak...; bukan seperti apa yang telah mereka katakan, bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah...dan juga Al-Masih adalah putra Allah (Maha Suci Allah) kalimat ini memahasucikan-Nya dari mengambil anak
-deskripsi"> Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak perempuan yaitu malaikat-malaikat...karena mereka sangat benci kepada anak-anak perempuan sebagaimana tersebut dalam ayat berikutnya....

-deskripsi"> Dari mengambil atau memiliki anak.

-deskripsi"> Anak-anak muda ini melayani dan memenuhi kebutuhan mereka (penghuni surga...Mereka (anak-anak muda) ini saking indahnya seperti mutiara yang berhamburan.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 55
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam
Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak...Sebab Kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu.
Bila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya--sebagai tindakan perkenan untuk diri mereka...Padahal, jelas anak-anak perempuan itu tidak punya kesalahan apa-apa.