Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 jaringan tumbuhan 5 Al Isra ayat 36 6 al isra ayat 55 7 ibrahim+ayat+3 8 Fenomena bulan 9 Musa 10 Al Imran 130 11 kitab+zabur 12 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 13 Luqman 14 Surat almulk 21 -30 15 ali+imran+31 16 an nisa ayat 29 17 ali imran 159 18 injil 19 malu 20 Sabar 21 Surat+Ibrahim+ayat+24 22 shad ayat 29 23 zabur 24 surat al jumu'ah 25 Memuliakan 26 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 27 riba 28 kitab injil 29 al hujurat ayat 12 30 Bentuk molekul 31 al baqarah ayat 219 32 Hewan 33 Zina 34 Surat al baqarah ayat 214 35 Ahmad 36 al baqarah ayat 43 37 yunus 38 AL BAQARAH AYAT 185 39 berpikir 40 Hadits Malik Nomor 1501 41 al maidah ayat 1 42 an nisa ayat 1 43 Surat sad ayat 24 44 niat 45 at taubah ayat 103 46 keadilan 47 albaqoroh ayat 2 48 ali imran 102 49 surat an nur ayat 54 50 taurat 51 al furqan ayat 1 52 Zakat 53 berbuat sukarela 54 yunus 24 55 Hadits abu Daud 1116 56 ibrahim ayat 7 57 lapang dada 58 hadits ibnu majah 225 59 HUJAN 60 wanita 61 harta 62 Kepatuhan syariah 63 akhlak 64 Al Baqarah ayat 30 65 Al ikhlas 66 pisang 67 Hadis+at+taubah+ayat+105 68 Keberagaman tumbuhan 69 ayat kursi 70 kebebasan 71 katak 72 an+nisa+ayat+6 73 al hasyr ayat 7 74 ali+imran+103 75 Lebah 76 al isra ayat 9 77 surat an-naba' 78 jihad 79 Jalut 80 kitab Taurat 81 ali imran 104 82 ali+imran+159 83 annisa ayat 9 84 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 85 ar-rum ayat 41 86 aL aNKABUT AYAT 20 87 ibrahim 88 tulang 89 Orang gila 90 al maidah ayat 8 91 al-Maidah ayat 3 92 ar rad ayat 11 93 an nisa ayat 9 94 al anam ayat 12 95 al+qaff+ayat+30 96 luth 97 Al-an'am ayat 82 98 maryam 99 Surat Al-An'am Ayat 19 100 Saba 18

Hasil pencarian tentang kebiasaan+

terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 1
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.)
(Tiada lain) (hal ini) apa yang kamu takut-takuti kami dengannya (hanyalah adat kebiasaan dahulu,) kebiasaan...maksudnya: Tiada lain apa yang kami lakukan ini, yaitu ingkar kepada adanya hari berbangkit, melainkan kebiasaan
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 137
(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.
terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 2
(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
Dengan nada pasrah dan menunda keputusan, Balqîs berkata, "Kebiasaan raja-raja, jika memasuki suatu negeri...Kebiasaan mereka memang begitu."
tidak pernah melarang) artinya sebagian di antara mereka tidak pernah melarang sebagian lainnya (dari) kebiasaan...Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat) kebiasaan mereka dalam melakukan perbuatan
Kebiasaan orang-orang kafir itu (sama dengan kebiasaan) tradisi (Firaun dan pengikut-pengikutnya serta
juga diperintahkan oleh Syu'ayb untuk memberikan timbangan secara utuh, karena pada mereka terdapat kebiasaan
Demikianlah, memang, kebiasaan orang-orang yang berbuat kebatilan.
(Dan pakaianmu bersihkanlah) dari najis, atau pendekkanlah pakaianmu sehingga berbeda dengan kebiasaan
Ketika itulah muncul keinginan untuk melakukan kebiasaan lama mereka, kebiasaan menyembah berhala yang
itu sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu) yakni sebagaimana kebiasaan
Kebiasaan mereka adalah tidak mau saling menasihati satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada seseorang
Bukan kebiasaan kami untuk mencuri."
Kebiasaan mereka adalah berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari siksa jahanam.
Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan.
(dan sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang yang dahulu) artinya kebiasaan yang dilakukan
mereka buta sama sekali (lalu mereka berlomba-lomba) bersegera (-mencari- jalan) untuk pergi sebagaimana kebiasaan
akan ditimpa bencana seperti orang-orang yang bersekongkol untuk memusuhi nabi-nabi mereka, seperti kebiasaan
akan ditimpa bencana seperti orang-orang yang bersekongkol untuk memusuhi nabi-nabi mereka, seperti kebiasaan
(Yaitu kebiasaan mereka) lafal ini mengukuhkan makna lafal sebelumnya (bepergian pada musim dingin) ke
Dengan penuh heran atas kemungkinan lahirnya bayi di luar kebiasaan itu, Maryam bertanya, "Dari mana
Maryam dengan seorang bayi bernama 'Isâ putra Maryam, yang diciptakan melalui kalimat-Nya, di luar kebiasaan
kepada kehidupan akhirat) yaitu orang-orang kafir (ada perumpamaan yang buruk) sifat yang buruk, yaitu kebiasaan
yang kedua, maksudnya, jika pengakuanmu benar bahwa surga itu hanya milikmu khusus, sedangkan menurut kebiasaan
(Seperti adat kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka) seperti kaum Ad dan Tsamud (mereka
Yahyâ percaya bahwa 'Isâ akan lahir, dengan kalimat(1) Allah, di luar kebiasaan proses kelahiran.
Tradisi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan nikmat-Nya sama seperti kebiasaan pengikut-pengikut
Hal ini merupakan kebiasaan para nabi dan para wali Allah, yaitu mereka sama sekali tidak pernah merasa