Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 rezeki 8 AL-Baqarah ayat 185 9 ILMU 10 Ar rahman 11 al maidah ayat 2 12 al baqarah ayat 275 13 al fushilat ayat 33 14 ibrahim 15 riba 16 Al imran 17 zakat 18 sedekah 19 luqman 20 yunus 21 Al Imran 104 22 ali imran 133 23 An nisa ayat 4 24 menuntut ilmu 25 sabar 26 iman 27 al-Baqarah ayat 275 28 sedih 29 ali imran 159 30 al baqarah ayat 282 31 banjir 32 suraT Al-Maidah AYAT 38 33 ar rahman 33 34 Sholat 35 Hujan 36 Al-Baqarah ayat 4 37 an nisa ayat 29 38 al-isro ayat 26 39 Al maidah ayat 90 40 shalat 41 al maidah ayat 1 42 Muhammad 43 Surat Al -insyirah 44 Surat 19 ayat 12 45 Ayat sedekah 46 Soal sholat taraweh 47 Makar 48 khalifah 49 al hujurat ayat 13 50 fitnah 51 bumi 52 kurma 53 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 54 al maidah ayat 3 55 mukmin 56 Luqman ayat 18 57 ANNISA AYAT 29 58 teman 59 al baqarah ayat 185 60 baik 61 hewan dan tumbuhan 62 pemimpin 63 Ghaib 64 nikmat 65 wasiat 66 Maaf 67 Muhammad 7 68 ikhlas 69 surga 70 Jual beli 71 bersyukur 72 luqman ayat 15 73 Al isra ayat 23 74 Yusuf 75 Yusuf 87 76 ali imran 14 77 Imran 78 Minyak+bumi+pertambangan 79 an nahl ayat 115 80 luqman+ayat+14 81 surat Asy syura ayat30 82 al isra ayat 7 83 yusuf 57 84 Ibadah 85 beriman 86 surat an nahl ayat 32 87 al ahqaf ayat 15 88 At+taubah+ayat+9103 89 surat Al-Baqarah ayat 2 90 yunus 57 91 LUQMAN 14 92 surat an-naas 93 an nisa ayat 36 94 luqman 18 95 sesat 96 al anfal ayat 2 97 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 98 kebaikan 99 al+maidah+ayat+3 100 AL+HUJURAT+ayat+13

Hasil pencarian tentang Anak

terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 39
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 153
Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki) yakni berupa anak-anak (yaitu anak-anak perempuan dan...Dia memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.)
(Dan Zakaria, Yahya) yakni anak lelakinya (Isa) anak lelaki Maryam; hal ini menunjukkan bahwa pengertian...keturunan itu mencakup juga anak-anak lelaki dari anak perempuan (dan Ilyas) anak lelaki Nabi Harun
(Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan) yaitu melalui perkataan mereka, bahwa para malaikat...itu adalah anak-anak perempuan Allah (Maha Suci Allah) ungkapan yang menyucikan-Nya daripada apa yang...mereka duga (sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai) memilihnya, artinya anak-anak lelaki...anak-anak lelaki yang mereka pilih sendiri....perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki."
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 57
Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan....Maha Suci Allah, sedang untuk mereka sendiri (mereka tetapkan) apa yang mereka sukai (yaitu anak-anak
("Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan) sesuai dengan tuduhan kalian (dan untuk kalian anak-anak laki-laki
telah Kami selamatkan Bani Israel dari siksa yang menghinakan) yakni dari pembunuhan Firaun terhadap anak-anak...laki-laki mereka dan perbudakannya terhadap anak-anak perempuan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 13
dan anak-anak yang selalu bersama dia,
Manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim....takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak...Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim.
Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 40
Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 17
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
telah memilihkan bagi kalian) telah mengkhususkan bagi kalian, hai penduduk Mekah (Rabb kalian akan anak-anak...laki-laki sedangkan Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para Malaikat) yakni sebagai...anak-anak perempuan-Nya sesuai dengan dugaan kalian itu (Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 149
Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan...dan untuk mereka anak laki-laki,
Tanyakanlah, hai Muhammad, kepada kaummu, apakah Tuhanmu, bukan mereka, memiliki anak-anak perempuan...dan mereka, bukan Tuhanmu, memiliki anak laki-laki?
Ataukah Allah memiliki anak-anak perempuan, seperti yang kalian sangka, dan kalian memiliki anak laki
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 49
Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada
(Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya...artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak...terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak...yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan...orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 133
Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 88
(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,
(Dia telah menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang ternak dan anak-anak).
orang-orang kafir Mekah; ungkapan ini dimaksud sebagai ejekan terhadap mereka, ("Apakah untuk Rabb kamu anak-anak...perempuan) sesuai dengan dugaan mereka bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah (dan...untuk mereka anak laki-laki) mereka memilih yang lebih kuat dan yang lebih baik.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 21
Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
("Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah -anak -perempuan?").
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 55
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam
Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak...Sebab Kamilah yang menjamin rezeki kalian dan anak-anak kalian itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak...perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti...anak perempuan....Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya