Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 angin 7 Al+hujurat+ayat+13 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 ali imran 103 10 tentang kurban 11 al mujadalah ayat 11 12 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 13 al qalam ayat 4 14 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 15 surah al baqarah ayat 2 16 zakat 17 Al Baqarah ayat 285 18 Sedekah 19 saba 15 20 ali imran 159 21 an nisa ayat 59 22 ali imran 190 23 al hujurat ayat 13 24 talak 25 al hajj ayat 7 26 Ibrahim Ayat 7 27 luqman ayat 12 28 ali imran 29 Al hujurat ayat 9 30 al baqarah ayat 177 31 at tahrim ayat 6 32 Terbit 33 Cahaya Allah 34 al-a'raaf+7 35 beriman kepada allah 36 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 37 miskin 38 an nisa ayat 29 39 al maidah ayat 8 40 al baqarah ayat 285 41 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 42 Muslim itu bersaudara 43 surat+at+tagabun+ayat+1 44 al-hujurat ayat 9 dan 10 45 Al ahzab ayat 21 46 Rumah 47 Al baqarah ayat 229 48 al anfal ayat 60 49 Alat pembelajaran 50 upah 51 surat+38+ayat+72 52 at taubah ayat 60 53 Pendidikan islam sebelum menikah 54 surat al araf ayat 54 55 Surah Al Maidah ayat 15-16 56 ar rad ayat 11 57 yunus ayat 3 58 kafir 59 Yusuf 87 60 maryam 61 riba 62 al ikhlas 63 Melaksanakan haji 64 hawa 65 ali imran 104 66 Al baqarah ayat 30 67 Boros 68 annisa ayat 58 69 adam 70 al maidah ayat 2 71 Al-fajr ayat 27-30 72 al+isra+ayat+26 73 Al-Hasyr Ayat 18 74 surat as saffat ayat 113 75 Tajwid surat an-nisa ayat 34 76 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 77 al baqarah ayat 3 78 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 79 iman kepada malikat 80 Larangan merusak alam 81 al-maidah+ayat+3 82 al-alaq+ayat+2 83 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 84 al-alaq+ayat+3 85 Surah as saba' ayat 44 86 ali imran 18 87 surat al baqarah 30 88 ali+imran+191 89 Al Bayyinah ayat 5 90 Tafsir hak anak terhadap orang tua 91 al-alaq+ayat+4 92 Bagi kaum berakal 93 Surah+as+saba'+ayat+44 94 Menuntut ilmu 95 Al ahzab ayat 56 96 al-alaq+ayat+5 97 amanat 98 Ali Imran 8 99 Matahari di bawah arsy 100 al maidah ayat 1

Hasil pencarian tentang Ayat+kursi

(Ketika mereka berada di sekitarnya) yaitu berada di sekitar tepi parit-parit itu seraya di atas kursi-kursi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
"Siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabb Arasy yang besar") yakni Al Kursi.
jin, berkata, "Aku akan segera mendatangkan singgasana itu sekarang, saat Paduka masih duduk di atas kursi
(Maha Suci Rabb Yang empunya langit dan bumi, Rabb Yang empunya Arasy) yakni Al-Kursi (dari apa yang
kebesaran-Nya (Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Rabb Yang mempunyai Arasy yang mulia) yakni Al-Kursi
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 255
Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
(Maka Maha Suci) yakni sucilah (Allah Rabb) Pencipta (Arasy) yakni singgasana atau Al Kursi (daripada
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
yang mengatakan bahwa maksudnya ialah ilmu-Nya, ada pula yang mengatakan kekuasaan-Nya, dan ada pula Kursi...mencakup langit dan bumi, karena kebesaran-Nya, berdasarkan sebuah hadis, "Tidaklah langit yang tujuh pada kursi
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.
Apabila ayat-ayat Kami yang nyata telah dibacakan kepada orang-orang musyrik, maka--akibat sikap ingkar...dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir, "Ini adalah sihir yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 28
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 15
Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan...dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka