Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 surat yunus ayat 99 11 ali+imran+159 12 at taubah ayat 71 13 yunus ayat 99 14 saba ayat 46 15 saba' 46 16 Al Hujurat ayat 13 17 ali imran 18 kebebasan 19 Ali imran 14 20 ibrahim 7 21 YUNUS 22 surat al baqarah ayat 256 23 ilmu pengetahuan 24 al maidah ayat 2 25 ali imran 191 26 al-hajj ayat 41 27 Surah+An+Nisa+Ayat+26 28 as saba 46 29 Berpikir 30 al mujadalah ayat 11 31 Surah al- baqarah ayat 36 32 Anisa ayat 118 33 Al ikhlas 34 Anisa+ayat+118 35 an nisa ayat 1 36 al hajj ayat 41 37 jual beli 38 Qs. Attin ayat 4 39 SABA+46 40 pemimpin 41 al imran ayat 159 42 saba 43 kebebasan musyawarah 44 al mujadilah ayat 11 45 al baqarah ayat 170 46 kurban 47 al-baqarah ayat 36 48 ibrahim 49 surat at taubah ayat 71 50 surat saba' ayat 46 51 rezeki 52 Ali Imran ayat 19 53 ali imran 103 54 Al Furqan ayat 74 55 al baqarah ayat 3 56 Surat Ibrahim ayat 7 57 surat al baqarah ayat 36 58 maryam 59 Syirik 60 an najm ayat 39-42 61 Arab 62 QS. Al-Hajj ayat 41 63 Ali Imran 185 64 Surat Al hajj ayat 41 65 surat saba ayat 46 66 Sabar 67 An Nahl ayat 5 68 Surah Ali Imran 214 69 ali imran 12 70 al-baqarah ayat 256 71 Ar rahman 72 An+Nahl+ayat+6 73 ali imran 31 74 ar-rahman 75 surat+al+baqarah+ayat+256 76 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 77 Surat Az Zukhruf ayat 22 78 al an aam ayat 108 79 Al+ahzab+ayat+18 80 al ankabut ayat 26 81 Al+Baqarah+ayat+260 82 Al-Mujadalah ayat 11 83 sholat 84 berpendapat 85 ali imran 13 86 saba' ayat 46 87 matahari 88 Darah 89 YUNUS+99 90 asy-Syura ayat 38 91 ar rum ayat 21 92 al baqarah ayat 84-85 93 al a'la ayat 7 94 al baqarah ayat 233 95 qs saba' 46 96 QS Saba' ayat 46 97 surat ali imran ayat 159 98 Menjaga 99 ar rum ayat 39 100 Menuntut ilmu

Hasil pencarian tentang kebenaran+kesesatan

itu melainkan kesesatan) Istifham atau kata tanya di sini bermakna menetapkan; artinya tidak ada sesudah...kebenaran itu melainkan hanya kesesatan belaka....Barang siapa yang menyimpang dari kebenaran yaitu menyembah selain kepada Allah berarti ia terjerumus...ke dalam kesesatan (Maka bagaimanakah) mengapa (kalian dipalingkan?)...dari keimanan padahal bukti-bukti kebenaran telah cukup ada.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 32
Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu..., melainkan kesesatan....Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?
(Mereka tuli) terhadap kebenaran, maksudnya tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya (bisu) terhadap...kebaikan hingga tidak mampu mengucapkannya (buta) terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah sehingga...tidak dapat melihatnya, (maka mereka tidaklah akan kembali) dari kesesatan.
Jika mereka menolak ajakanmu dan tetap tidak meninggalkan kesesatan mereka setelah kebenaran tampak jelas
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 24
Katakanlah: "Allah", dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran...atau dalam kesesatan yang nyata.
mendatangi kami dari suatu arah, yang kami kira ada kebaikan dan harapan, untuk mengalihkan kami dari kebenaran...kepada kesesatan."
Dalam kesesatan itu, Allah membiarkan mereka terombang-ambing dan tak mendapatkan jalan kebenaran.
Karena dengki dan iri terhadap Adam, Iblîs berkata, "Karena Engkau telah menetapkan aku dalam kesesatan...Akan aku palingkan mereka dari jalan kebenaran dengan menggunakan segala cara.
Perbuatan yang ia lakukan itu adalah kesesatan yang jauh dari kebenaran.
Mereka meninggalkan petunjuk Allah, mengikuti kesesatan dan menginginkan kalian menjauhi jalan kebenaran
Mereka bagaikan orang tuli karena telah kehilangan fungsi pendengaran dengan tidak mendengarkan kebenaran...Mereka juga bagaikan bisu karena tidak berbicara sesuai dengan petunjuk atau kebenaran....Mereka selalu tidak akan meninggalkan kesesatan.
(Dan siapa yang menyalahi) atau menentang (Rasul) mengenai kebenaran yang dibawanya (setelah nyata baginya...petunjuk) artinya setelah jelas baginya kebenaran dengan adanya mukjizat-mukjizat (dan ia mengikuti)...cara menyimpang dan mengingkarinya (maka Kami jadikan ia menguasai apa yang telah dikuasainya berupa kesesatan...) artinya Kami jadikan ia membina hubungan di antaranya dengan kesesatan itu di atas dunia, lalu (Kami
Allah memperlakukan mereka sebagai pengejek, menelantarkan mereka dalam jurang kesesatan yang membutakan...mata mereka dari kebenaran, kemudian menyiksa mereka.
mereka, wahai Muhammad, "Penyebab tidak berimannya kalian itu bukanlah kurangnya mukjizat, melainkan kesesatan...Allah Swt. menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya, selama orang itu berjalan pada jalan kesesatan...Demikian pula, Allah akan memberi petunjuk kebenaran kepada siapa saja yang selalu kembali kepada Allah
Tidak ada apa-apa setelah kebenaran dari ketauhidan kepada Allah dan penyembahan kepada-Nya, selain keterjerumusan...dalam kesesatan, yaitu berupa penyekutuan Allah dan penyembahan kepada selain Dia....Maka, mengapa kalian berpaling dari kebenaran kepada kebatilan?
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 115
Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan...jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami
(Yang demikian itu) penyembahan itu (adalah kesesatan yang jauh) sekali dari kebenaran.
Sebagaimana Ibrâhîm mengetahui--dengan petunjuk Kami--kesesatan kaumnya pada saat menyembah patung-patung...kerajaan Kami yang besar yang berada di langit, di bumi dan di antara keduanya, agar dapat dijadikan bukti kebenaran
Orang-orang yang tidak mempercayai bukti-bukti kekuasaan Kami dan kebenaran misi kerasulanmu, mereka...tidak mempergunakan indra mereka dalam mencari kebenaran....Dari itu mereka bingung dalam kesesatan syirik dan sikap keras kepala seperti bingungnya orang yang tuli...Tidak ada jalan untuk selamat dari kesesatan.
Barangsiapa diberi petunjuk kepada kebenaran dan diridai oleh Allah--karena Dia Mahatahu bahwa ia lebih...memilih petunjuk daripada kesesatan--maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya dari jalan yang benar
Jalan kebenaran dan kesesatan telah jelas melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan....Barangsiapa beriman kepada Allah dan mengingkari segala sesuatu yang mematikan akal dan memalingkannya dari kebenaran..., maka sesungguhnya ia telah berpegang-teguh pada penyebab terkuat untuk tidak terjerumus ke dalam kesesatan
Hal itu akibat lemahnya iman dan jiwa mereka, di samping akibat kesesatan mereka dari kebenaran.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah kebenaran dan petunjuk yang diturunkan Allah," mereka...mengikuti nenek moyang mereka itu, walaupun mereka sebenarnya diseru oleh setan untuk menuju kepada kesesatan
Sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya jika orang itu memang memilih kesesatan...sebagaimana Dia akan memberi petunjuk siapa saja yang dikehendaki-Nya jika orang itu menjadikan petunjuk kebenaran...Dari itu, janganlah kamu, Muhammad, mencelakakan dirimu sendiri karena merasa sedih dan menuyesali kesesatan
Kami mengajak kalian kepada kesesatan dan kalian memenuhi ajakan kami itu....Tugas kami adalah menipu untuk mengajak manusia kepada kesesatan kami.
Sementara pengikut-pengikut setan dari kalangan orang-orang kafir semakin lama semakin terjerumus dalam kesesatan...Selamanya mereka tidak akan meninggalkan kesesatan karena kesadaran.
Tanda kesesatan paling jelas yang membuat seorang musyrik jauh dari kebenaran adalah bahwa ia beribadah
Kesesatan orang lain tidak akan membahayakan kalian selama kalian telah mendapat petunjuk dan menyerukan...kebenaran.
Jika Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada kalian, niscaya Dia akan menunjukkan kalian jalan kebenaran...Tetapi Allah tidak berkehendak demikian, karena kalian lebih memilih jalan kesesatan."
kemaksiatan, dikunci mata hatinya sehingga mereka bagaikan kera dan babi, menyembah setan dan mengikuti kesesatan...Kejahatan mereka adalah yang paling besar karena mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari jalan kebenaran