Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 ibrahim 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 Syirik 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 surat ali' imran ayat 185 9 Adam 10 maryam 11 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 12 ar-rum ayat 21 13 matahari 14 al mujadalah ayat 11 15 dosa 16 cinta 17 Nikah 18 Ikhlas 19 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 20 Saba 13 21 al infitar ayat 6 7 22 surat al imran ayat 185 23 Gunung 24 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 25 sabar 26 Ta ha+ayat+14 27 Ar Rahman 28 al ahzab ayat 21 29 AL Baqarah ayat 286 30 Nabi Ismail 31 al-mukminun+ayat+34 32 Aliimram+ayat+105 33 al isra ayat 7 34 al+anam+ayat+14 35 iman 36 AN NAML AYAT 88 37 Zina 38 ayat kursi 39 Hadits Muslim Nomor 3035 40 al imran 200 41 ibrahim ayat 7 42 surah al hadid ayat 57:3 43 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 44 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 45 al+maidah+ayat+ 83 46 Laut 47 ayat al-Baqarah 219 48 asy+syuara+ayat+181+182+183 49 ombak 50 Al-Muzammil ayat 20 51 Sediakanlah potongan besi 52 al an'am ayat 71 53 Surat Al-Baqarah Ayat 256 54 al anfal ayat 53 55 Annisa ayat 29 56 annisa ayat 12 57 berlayar 58 Surat al mujadalah ayat 11 59 gandum 60 Mencela pemberian 61 Rezeki 62 Surah Taha ayat 5 63 Al ikhlas ayat 1-4 64 Gelap 65 perempuan 66 ASY SYUARA+ayat+222 67 ali imran 68 kacang adas 69 Tentang kematian 70 surat ar rum 21 71 adil 72 surah yusuf 65 73 Surat yunus+ayat+8 74 berserah diri 75 permainan 76 lidah 77 ali imran 26 78 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 79 al-Hujurât ayat 6 80 ASY+SYUARA+ayat+222 81 Tanah 82 ATTAKASUR AYAT 1-2 83 al anbiya ayat 30 84 surat al-an'am ayat 59 85 Hadits ahmad jauhi kufur 86 al+bakarah+ayat+41 87 Shalat 88 an nur ayat 35 89 hutang 90 maryam ayat 30-35 91 Fajar 92 Metode pendidikan 93 waktu 94 al bayyinah ayat 5 95 saba 15 96 al-baqarah ayat 164 97 Hadist ibnu majah 2172 98 jujur 99 Sebaik baik penolong dan pelindung 100 al+qiyamah+ayat+1-2

Hasil pencarian tentang kebun

(dan kebun-kebun yang lebat) yakni kebun-kebun yang banyak pepohonannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun) ladang-ladang (kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa...mata air) dari sebagian kebun-kebun itu.
Tatkala mereka melihat kebun-kebun itu hitam terbakar, dengan goncang mereka berkata, "Kita sungguh telah...Ini bukan kebun kita! Atau ini memang kebun kita, tetapi kita telah terhalangi untuk melihatnya."
Tatkala mereka melihat kebun-kebun itu hitam terbakar, dengan goncang mereka berkata, "Kita sungguh telah...Ini bukan kebun kita! Atau ini memang kebun kita, tetapi kita telah terhalangi untuk melihatnya."
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 19
Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu
(Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kalian kebun-kebun kurma dan anggur) kedua jenis buah-buahan...ini kebanyakan terdapat di negeri Arab (di dalam kebun-kebun itu kalian peroleh buah-buahan yang banyak
(Kedua buah kebun itu) lafal Kiltaa adalah Mufrad yang menunjukkan makna Tatsniyah; ia berkedudukan menjadi...Lafal Aatat ini menjadi Khabar Kiltaa (buahnya) yakni buah-buahannya (dan kebun itu tiada dizalimi) dikurangi...(buahnya sedikit pun dan Kami alirkan) artinya, Kami bedahkan (sungai di celah-celah kedua kebun itu...) yakni sungai itu mengalir di antara kedua kebun tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 33
Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikitpun, dan Kami alirkan...sungai di celah-celah kedua kebun itu,
Kedua kebun itu menghasilkan buah yang banyak, matang dan tidak sedikit pun berkurang....Kami curahkan di antara kebun-kebun itu air sungai yang mengalir.
Dari air itu, Kami menciptakan beraneka ragam kebun untuk kalian--seperti kebun kurma dan kebun anggur

-deskripsi"> Yang memancar dan menyirami kebun-kebun dan pepohonan, sehingga kebun-kebun
(Tatkala mereka melihat kebun itu) dalam keadaan hangus terbakar (mereka berkata, "Sesungguhnya kita...Bukankah ini kebun kita....Kemudian setelah mereka mengetahui, bahwa itu adalah benar-benar kebun mereka, lalu mereka mengatakan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 32
perumpamaan dua orang laki-laki, Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun...anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma dan di antara kedua kebun itu Kami
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 30
kebun-kebun (yang) lebat,
Kebun-kebun yang lebat.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 16
dan kebun-kebun yang lebat?
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 32
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 134
dan kebun-kebun dan mata air,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 147
di dalam kebun-kebun serta mata air,
(Di dalam kebun-kebun serta mata air).
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 26
dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,
Supaya Dia menerima tobat kita dan mendatangkan kepada kita kebun yang lebih baik dari kebun kita yang...Menurut suatu riwayat disebutkan, bahwa setelah itu mereka diberi kebun yang lebih baik dari yang semula
(Dan kebun-kebun) ladang-ladang (dan mata air) sungai-sungai.
kebun-kebun yang dipenuhi buah-buahan dan anggur-anggur yang lezat,
(Yaitu di dalam taman-taman) kebun-kebun (dan mata air-mata air.)
(Dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah) atau tempat yang bagus.
Juga kebun-kebun yang dipenuhi oleh pepohonan lebat yang dahan-dahannya saling berkelindan.
(Alangkah banyaknya taman yang mereka tinggalkan) yaitu kebun-kebun (dan mata air) yang mengalir.
Juga berupa kebun-kebun yang dipenuhi buah serta berbagai mata air yang kalian butuhkan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 266
Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya...sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada...Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah.