Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Ali imran 11 Zakat 12 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 13 Injil 14 Zina 15 al hujurat ayat 13 16 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 17 Jibril 18 ali imran ayat 159 19 lokasi yang memudahkan 20 Rezeki 21 Bumi bulat 22 dalil+kitab+Zabur 23 surat+thaha+ayat+125 24 pertengkaran 25 surat+thaha+ayat+126 26 AL HASYR AYAT 18 27 Al-Ahzab ayat 33 28 Al quran 29 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 30 an nahl ayat 125 31 Melindungi 32 al+maidah+ayat+47 33 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 34 surah+fathir+ayat+18 35 ar rum ayat 21 36 Arsy 37 hr+muslim+288 38 Jihad 39 al maidah ayat 48 40 ali imran 134 41 Ayat ayat larangan zina 42 Saba' ayat 1 43 AS+SAJADAH+AYAT+6 44 kitab+zabur 45 Surat-ad-dahr-ayat-23 46 Ar rum ayat 41 47 al+hijr+22 48 mati 49 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 50 al+ikhlas 51 surah ar-raf ayat 72 52 Ali imran 110 53 Sulaiman 54 ali+imran+110 55 Perintah membaca Alquran secara tartil 56 Az Zumar ayat 53 57 Ali imran 133 58 an nisa ayat 5 59 ibrahim 35 60 nikah 61 Tenggorokan 62 tahrim ayat 6 63 barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya 64 Ali Imran 92 65 surat annisa ayat 29 66 MEMANCARKAN SPERMA 67 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 68 surga 69 tanggung jawab 70 penetapan harga 71 yunus 5 72 Bunuh diri 73 Kitab zabur 74 Nikmat 75 al maidah ayat 8 76 ad dariyah ayat 58 77 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 78 Surat An Naas ayat 6 79 at+taubah+ayat+24 80 al-a'raf ayat 179 81 Kesedihan 82 maryam 58 83 Amat penipu 84 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 85 yusuf 86 tanah 87 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 88 al+mukmin+ayat+17 89 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 90 al baqarah ayat 282 91 wanita 92 ali imran 159 93 Laba-laba 94 Al+Hasyr+ayat+7 95 melampaui batas 96 Ilham 97 singa 98 al ikhlas 99 hr.muslim:+3447 100 belajar

Hasil pencarian tentang kebebasan+musyawarah

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 196
Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sekali-kali kami tidak mempunyai kekuasaan terhadap kalian sehingga kami dapat merenggut kebebasan memilih
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 43
orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan
sedangkan urusan mereka) yang berkenaan dengan diri mereka (mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah...) memutuskannya secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya (dan sebagian dari apa yang
Pencipta dan Pemelihara mereka, selalu mengerjakan salat, selalu menyelesaikan urusan mereka dengan jalan musyawarah
tidak ada perbedaan, dengan menciptakan kalian dalam wujud lain, seperti malaikat yang tidak memiliki kebebasan...Akan tetapi Allah berkehendak menjadikan kalian berlainan jenis dan warna, memberikan kalian kebebasan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 5
Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka
tidak mendapatkan ampunan (atau apakah kalian telah mempunyai) hai orang-orang kafir Quraisy (jaminan kebebasan
Sungguh Kami telah memuliakan anak-cucu Adam dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan barbicara dan kebebasan
Apabila kamu telah bertekad untuk mengambil suatu langkah setelah terebih dahulu melakukan musyawarah...kepada Allah, karena Allah benar-benar mencintai orang-orang yang menyerahkan urusan kepada-Nya (1). (1) Musyawarah...Demikianlah, al-Qur'ân telah mencantumkan prinsip musyawarah sejak 14 abad yang lalu.
Selanjutnya Dia memberikan kebebasan kepada kalian untuk memilih.
berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dengan mengerjakan salat dan menunaikan zakat, berikanlah kebebasan
Sebab, Allah telah memberi mereka kebebasan untuk memilih sendiri.
Dalam hal ini mereka tidak memiliki kebebasan memilih.
Musyawarah itu berakhir dengan pendapat saudara tertua yang mengurus mereka selama ini.
(Jika mereka bertobat) dari kekafiran (dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini...dinamakan al-syûrâ--berarti 'musyawarah'--untuk merangsang umat Islam agar selalu berpegang pada prinsip...musyawarah dalam mengatur segala macam urusan kehidupannya.
[[42 ~ ASY-SYURA (MUSYAWARAH) Pendahuluan: Makkiyyah 53 ayat ~ Surat Makkiyyah yang berisi 53 ayat ini...dinamakan al-syûrâ--berarti 'musyawarah'--untuk merangsang umat Islam agar selalu berpegang pada prinsip...musyawarah dalam mengatur segala macam urusan kehidupannya.
Dalam hati, mereka berkata, "Kalau kita mempunyai kebebasan, kita tidak akan pergi berperang sehingga
bapaknya (menyapih) sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau persetujuan (keduanya dan hasil musyawarah
tinggal di kawasan pemerintahan Islam yang mendapatkan perlindungan menyangkut hak hidup, kepemilikan dan kebebasan
anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga kehormatan, kebebasan
Hal itu berdasar pada prinsip kebebasan individu yang menjamin kebebasan berbuat apa saja.
beragama tidak dibenarkan; p. berperang melawan musuh diperintahkan untuk membela diri, demi menjamin kebebasan