Paling Sering Dicari

1 puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 lebih 6 Ilmu 7 rezeki 8 AL-Baqarah ayat 185 9 al maidah ayat 2 10 zakat 11 ibrahim 12 al fushilat ayat 33 13 riba 14 Ar rahman 15 sedekah 16 Menuntut ilmu 17 ali imran 133 18 An nisa ayat 4 19 Al imran 20 al baqarah ayat 275 21 An nisa ayat 29 22 luqman 23 yunus 24 ghaib 25 al baqarah ayat 282 26 surah annisa ayat 3 27 banjir 28 Sholat 29 sedih 30 Al maidah ayat 90 31 yusuf 32 kurma 33 Muhammad 34 Hujan 35 ar rahman 33 36 Al-Baqarah ayat 4 37 suraT Al-Maidah AYAT 38 38 Al Imran 104 39 al-isro ayat 26 40 Ali imran 14 41 laut 42 al+ma'arij+ayat+24-25 43 Al isra ayat 23 44 bersyukur 45 sabar 46 Luqman ayat 18 47 teman 48 Muhammad 7 49 Langit 50 berjihad 51 Al mujadalah ayat 11 52 pemimpin 53 nikmat 54 bumi 55 Al-Baqarah Ayat 165 56 Jual beli 57 surga 58 al-Baqarah ayat 275 59 iman 60 Minyak+bumi+pertambangan 61 Surat Al -insyirah 62 shalat 63 luqman ayat 15 64 hewan dan tumbuhan 65 Niat 66 al maidah ayat 3 67 Surat 19 ayat 12 68 khalifah 69 Yusuf 87 70 Maaf 71 al hujurat ayat 13 72 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 73 Ayat sedekah 74 fitnah 75 Soal sholat taraweh 76 mukmin 77 al maidah ayat 1 78 Al Baqarah ayat 83 79 ali imran 159 80 al-maidah+ayat+142 81 Pendidikan 82 Mencari ilmu 83 ali imran 190 84 Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. 85 kebenaran 86 surat Asy syura ayat30 87 Hati 88 al fathir ayat 15 89 Makar 90 an nisa ayat 58 91 ibrahim 24 92 Az zumar ayat 53 93 Nafas 94 ali imran 95 al+maidah+ayat+3 96 Malam siang matahari dan bulan 97 LUQMAN 14 98 An+nisa+ayat+3 99 mawas diri 100 ali imran ayat 7

Hasil pencarian tentang Sedekah

Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 12
orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),
juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah
orang-orang yang gugur) atau batal (amal-amalan mereka) kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, misalnya sedekah
Apakah kalian takut untuk selalu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah?
Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
menjadi mubtada (yang mencela) menganggap aib (orang-orang yang dengan suka rela) senang hati (memberi sedekah
("Dan Kami hadapi) kami hadapkan (segala amal yang mereka kerjakan) amal kebaikan seperti sedekah, menghubungkan
hati dan menutup-nutupi aib si fakir dengan tidak menceritakannya kepada orang lain, lebih baik dari sedekah
Jika kalian menampakkan sedekah tanpa riya, itu sangat terpuji dan diridai. Tuhan pun juga memuji.
Di antara kekurangan orang-orang munafik, selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah