Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 luqman 4 Akhlak 5 pendidikan 6 al baqarah ayat 285 7 al anfal ayat 2 8 hamba-hamba-ku 9 Ali imran 31 10 Menuntut ilmu 11 ali imran 159 12 Hadis tentang Musa dan khidir 13 Kecurangan 14 Hadits Muslim 15 AN NISA AYAT 58 16 ali imran 190 17 adil 18 al baqarah ayat 4 19 zakat 20 ali+imran+191 21 Hukum 22 Al maidah ayat 2 23 nikah 24 al ahzab ayat 21 25 salam 26 harta 27 Al hasyr ayat 7 28 Surat+al+ghafir+ayat+60 29 Surat+al+ghafir+ayat+40 30 al ankabut ayat 51 31 al isra ayat 36 32 al baqarah ayat 30 33 pinjaman 34 Ar Rahman 35 Pemimpin 36 Sedekah 37 iman 38 luqman ayat 18 39 al ikhlas 40 sabar 41 ali imran 42 al hujurat ayat 9 43 Al-Imran 182 44 ali imran 130 45 tanggung jawab 46 Al+maidah+ayat+135 47 surat+al hijr+AYAT+36 48 ali imran ayat 7 49 annisa ayat 9 50 ali imran ayat 110 51 at tahrim ayat 6 52 An nisa ayat 4 53 Tentang kesehatan jiwa 54 surah al ikhlas 55 Pemerintahan 56 al baqarah ayat 2 57 Surat+Ibrahim+Ayat+52 58 Tentang masjid 59 Anggur 60 surat+ibrahim+AYAT+44 61 An nisa ayat 3 62 tentang murabahah 63 riba 64 an nahl ayat 72 65 Az Zariyat ayat 56 66 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 67 Ar rum ayat 21 68 yusuf ayat 87 69 al baqarah ayat 275 70 Cahaya 71 khalifah 72 al-qiyamah ayat 2 73 al+maarij+ayat+35 74 hujan 75 2154 hadist muslim 76 Hadits+at+huru 77 an nisa ayat 59 78 Niat 79 upah 80 gunung 81 ali imran 7 82 yusuf 87 83 zabur 84 shad ayat 29 85 maryam+ayat+37 86 Musa 87 al+maarij+ayat+32 88 Al imran 89 https://www.sinizam.com/2016/09/ayat-ayat-tentang-pola-hidup-sederhana-menyantuni-dhuafa-duafa.html 90 ANNISA AYAT 51 91 Burung 92 al+insan+ayat+25 93 al+baqarah+ayat+285 94 Wafatnya ulama 95 ALBAQARAH AYAT 4 96 ali+imran+190 97 al+waqiah+ayat+79 98 al maidah ayat 48 99 Al hujurat ayat 15 100 Surah Al-Fatihah ayat 2

Hasil pencarian tentang Sedekah

Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 12
orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),
juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah
orang-orang yang gugur) atau batal (amal-amalan mereka) kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah
Apakah kalian takut untuk selalu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah?
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
menjadi mubtada (yang mencela) menganggap aib (orang-orang yang dengan suka rela) senang hati (memberi sedekah
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan
hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, lebih baik dari sedekah
Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridai. Tuhan pun juga memuji.
Di antara kekurangan orang-orang munafik, selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah