Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 az+zumar+ayat+62 3 Surat Shad ayat 24 4 ali imran 5 Surah Al Baqarah ayat 170 6 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 7 Ali+imran+96 8 tafsir surah albaqarah ayat 4 9 Rahmat 10 cinta 11 daun 12 Ali Imran ayat 13 13 bumi 14 Surat Al Baqarah ayat 187 15 takdir 16 Al Baqarah ayat 275 17 surah al alaq ayat 1-5 18 ali imran ayat 7 19 muhammad 20 haji umrah 21 Ridha 22 ali imran 159 23 ali imran 134 24 ar rum ayat 21 25 Jadi tulisan bahasa Indonesia 26 al-hujarat ayat 13 27 Sholat 28 ali imran 96 29 Ayat-ayat aspek budaya 30 AYAT+TENTANG+ GUNUNG BERAPI +DALAM+SAINS 31 al maidah ayat 1 32 al-maidah ayat 6 33 niat 34 at taubah ayat 105 35 Annisa ayat 18 36 al mujadalah ayat 11 37 ibrahim 38 an nahl ayat 64 39 Jihad 40 al imran 130 41 Ibrahim 7 42 Mencintai 43 al baqoroh ayat 168 44 Ali Imran ayat 134 45 Haji dan umroh 46 An-nisa ayat 10 47 surat at tahrim ayat 6 48 Tersenyum 49 matahari 50 surga 51 Surah as saffat ayat 1 52 yusuf 53 an nisa ayat 29 54 " Ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula seluruh isinya kecuali perbuatan mengingat atau berzikir kepada Allah dan yang sepadan dengannya, yakni orang alim dan orang yang sedang belajar. " ( HR. Imam Tirmidzi) 55 Menilik nasib 56 Surat Ali 'Imran Ayat 134 57 AL-MU’MINUN AYAT 9-11 58 Bersyukur 59 al hujurat ayat 13 60 Tafsir tentang lgbt 61 al+maidah+ayat+3 62 yunus 63 MELOMPAT 64 asbabun+nuzul+surat+ar+rahman+ayat+33 65 al-imran ayat 135 66 al alaq ayat 1-5 67 ar rahman 68 Berfikir 69 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 70 Surat+Al+Fiil+ayat+1 71 bershalawat 72 AL-BAQARAH AYAT 164 73 an nisa ayat 58 74 al baqoroh ayat 276 279 75 Ayat shafa dan marwah 76 al-isra' ayat 36 77 al-ikhlas 78 riba 79 kurma ajwa 80 latin surat al imran yt 97 81 Yusuf 53 82 lemak 83 malaikat 84 neraka 85 harum 86 al imran 87 Al maidah ayat 2 88 Niat ibadah 89 Berusaha 90 Sumpah 91 Yang+maha+merajai 92 an Nisa ayat 65 93 berpikir 94 ali imran 19 95 Kekurangan dan kelebihan manusia 96 Hubungan matahari dan tumbuhan 97 al an am ayat 99 98 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 99 Akal 100 al+baqarah+ayat+1 286

Hasil pencarian tentang kesabaran+

(Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka) disebabkan kesabaran mereka dari perbuatan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Para malaikat itu berkata, "Selamat dan damai abadilah untuk kalian, karena kesabaran kalian menahan...derita dan cobaan, serta kesabaran kalian dalam memerangi keinginan nafsu."
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 12
Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 103
Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka; sesungguhnya mereka
terjemahan ayat Surat Al-'Asr Ayat 3
amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 75
Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 54
Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan
Malaikat-malaikat itu mengucapkan (Kesejahteraan buat kalian) yakni pahala ini (berkat kesabaran kalian
orang-orang Mukmin bersiap-siap memerangi Jâlût dan tentaranya, mereka berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran
Kalahkan musuh kalian dengan kesabaran!
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 250
tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa: "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 83
Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku).
terhadap kekafiran dan kemaksiatan (dan orang-orang yang berbuat kebaikan) dengan menjalankan ketaatan, kesabaran
Apabila ada dua puluh orang prajurit dari kalian yang teguh iman mereka, memiliki jiwa kesabaran dan...Mereka tidak memiliki keimanan, kesabaran jiwa dan keinginan untuk mendapatkan pahala.
Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup dan salat--yang merupakan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 126
(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 18
Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran
azabnya (atau kalian tidak bersabar) kalian tidak tahan (sama saja bagi kalian) karena sesungguhnya kesabaran
Baik kalian akan bersabar dengan kekerasannya ataupun tidak, kesabaran dan ketidaksabaran kalian itu
Mereka akan mendapatkan kedudukan yang luhur di surga, sebagai balasan dari kesabaran dan ketaatan mereka
Tuangkanlah) atau limpahkanlah (kepada kami kesabaran, teguhkanlah pendirian kami) dengan memperkokoh
kasih sayang Kami kepadanya dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berakal agar mereka tahu bahwa kesabaran
ia lupa) melupakan perintah kami itu (dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat) keteguhan dan kesabaran
Karena kesabaran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka janganlah kalian
menasihati sebagian yang lainnya (supaya menaati kebenaran) yaitu iman (dan nasihat-menasihati dengan kesabaran
Kami berani bersumpah bahwa engkau sungguh telah dikaruniai ketakwaan, kesabaran, kelakuan baik dan kerajaan
beriman kepada al-Qur'ân dan apa yang diturunkan sebelumnya akan diberi pahala berlipat ganda karena kesabaran
sampai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu membuatmu gelisah dan kehilangan kesabaran