Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 AN NISA AYAT 3 3 ibrahim 4 An Naml ayat 6 5 ali imran ayat 19 6 riba 7 niat 8 kiamat 9 wasiat 10 an nur ayat 32 11 ibadah 12 al baqarah ayat 30 13 ali imran 159 14 al imran 15 surat at tahrim ayat 6 16 An nisa ayat 29 17 al+Ali-Imran: 190 18 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 19 al maidah ayat 1 20 al hujurat ayat 6 21 Ayat Alquran tentang filsafat 22 an nisa ayat 4 23 Al-Maidah ayat 2 24 Ali imran 130 25 Berangsur 26 surah fatir ayat 34 27 Takwa 28 nikah 29 Dalam kubur berputus asa 30 Sedekah 31 Ali imran 110 32 ibrahim ayat 7 33 sungai 34 Ibrahim 35 35 Haji 36 ali imran ayat 77 37 az zumar ayat 3 38 yasin+ayat+30-38 39 an nahl ayat 90 40 surat ar rum ayat 21 41 Fathir ayat 31 42 Kedengkian 43 At Taubah ayat 105 44 Tidak membeda-bedakan 45 surat al kahfi ayat 110 46 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 47 al an'am ayat 165 48 Sapi 49 at tauriq ayat 3 50 Sabar 51 Sajian+nenek moyang 52 al imran 192 53 Al-Baqarah ayat 233 54 zina 55 Ibrahim ayat 24 56 jual beli 57 dari 58 Annajm ayat 39 59 Al-Mu'minun Ayat 19 60 ali imran 103 61 Munafik 62 tulisan assalamualaikum arab 63 anak berkebutuhan khusus 64 AL MAIDAH AYAT 5 65 ilmu 66 Ibnu katsir 67 an-nahl ayat 90 68 tenggelam+bumi 69 SURAT AL KAFIRUN 70 Al anfal ayat 9 71 Az Zukhruf ayat 4 72 Membela diri sesudah teraniaya 73 Zaitun 74 At tahrim ayat 6 75 Hidangan 76 luqman 13 77 zakat 78 ali+imran+134 79 Al+Maidah+ayat+101 80 Makna surat al baqarah ayat 234 81 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 82 Sajian 83 banjir 84 gunung meletus 85 waris 86 al+baqarah+ayat+261 87 An Nuur ayat 35 88 An nisa ayat 1 89 Al-Mutaffifin+ayat+2 90 Jiwa 91 luqman ayat 13 92 An-Nisa Ayat 9 93 Annisa ayat 1 94 Babi 95 Al Baqarah ayat 275 96 berat 97 as syura ayat 38 98 an nisa ayat 7 99 al maidah ayat 8 100 al baqarah ayat 20

Hasil pencarian tentang maryam

terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 43
Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 22
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Allah murka kepada mereka, karena kekufuran dan dusta besar yang mereka tuduhkan kepada Maryam.
(Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya) lafal Tahmiluhu menjadi Hal atau...Sehingga kaumnya melihat anak itu (Kaumnya berkata, "Hai Maryam!
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 34
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
(Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka) Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya...lalu Kami mengutus kepadanya roh Kami) yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
maka Maryam menunjuk kepada anaknya.
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal.
Maryam berkata, "Bagaimana aku dapat mempunyai anak, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang
(Dan) ingatlah kisah Maryam (yang telah memelihara kehormatannya) ia memeliharanya supaya tidak dinodai...ke dalam tubuhnya roh dari Kami) malaikat Jibril; dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya, lalu Maryam
Allah juga membuat Maryam putri 'Imrân sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman....Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 16
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 20
Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun
("Hai Maryam!
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar
Maryam mendatangi kerabatnya sambil membawa 'Isâ.
Renungkan juga, wahai Nabi, saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama...'Isâ putra Maryam, yang diciptakan melalui kalimat-Nya, di luar kebiasaan proses kelahiran.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 78
Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam.
Maryam menunjuk anaknya, 'Isâ a. s., supaya mereka berbicara langsung kepadanya.