Paling Sering Dicari

1 hujan 2 al maidah ayat 1 3 as sajdah ayat 7 4 Menghitung nikmat allah 5 al ikhlas 6 Riba 7 Ali imran 8 zakat 9 Ilmu 10 ibrahim 8 11 Sabar 12 al hujurat ayat 13 13 dalil+kitab+injil 14 Surat+An+n 15 ali imran 159 16 ali imran ayat 190 17 yunus 18 Ali+imran+ayat+191 19 Ali imran 110 20 ali imran 104 21 an+nahl+ayat+4+tafsir 22 ibrahim ayat 8 23 an nisa ayat 1 24 Ibrahim 7 25 At taubah ayat 24 26 islam 27 upah 28 al imran 29 Keutamaan orang yg mengajar 30 tolong menolong 31 ALI IMRAN 19 32 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 33 al alaq ayat 1 - 2 34 pembeza hak dan batil 35 Akhlak 36 iman 37 al+a'raf+ayat+176 38 al alaq ayat 1 39 tumbuhan 40 Al Baqarah ayat 22 41 surat nuuh ayat 60 42 saba' ayat 46 43 pertengkaran 44 Anak 45 Jual beli 46 Pasar uang halal atau haram 47 sholat 48 riak takbur 49 Surat Al-A’raf Ayat 10 50 At tahrim ayat 6 51 ibrahim ayat 7 52 al rahman 5 53 al+alaq+ayat+5 54 al maidah ayat 2 55 allah 56 ali imran 130 57 surat+nuh+ayat+11 58 Firman Allah memberikan kelengkapan 59 ali imran aat 191 60 Pemimpin 61 Hijr 19 62 Surah Maryam 63 jihad 64 Penyakit 65 Zina 66 surat saba ayat 3 67 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 68 an nahl ayat 68-69 69 al hijr 22 70 al ahzab ayat 21 71 al baqarah ayat 43 72 KASIH SAYANG 73 al anbiya ayat 22 74 apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala 75 an nisa ayat 29 76 gunung 77 al an'am ayat 50 78 ar ra'du ayat 16 79 surat+Al-Kahf+ayat+13-14 80 Adab dan akhlak 81 fakir 82 al isra ayat 23 83 dalil+kitab+zabur 84 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 85 sungguh aku marah 86 sihir 87 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 88 hutang 89 Jibril 90 Puasa senin 91 an+nisa+ayat+101 92 an nisa ayat 34 93 Utang 94 asmaul husna 95 ibrahim+ayat+25 96 ali imran ayat 19 97 Hadist yang melarang perilaku korupsi dan riba 98 marah 99 Perniagaan 100 al hujurat ayat 10

Hasil pencarian tentang maryam+93

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا


93. Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 43
Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 22
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Allah murka kepada mereka, karena kekufuran dan dusta besar yang mereka tuduhkan kepada Maryam.
(Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya) lafal Tahmiluhu menjadi Hal atau...Sehingga kaumnya melihat anak itu (Kaumnya berkata, "Hai Maryam!
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 34
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
(Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka) Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya...lalu Kami mengutus kepadanya roh Kami) yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
maka Maryam menunjuk kepada anaknya.
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal.
Maryam berkata, "Bagaimana aku dapat mempunyai anak, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang
(Dan) ingatlah kisah Maryam (yang telah memelihara kehormatannya) ia memeliharanya supaya tidak dinodai...ke dalam tubuhnya roh dari Kami) malaikat Jibril; dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya, lalu Maryam
Allah juga membuat Maryam putri 'Imrân sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman....Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 16
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 20
Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun
("Hai Maryam!
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar
Maryam mendatangi kerabatnya sambil membawa 'Isâ.
Renungkan juga, wahai Nabi, saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama...'Isâ putra Maryam, yang diciptakan melalui kalimat-Nya, di luar kebiasaan proses kelahiran.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 78
Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam.
Maryam menunjuk anaknya, 'Isâ a. s., supaya mereka berbicara langsung kepadanya.