Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 surah al a'raf ayat 79 10 zakat 11 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 12 an nisa ayat 58 13 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 14 Berfikir+positif 15 at taubah ayat 60 16 Bumi bulat 17 al+lail+ayat+1-2 18 at taubah ayat 105 19 Jibril 20 al+ikhlas 21 Al maidah ayat 48 22 saba 16 23 lokasi yang memudahkan 24 sombong 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 Hikmah 27 al-A’raf+ayat+204 28 yusuf 69 29 al baqarah ayat 188 30 hadits kitab taurat 31 dalil+kitab+Zabur 32 an nisa ayat 1 33 Hadist kitab Zabur 34 Zina 35 yusuf ayat 111 36 hr+muslim+288 37 al+hijr+22 38 Al Baqarah ayat 2 39 Pengertian dalil kitab 40 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 41 AS+SAJADAH+AYAT+6 42 Lalai 43 Menyelam 44 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 45 Jihad 46 Sakit 47 Ali Imran 159 48 Samiri 49 riba 50 anjing 51 dalil+kitab+injil 52 Ayat ayat larangan zina 53 Melindungi 54 Injil 55 al maidah ayat 2 56 at tahrim ayat 6 57 surat+thaha+ayat+125 58 al hujurat ayat 13 59 Hadis kitab zabur 60 surat+thaha+ayat+126 61 Takut kepada Allah 62 hr.muslim:+3447 63 al+Imran 190 64 QS. Al-Fatihah Ayat 3 65 Ibrahim+41 66 ali imran 31 67 Tajwid+surat+al+anbiya 68 Surat Al Muzzammil ayat4 69 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 70 katakanlah 71 Perintah membaca Alquran secara tartil 72 tafsir surat adzariyat ayat 56 73 ali imran 47 74 cinta 75 melampaui batas 76 Angin 77 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 78 malaikat 79 Adil 80 hujan 81 Ali imran 133 82 al baqarah ayat 205 83 kebersihan mulut 84 Ketetapan 85 an nisa ayat 5 86 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 87 Ujian 88 Lohong hitam 89 Al Baqarah ayat 278 90 Al Baqarah ayat 26 91 Amat penipu 92 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+25 93 Lembah 94 kebiasaan 95 Jin dan manusia 96 an+nisa+ayat+29 97 Surat An Naas ayat 6 98 Lebah 99 Ali+Imran+Ayat+190 latin 100 al+baqoroh+ayat+185

Hasil pencarian tentang makan+dan+minum

(Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 79
dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
(Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air...yang sangat panas) yang mereka minum, hingga bercampur di dalam perut mereka apa yang mereka makan dan...apa yang mereka minum itu.
(Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat...) yakni tempat mereka kembali kelak (dan yang telah Kami mewahkan mereka) Kami berikan nikmat kepada...mereka (dalam kehidupan di dunia, 'Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, dia makan dari...apa yang kalian makan dan minum dari apa yang kalian minum').
Mereka berada dalam siksaan terus menerus: digiring ke pohon zaqqûm untuk makan dan minum kemudian dikembalikan
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 33
Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat...(kelak) dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak lain hanyalah...manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 26
maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 21
Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu..., Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak...itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,
Para pembesar kaumnya yang mengingkari dan mendustakan Allah, hari perhitungan dan pembalasan--dan yang...Kami berikan kekayaan dan kemewahan--dengan mengingkari dakwahnya dan merintangi orang lain untuk menerima...ajakannya, berkata, "Tidak ada bedanya antara Hûd dan kalian....Hûd hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian: makan dan minum seperti kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 55
Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
Unta ini diberi giliran untuk minum pada hari tertentu, dan kalian dilarang minum pada hari itu....Demikian pula kalian mendapat jatah minum di hari lain ketika unta itu tidak boleh diberi minum.
(Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak bagi kalian) yakni unta, sapi dan kambing (benar-benar...pelajaran yang penting) bahan pelajaran yang kalian dapat mengambil manfaat besar daripadanya (Kami memberi minum...kalian) dapat dibaca Nasqiikum dan Nusqiikum (dari apa yang ada di dalam perutnya) yakni air susu (dan...juga pada hewan ternak itu terdapat faedah yang banyak bagi kalian) dari bulu domba, unta dan kambing...serta manfaat-manfaat yang lainnya (dan sebagian daripadanya kalian makan).
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 3
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Demikian pula, Aku tidak ingin mereka memberi-Ku makan....Sebab Aku selalu memberi makan, tidak diberi makan.
("Makan dan minumlah kalian dengan enak) lafal Haniian merupakan Haal atau kata keterangan keadaan, yakni...makan dan minumlah dengan seenak-enaknya (karena apa yang telah kalian kerjakan") berupa ketaatan.
(Yaitu kaca-kaca dari perak) gelas-gelas dan piala-piala itu terbuat dari perak yang bagian dalamnya...mereka) yakni oleh pelayan-pelayan yang mengedarkannya (dengan sebaik-baiknya) sesuai dengan kecukupan minum...orang-orang yang meminumnya, tidak lebih dan tidak pula kurang; cara minum yang demikian itu merupakan...cara minum yang paling nikmat.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 42
(Allah berfirman): "Hantamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum".
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 44
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
(dan Kami tidak pula memberi makan orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 27
dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 18
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka telah mendengar dengan seksama dan menggunakan akal mereka...Mereka telah menjadi seperti binatang ternak yang tidak memiliki keinginan sama sekali selain makan,...minum dan mengejar kesenangan duniawi....Sebab, binatang ternak tunduk mengikuti tuannya yang menggiring kepada kebaikan dan menjauhkannya dari
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 68
Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
("Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin.")
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 25
Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya),
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 5
diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas.
(Maka terangkanlah kepada-Ku tentang air yang kalian minum.)
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 46
(Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 34
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.