Paling Sering Dicari

1 sedekah 2 Puasa 3 Zakat 4 Bani israil 5 yahudi 6 Puasa syawal 7 Iman 8 niat 9 palestina 10 adil 11 Zakat fitrah 12 ibrahim+ayat+25 13 al baqarah ayat 256 14 Sholat ied 15 kemenangan 16 Asy-Syu’ara ayat 214 17 An-nisa ayat 59 18 al-Baqarah ayat 143 19 al maidah ayat 3 20 Ibrahim 21 surat+Ali+'imran+180 22 at taubah ayat 7 23 IKHLAS 24 Anak yatim 25 ali imran 104 26 ibrahim+ayat+27 27 Al+ahzab+ayat+31 28 ali imran 103 29 Talak 30 Israil 31 ali imran 112 32 ibrahim+ayat+26 33 Surat Al anbiyah 96 34 al baqarah ayat 275 35 Dalil Nabi Muhammad di al quran 36 pembelaan qur-an pada hari kiamat 37 telah aku tinggalkan dua perkara 38 pamer ibadah 39 Baitul Maqdis 40 ali imran ayat 33 41 al jumuah ayat 10 42 al maidah ayat 6 43 Akhir Ramadhan 44 Kiblat 45 makanan halal 46 Haram 47 menuntut ilmu 48 Ramadhan 49 Yunus+85 50 as-sajdah+ayat+7 51 riba 52 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 53 ali imran 133 54 Surat al isra 55 Yunus+87 56 Bicara yang baik 57 Penyakit hati 58 kebahagiaan 59 matahari 60 Maryam 61 Shalat 62 Makanan yang mereka ingini 63 yunus 92 64 Tugas manusia 65 Yunus 57 66 berhala 67 Merah putih 68 az zariyat ayat 51 69 ar rahman 70 jumuah ayat 11 71 Kubur 72 muhammad ayat 7 73 As syuura ayat 40 74 Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi) 75 Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29. 76 Maryam 90 77 surat+al-baqarah+ayat+9 78 Perak 79 anfal ayat 2 80 Al an am ayat 95 81 Al baqarah ayat 75 82 yusuf 83 ali imran 161 84 ziarah+kubur 85 Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri 86 hadist abu daud no 3641 87 memberi makan orang puasa 88 Ayat Petra 89 surah yunus 90 Ar-rum ayat 21 91 Wajah Allah 92 Bintang berjalan 93 Cerai 94 ar-rad ayat 11 95 Al-Baqarah ayat 216 96 as-saffat ayat 99 97 Allah+menjaga+israel 98 mohon bantuan 99 Ali 'Imran Ayat 133 100 ibnu majah 2246

Hasil pencarian tentang keutamaan+membaca+qur'an

(Yang membawa berita gembira) menjadi sifat dari lafal Qur-aanan (dan yang membawa peringatan, tetapi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
) agung karena Dia telah menurunkan Alquran kepadamu dan Dia memberimu kedudukan yang terpuji serta keutamaan-keutamaan
(Apabila kamu membaca Alquran) artinya bila kamu hendak membaca Alquran (hendaklah kamu meminta perlindungan
dijelaskan di dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan
(Dan orang-orang yang kafir berkata) sewaktu Nabi saw. membaca Alquran, ("Janganlah kalian mendengar...gaduh dan hiruk-pikuk untuk mengganggu bacaannya, dan mereka memang membuat hiruk-pikuk bilamana Nabi membaca...Alquran (supaya kalian dapat mengalahkan") bacaannya lalu ia menjadi diam tidak membaca Alquran.
Apakah pantas aku mencarikan kalian sembahan selain Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kalian keutamaan
(Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya) yaitu sebelum diturunkannya Alquran kepadamu (sesuatu kitab...pun dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu; andaikata kamu pernah membaca dan...menulis) maksudnya, seandainya kamu orang yang pandai membaca dan menulis (benar-benar ragulah) pasti...pasti akan mengatakan bahwa nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat adalah nabi yang ummi, tidak dapat membaca
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 48
Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis...suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang
lain sebagai penghibur penolakan itu, seraya berfirman, "Wahai Mûsâ, sesungguhnya Aku telah memberikan keutamaan...Maka terimalah keutamaan yang Kuberikan kepadamu ini, bersyukurlah kepada-Ku sebagaimana yang dilakukan
Kamu tidak pernah membaca sebuah kitab suci pun sebelum al-Qur'ân, dan juga tidak pernah menulis dengan...Seandainya kamu termasuk orang-orang yang membaca dan menulis, niscaya para pengikut kebatilan itu akan
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 16
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya.
(Bacalah) maksudnya mulailah membaca dan memulainya (dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan) semua
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 98
Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk
(Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya dan Jibril) ada yang membaca...Jibriil ada pula yang membaca Jabriil atau Jabrail (dan Mikail) diathaf atau dihubungkan kepada malaikat...Ada pula yang membaca Mikail yaitu dengan hamzah serta ya dan ada pula Mikail dengan tambahan hamzah
Allah telah memberikan keutamaan kepada kalian, wahai para hamba.
Tuhan pun kemudian menganugerahkan kepadaku kearifan dan pengetahuan, keutamaan dan kenikmatan, serta
Berjuang, yang disertai sikap hati-hati, mempunyai keutamaan yang sangat besar....Meskipun orang-orang yang berjihad mempunyai keutamaan dan derajat khusus, namun Allah tetap menjanjikan
Aku menganggap kalian adalah orang-orang bodoh yang tidak dapat mengukur keutamaan makhluk Allah; apakah...ukuran keutamaan seseorang itu dilihat dari kedudukan dan hartanya sebagaimana yang kalian kira, atau
sesungguhnya Ibrâhîm yang menjadi kebanggaan kalian dan kebanggaan orang-orang Yahudi adalah sosok yang penuh keutamaan
(Dia akan mengajarkan kepadanya) ada yang membaca dengan nun dan ada pula dengan ya (Alkitab) menulis
Wahai istri-istri Rasul, sesungguhnya keutamaan dan kedudukan kalian itu tidak seperti wanita pada umumnya
urusan yang panjang) mempunyai banyak kesibukan, sehingga kamu tidak mempunyai cukup waktu untuk banyak membaca
(Tetapi barang siapa merasa khawatir terhadap orang yang berwasiat) ada yang membaca muushin dan ada...pula yang membaca muwashshin (berlaku berat sebelah) menyimpang dari keadilan (atau berbuat dosa) misalnya
dari agama Islam, sedangkan lainnya merupakan kesesatan dan jumlah ini mu'taridhah (bahwa) mestinya bi-an...(seseorang akan diberi seperti yang diberikan kepadamu) berupa Kitab, hikmah dan keutamaan....An menjadi maf'ul bagi tu'minu sedangkan mustatsna minhu yaitu ahadun dikemudiankan dari mustatsna sehingga...Menurut suatu qiraat berbunyi a-an yakni dengan memakai hamzah yang disebut sebagai hamzah taubikh atau
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 45
Dan apabila kamu membaca Al Quran niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman
Dikatakan kepadanya, "Bacalah dengan kekuasaan Allah--meskipun di dunia dia tidak bisa membaca--kitab
Kekhusyukan mereka kepada Allah semakin bertambah dengan membaca al-Qur'ân.
(Janganlah kamu gerakkan untuk membacanya) membaca Alquran, sebelum malaikat Jibril selesai daripadanya
Hendaknya mereka memperbanyak tahlîl (membaca "lâ ilâha illâ Allâh"), talbiyah (membaca "labbayka Allâhumma...labbayk", dst.) dan takbîr (membaca "Allâhu Akbar").