Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Almaidah ayat 48 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 hujan 10 yusuf 11 ali+imran+159 12 ayat tentang kepala madrasah 13 al-baqarah ayat 168 14 al-maidah ayat 3 15 an-nur+ayat+36 16 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 17 Urusan 18 al-insyirah ayat 5 19 hewan 20 huud+40 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 Ibrahim ayat 7 23 dunia 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 27 menghindari perkelahian 28 orang tua 29 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 30 ikhlas 31 petunjuk 32 kemuliaan 33 mengharapkan pertemuan 34 ali imran ayat 26 35 AL+AHZAB+AYAT+70 36 al baqarah ayat 261 37 al bayyinah ayat 8 38 surat Al furqan ayat 20 39 Bersyukur 40 ali imran ayat 185 41 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 42 surat al baqarah ayat 11 43 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 44 QS.Al imran ayat 79 45 lukman+ayat+15 46 Surat al maidah ayat 48 47 surat Al furqan ayat 9 48 al-maidah ayat 48 49 Al+hijr+ayat+48 50 ibrahim 32 51 ar rum ayat 21 52 Memohon ampun 53 an nisa ayat 59 54 Al+Anbiyâ+ayat+73 55 al baqarah ayat 124 56 An nahl ayat 120 57 Anjing 58 Surga 59 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 60 al ahzab ayat 70 61 q.s al qalam ayat 68 62 Tafsir surat alkafirun 63 keamanan 64 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 65 SURAT AL KAHFI AYAT 19 66 Almujadilah surah ke berapa 67 Muslim 68 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 69 zakat qardh 70 al anfal ayat 63 71 al furqan ayat 67 72 Ayat 36 surat al isra 73 al an'am ayat 38 74 ali imran 64 75 menjaga lisan 76 an-nisa ayat 29 77 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 78 nuh ayat 25 79 ali imran 190-191 80 anak sapi 81 bermain 82 an nisa ayat 1 83 Sedekah 84 an nisa ayat 58 85 AL HAJJ AYAT 5 86 Riba 87 an-nisa+ayat+29 88 al qadar ayat 1-5 89 al a'raf ayat 31 90 an+nur+ayat+62 91 an nisa ayat 9 92 Kuda 93 pendidikan 94 ali+imran+188 95 masuk 96 Ibrahim ayat 43 97 Permadani 98 Sedikit sekali berterimakasih 99 Terhadap diri 100 Tadabbur asy syuara ayat 174

Hasil pencarian tentang imran

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
Termasuk kebijaksanaan-Nya adalah Dia mengutus hamba-Nya Musa bin Imran yang telah diketahui Allah, bahwa
hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali Imran
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali Imran
Oleh karena itu, Allah memuji Maryam karena ‘iffahnya, Dia berfirman, “Dan (ingatlah) Maryam binti Imran
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan