Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Jihad 7 At taubah ayat 36 8 ali imran 9 Etika murid kepada guru 10 Shalat 11 al maidah ayat 2 12 kejadian manusia 13 iblis 14 jual beli 15 Al baqarah ayat 2 16 nikah 17 al hujurat ayat 13 18 Zakat 19 Waktu 20 sholat 21 an nahl ayat 125 22 Riba 23 AL HUJURAT AYAT 10 24 al imran 25 akal 26 Iman 27 Sabar 28 Ali Imran ayat 159 29 ali imran 104 30 jujur 31 akhlak 32 an nisa ayat 29 33 AL ISRA AYAT 23 34 Ibrahim 42 35 ali imran 97 36 Pasar modal 37 Puasa 38 an-nisa ayat 19 39 al maidah ayat 3 40 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 41 Menuntut ilmu 42 Ibrahim 7 43 ali Imran 64 44 an-Nahl ayat 125 45 taubat 46 luqman 13 47 luqman 48 Masjid 49 al ahzab ayat 21 50 al ankabut ayat 45 51 an nisa ayat 9 52 an nisa ayat 58 53 Rukun Maqam 54 al maidah ayat 1 55 muslim, bab pakaian (2125) 56 ali+imran+105 57 nafas 58 Al-A’raf+ayat+129 59 surat quraisy 60 surat Yunus ayat 57 61 Memaafkan 62 al-ikhlas 63 Ibrahim+ayat+34 64 yunus 10 65 al mujadilah ayat 11 66 Tentang bersi 67 ikan 68 Surah al baqarah ayat 30 69 q.s An- nisaa ayat 59 70 luqman 34 71 Lingkungan pendidikan Islam 72 maha lembut 73 al ikhlas ayat 1 74 surat ali imran ayat 159 75 surah hud ayat 61 76 yusuf 77 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 78 QS. Ali Imran (3): 67 79 Takdir 80 al hijr 41 81 muhammad 10 82 jual beli dan riba 83 Al baqarah ayat 275 84 saba 19 85 al- Baqarah ayat 195 86 anggota badan tanggu 87 Hud ayat 61 88 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 89 Pohon 90 Ziarah kubur 91 Al-an'am ayat 165 92 Agama 93 al maidah ayat 33 94 zina 95 an-nahl ayat 90 96 surat+kahf+ayat+64 97 Menasehati anak 98 al maidah ayat 44 99 al imran 110 100 Tentang ansor

Hasil pencarian tentang hamba-hamba-ku

(Dan masuklah ke dalam surga-Ku") bersama dengan hamba-hamba-Ku yang saleh.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 56
Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka sembahlah Aku saja.
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 29
Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 29
Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 16
Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu....Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku.
Dengan gambaran siksa seperti itu, Allah mengancam hamba-hamba-Nya, "Wahai hamba-hamba- Ku, takutilah...murka-Ku."
("Maka masuklah ke dalam) jamaah (hamba-hamba-Ku) yang saleh.
(Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu) yakni hamba-hamba-Nya yang beriman,...bertakwa kepada-Nya; pengertian ini disimpulkan dari firman selanjutnya, yaitu, (Maka bertakwalah kepada-Ku...hai hamba-hamba-Ku).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 49
Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
Wahai hamba-hamba-Ku yang percaya kepada-Ku dan kepada rasul-Ku, sesungguhnya bumi-Ku amat luas bagi...Oleh karena itu, larilah kepada-Ku dengan beribadah penuh keikhlasan.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 68
"Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 65
Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 23
(Allah berfirman): "Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya
("Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekuatiran terhadap kalian pada hari ini dan tidak pula kalian bersedih hati
telah ada di sisi Allah, yakni di Lohmahfuz (bahwasanya bumi ini) yakni bumi surga (diwariskan kepada hamba-hamba-Ku...yang saleh) yakni siapa saja di antara hamba-hamba-Ku yang saleh.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 42
Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 105
telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 186
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat...Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu...memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam
Keputusan dan janji-Ku untuk memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka tidak akan berubah....Aku tidak akan berbuat aniaya kepada hamba-Ku, sehingga Aku tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 52
Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani
(Kabarkanlah) beritakanlah, hai Muhammad (kepada hamba-hamba-Ku bahwa sesungguhnya Akulah Yang Maha Pengampun
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 17
menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku
Sesungguhnya hari kiamat yang merupakan saat pertemuan dengan-Ku, yang Aku rahasiakan waktunya bagi hamba-hamba-Ku
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 102
maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong
Sedangkan hamba-hamba-Ku yang ikhlas, kamu tidak akan dapat menyesatkan mereka karena mereka selalu bertawakal
Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman
(Sesungguhnya hamba-hamba-Ku) yang beriman (kamu tidak dapat berkuasa atas mereka) dengan kekuasaan dan
Kami sungguh telah menuliskan dalam kitab Zabûr, kitab suci Dâwûd, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku
Kabarkanlah, wahai Muhammad, kepada semua hamba-Ku bahwa pengampunan-Ku amat banyak bagi orang yang bertobat...Sampaikan pula bahwa kasih sayang-Ku amat luas.
(Sesungguhnya hamba-hamba-Ku) yang beriman (tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka) kamu tidak mempunyai