Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 hujan 9 yusuf 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Almaidah ayat 48 13 Urusan 14 al-maidah ayat 3 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 al-insyirah ayat 5 17 Ibrahim ayat 7 18 hewan 19 huud+40 20 dunia 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 23 al-baqarah ayat 168 24 an-nur+ayat+36 25 Aman 26 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 27 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 28 orang tua 29 Surat al maidah ayat 48 30 ikhlas 31 al-maidah ayat 48 32 ali imran ayat 26 33 Bersyukur 34 ali imran ayat 185 35 ibrahim 32 36 al bayyinah ayat 8 37 surat Al furqan ayat 20 38 lukman+ayat+15 39 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 40 surat al baqarah ayat 11 41 ar rum ayat 21 42 Memohon ampun 43 surat Al furqan ayat 9 44 Al+Anbiyâ+ayat+73 45 Al+hijr+ayat+48 46 an nisa ayat 59 47 al baqarah ayat 124 48 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 49 Surga 50 An nahl ayat 120 51 menghindari perkelahian 52 Anjing 53 petunjuk 54 kemuliaan 55 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 56 al ahzab ayat 70 57 AL+AHZAB+AYAT+70 58 QS.Al imran ayat 79 59 al baqarah ayat 261 60 mengharapkan pertemuan 61 Al-Israa’ ayat 24 62 8 malaikat 63 zakat qardh 64 Ayat menuntut ilmu 65 Tafsir surat alkafirun 66 Surat Al-Baqarah Ayat 20 67 golongan 68 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 69 nuh ayat 25 70 al furqan ayat 67 71 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 72 haram 73 hadist ali imran ayat 190-191 74 wahai jiwa 75 al an'am ayat 38 76 ali imran 64 77 Kitab sunan ibnu majah 78 ummul kitab 79 lisan 80 ali-imran ayat 43 81 an nisa ayat 58 82 Riba 83 an-nisa+ayat+29 84 al qadar ayat 1-5 85 al a'raf ayat 31 86 agama 87 Ibrahim ayat 3 88 Tadabbur asy syuara ayat 174 89 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 90 bohong 91 Cobaan 92 ali imran 185 93 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 94 ali+imran+188 95 Ibrahim ayat 43 96 Q.S Al-Maidah ayat 48: 97 olah raga 98 Surat Al ikhlas 99 Keras hati 100 an-nisa ayat 36

Hasil pencarian tentang Sedekah

Apakah kalian takut) dapat dibaca tahqiq dan tashil, artinya merasa takut dari (karena kamu memberikan sedekah...(Maka jika kalian tiada memperbuatnya) artinya tidak memberikan sedekah (dan Allah telah memberi tobat...kepada kalian) maksudnya Dia telah membebaskan kalian dari sedekah itu (maka dirikanlah salat, tunaikanlah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Jika kamu menampakkan) atau memperlihatkan kepada umum (sedekah-sedekah), yakni yang sunah, (maka itu...Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin.
Ketika ayat mengenai sedekah ini diturunkan, ada seorang lelaki datang dengan membawa sedekah yang banyak...Datang pula seorang lelaki lain seraya membawa sedekah satu sha', maka orang-orang munafik itu mengatakan
Mereka sebut sesaji dan kurban tersebut dengan nama sedekah, ada yang disebut sedekah gunung, sedekah
si peminta (serta pemberian maaf) kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya (lebih baik daripada sedekah...menyakiti perasaan) dengan mencerca atau mengomelinya (Dan Allah Maha Kaya) hingga tidak menemukan sedekah
(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka
Dan mereka yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan” sehingga termasuk pula amal saleh di samping sedekah...bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka untuk dihisab, maka mereka khawatir kalau pemberian (sedekah
hendaklah kalian mengeluarkan sebelum pembicaraan kalian itu) sebelum pembicaraan khusus itu diadakan (sedekah...Makna yang dimaksud, tiada dosa bagi kalian untuk melakukan pembicaraan khusus itu sekalipun tanpa sedekah
-deskripsi"> Untuk zakat dan sedekah.

-deskripsi"> Menampakkan sedekah sunat karena Allah dengan tujuan supaya dicontoh orang...

-deskripsi"> Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena Menampakkan
dan telah menutupi kekuranganmu" atau menghitung-hitung pemberiannya, atau meminta orang yang diberi sedekah...Menyebut-nyebut dilarang bahkan merusak sedekah adalah karena sesungguhnya nikmat yang ada adalah pemberian
(Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) yakni sedekah (untuk mencapai) melalui sedekah itu (keridaan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut kebaikan kalian...subur dan produktif itu hilang dari batu yang licin karena diterpa hujan deras, begitu pula pahala sedekah
-deskripsi"> Baik zakat maupun sedekah....saja yang kita infakkan baik harta atau pun lainnya, banyak atau sedikit, demikian juga ibadah atau sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 263
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan
-deskripsi"> Pekerjaannya yang baik menjadi sia-sia, seperti sedekah dan silaturrahim
-deskripsi"> Sedekah di sini maksudnya adalah zakat, karena sedekah sunat tidak hanya

-deskripsi"> Seperti melakukan sedekah, menyambung tali silaturrahim, menjamu tamu
Segala apa yang kalian usahakan bagi diri kalian, berupa perbuatan-perbuatan baik dan sedekah, akan kalian
yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima pertobatan yang ikhlas dan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 271
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.
Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 114
kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 12
orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),
juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan
bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu persembahkan buat dirimu berupa kebaikan) artinya ketaatan seperti sedekah