Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 hari kiamat 3 dalil+kitab+Injil 4 Hadis tentang asmaul husna al wakil 5 minyak bumi 6 sabar 7 Surat fatir ayat 3 8 Injil 9 bekerja 10 Al-Baqarah ayat 155 11 dalil+kitab+zabur 12 asmaul husna 13 surat an nas 14 Ali+imran+ayat+134 15 Keuntungan+jual+beli 16 an nisa ayat 59 17 al-baqarah ayat 216 18 surat+asyhaf+ayat+2+dan+3 19 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 20 Al-Isro ayat 26-27 21 Al isra ayat 32 22 Ibrahim 7 23 dalil+kitab+Al Quran 24 hijrah 25 at taubah ayat 105 26 Wasiat 27 Surat Ali Imran ayat 159 28 Obat 29 ali imran 185 30 ali imran 31 Seratus 32 al+maidah+ayat+48 33 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 34 Al ikhlas 35 Saba 36 Ali imran 110 37 Hadist tentang taat kepada allah 38 niat 39 Jinn 40 pendidikan 41 al imran 42 Hadits kitab injil 43 An nahl ayat 125 44 ilmu 45 az zumar ayat 53 46 al hijr ayat 9 47 al hasyr ayat 18 48 maryam 58 49 Zakat 50 al hujurat ayat 13 51 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 52 Al Maidah ayat 48 53 zabur 54 tepat waktu 55 Peristiwa+hari+kiamat 56 Kebajikan 57 Umur 58 Wanita keji 59 luqman 33 60 al-hujurat ayat 13 61 al isra ayat 55 62 Hadis berfikir kritis 63 berkembang 64 ayat kursi 65 pakaian 66 al baqarah ayat 2 67 riba 68 cepat 69 al maidah ayat 2 70 An Naml ayat 87 71 Hadits Benda+yang+haram+diperjualbelikan 72 Al-Baqarah ayat 201 73 wanita 74 al imran 130 75 mencela 76 surat yusuf ayat 42 77 luqman 78 shalat 79 haji 80 yang belajar al quran dan mengamalkannya 81 Berobat dengan yang halal 82 Hati 83 Al Baqarah ayat 30 84 Hutang 85 putus amal 86 ali imran 159 87 lalat 88 Hadits tentang kitab taurat 89 Melihat 90 Surah Al Isra Ayat 55 91 Yusuf 92 al jin ayat 26 93 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 94 surat 3 ayat 5 95 ali imran 31 96 puasa 97 Memaafkan 98 an nahl ayat 97 99 Sihir 100 Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia

Hasil pencarian tentang Sedekah

Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 12
orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),
juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah
orang-orang yang gugur) atau batal (amal-amalan mereka) kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah
Apakah kalian takut untuk selalu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah?
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
menjadi mubtada (yang mencela) menganggap aib (orang-orang yang dengan suka rela) senang hati (memberi sedekah
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan
hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, lebih baik dari sedekah
Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridai. Tuhan pun juga memuji.
Di antara kekurangan orang-orang munafik, selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah