Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 yunus 99 3 saba 46 4 al baqarah ayat 36 5 al baqarah ayat 256 6 al imran 159 7 kebebasan berekspresi 8 ali imran ayat 159 9 al-maidah ayat 2 10 ali+imran+159 11 at taubah ayat 71 12 surat yunus ayat 99 13 yunus ayat 99 14 ali imran 15 Al Hujurat ayat 13 16 saba' 46 17 saba ayat 46 18 kebebasan 19 Ali imran 14 20 ilmu pengetahuan 21 surat al baqarah ayat 256 22 YUNUS 23 ibrahim 7 24 as saba 46 25 ali imran 191 26 Anisa ayat 118 27 al-hajj ayat 41 28 Anisa+ayat+118 29 jual beli 30 al mujadalah ayat 11 31 Surah al- baqarah ayat 36 32 an nisa ayat 1 33 Qs. Attin ayat 4 34 Al ikhlas 35 SABA+46 36 Surah+An+Nisa+Ayat+26 37 al maidah ayat 2 38 pemimpin 39 al imran ayat 159 40 al hajj ayat 41 41 saba 42 Berpikir 43 maryam 44 ali imran 103 45 surat at taubah ayat 71 46 kebebasan musyawarah 47 Al Furqan ayat 74 48 Surat Ibrahim ayat 7 49 Arab 50 Sabar 51 Syirik 52 Ali Imran 185 53 kurban 54 al baqarah ayat 3 55 QS. Al-Hajj ayat 41 56 an najm ayat 39-42 57 Ar rahman 58 surat al baqarah ayat 36 59 An Nahl ayat 5 60 ali imran 31 61 ali imran 12 62 An+Nahl+ayat+6 63 Surat Al hajj ayat 41 64 Surah Ali Imran 214 65 al-baqarah ayat 36 66 surat saba ayat 46 67 Ali Imran ayat 19 68 al-baqarah ayat 256 69 surat saba' ayat 46 70 ibrahim 71 al mujadilah ayat 11 72 rezeki 73 al baqarah ayat 170 74 QS Saba' ayat 46 75 pendidikan 76 al baqarah ayat 233 77 al ankabut ayat 26 78 ali imran 13 79 surat+al baqarah ayat 36 80 saba' ayat 46 81 ar rum ayat 21 82 yunus 58 83 al kafirun ayat 6 84 al bayyinah ayat 8 85 ar rum ayat 39 86 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 87 QS saba ayat 46 88 Al-'Alaq ayat 5 89 al hijr 26 90 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 91 Angin 92 surat ali imran ayat 159 93 manusia 94 qs yunus 99 95 luqman 14 96 at taubah ayat 122 97 yunus 26 98 kedudukan wanita 99 Al ahzab ayat 36 100 Qs. Al-alaq ayat 5

Hasil pencarian tentang kepentingan+

(Ibrahim bertanya, "Apakah urusan kalian) maksudnya, kepentingan kalian (hai para utusan?");
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Berkata pula Ibrahim, "Apakah urusan kalian) yakni kepentingan kalian (hai para utusan?").
keterkaitan dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk kepentingan...jihad, kebaikan-kebaikan sosial dan bagi kepentingan kaum lemah.
Hewan-hewan itu Kami tundukkan untuk kepentingan mereka.
Janganlah kalian tertipu oleh kepentingan dunia dan meninggalkan kepentingan akhirat.
(Allah hendak menerangkan padamu) syariat-syariat agamamu dan kepentingan-kepentingan dirimu (dan memimpin
mereka yang datang itu, tidak merasa iri dengan jatah fay' yang diperoleh Muhâjirîn, dan mendahulukan kepentingan...Muhâjirîn daripada kepentingan mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan kekurangan.
Engkau Maha Mengetahui kepentingan-kepentingan kami, dan lebih menyayangi diri kami daripada kami sendiri
Tuhanlah yang menjadikan kapal-kapal di lautan dapat berlayar untuk kepentingan kalian, agar kalian mencari
adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya.") orang-orang yang bersedia mengurusi semua kepentingan-kepentingannya
Dia dapat memanfaatkannya dengan cara yang dia kehendaki untuk kepentingan umum.
Apabila kalian telah melakukan salat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan.
untuk menjadikan (untuk-Mu kandungan yang berada di perutku ini sebagai anak yang saleh dan bebas) dari kepentingan-kepentingan
Dialah yang menundukkan lautan untuk melayani kepentingan kalian....Dan juga agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukkan untuk melayani kepentingan
yakni cerita (Musa dan Firaun dengan benar) dengan sebenarnya (untuk orang-orang yang beriman) untuk kepentingan
sesuatu itu (dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran-ukuran yang tertentu) sesuai dengan kepentingan-kepentingannya
Kalian lebih mendahulukan kepentingan- kepentingan duniawi, sedangkan Allah menginginkan kalian mendapatkan
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 20
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit
yaitu penciptaan langit dan bumi dengan kekuasaan dan kebijaksanaan serta aturan yang sempurna untuk kepentingan
hendak menyembunyikan kemunafikan mereka dengan menyedekahkan harta mereka untuk berjihad dan untuk kepentingan
kamu tanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan untuk kepentingan
diberikan kepada mereka itu, Allah hendak menimpakan kesulitan bagi mereka, karena mereka menyimpannya demi kepentingan
Hanya Allah semata yang, untuk kepentingan kalian, menundukkan lautan agar kapal dapat berlayar membawa
Hukumlah mereka dengan tujuan menegakkan kebenaran bukan untuk kepentingan pribadi.
Kami menurunkan al-Qur'ân kepadamu, Muhammad, untuk kepentingan seluruh umat manusia dengan mengandung
Mereka itulah orang-orang yang membatasi diri dengan hanya memikirkan kepentingan dunia.
Jangan meninggalkan tempat tinggal kecuali jika ada kepentingan yang dibenarkan oleh Allah yang mengharuskan
Dia, demi kepentingan kalian, menciptakan pasangan--laki-laki dan perempuan--dari jenis manusia, dan
bersenang-senang) di dunia (dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang) tiada lagi yang menjadi kepentingan
Siapa pula yang menurunkan hujan dari langit yang sangat bermanfaat bagi kepentingan kalian?