Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 yusuf 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 Almaidah ayat 48 10 ayat tentang kepala madrasah 11 ali+imran+159 12 al furqan ayat 67 13 dunia 14 al-maidah ayat 3 15 orang tua 16 an-nur+ayat+36 17 al-insyirah ayat 5 18 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 al-baqarah ayat 168 21 Urusan 22 hewan 23 hujan 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 huud+40 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 Aman 28 Ibrahim ayat 7 29 Anjing 30 ikhlas 31 Al furqon ayat 67 32 ibrahim 32 33 ali imran ayat 26 34 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 35 al bayyinah ayat 8 36 surat Al furqan ayat 20 37 Bersyukur 38 lukman+ayat+15 39 surat al baqarah ayat 11 40 ali imran ayat 185 41 Al+Anbiyâ+ayat+73 42 surat Al furqan ayat 9 43 QS.Al imran ayat 79 44 Surga 45 an nisa ayat 59 46 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 47 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 48 al baqarah ayat 124 49 al-maidah ayat 48 50 Surat al maidah ayat 48 51 Al+hijr+ayat+48 52 Saba 13 53 ar rum ayat 21 54 An nahl ayat 120 55 menghindari perkelahian 56 petunjuk 57 kemuliaan 58 AL+AHZAB+AYAT+70 59 al baqarah ayat 261 60 mengharapkan pertemuan 61 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 62 al ahzab ayat 70 63 Memohon ampun 64 al-baqarah ayat 43 65 zakat qardh 66 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 67 israq ayat 81 68 Al Isra ayat 26 69 wahai jiwa 70 olah raga 71 Keras hati 72 an nisa ayat 58 73 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 74 al a'raf ayat 31 75 ali imran+191 76 tumbuhan berdzikir 77 ummul kitab 78 muhammad+ayat+23 79 al an'am ayat 57 80 nuh ayat 25 81 ali-imran ayat 43 82 udara 83 ali+imran+188 84 Surat Al-A’raf Ayat 26 85 hewan ternak 86 besi 87 al an'am ayat 38 88 Kitab sunan ibnu majah 89 SURAT LUKMAN 90 surat al baqarah ayat 219 91 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 92 Beriman 93 Al-Nur ayat 51-54 94 Ibrahim ayat 3 95 an-nisa+ayat+29 96 al qadar ayat 1-5 97 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 98 bohong 99 Asy-Syu’araa ayat 181-183 100 Cobaan

Hasil pencarian tentang maryam+ayat+30-35

Ensiklopedia Britanica disebutkan bahwa al-Qur'ân telah melakukan kesalahan sejarah ketika mengatakan bahwa Maryam...adalah saudara Hârûn seperti termaktub pada ayat di atas....Padahal antara Hârûn, saudara Mûsâ, dan Maryam terdapat jarak ratusan tahun....Dengan demikian, sebutan bahwa Maryam saudara Hârûn adalah saudara dalam arti orang yang mempunyai kesamaan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 75
Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa...tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat
(Dan telah Kami jadikan putra Maryam) yakni Nabi Isa (beserta ibunya suatu tanda) kekuasaan Kami....Dalam ayat ini tidak disebutkan dua tanda karena keduanya terlibat dalam satu tanda itu, yaitu Maryam
-deskripsi"> Maryam merasakan rasa sakit melahirkan, rasa lapar tidak ada makanan dan...hatinya terhadap kata-kata dan tuduhan manusia terhadapnya serta khawatir tidak mampu bersabar, akhirnya Maryam..., menenangkan kegelisahannya dan memanggilnya dari tempat yang rendah sebagaimana diterangkan dalam ayat
Ingatlah ketika 'Isâ putra Maryam berkata, "Wahai Bânû Isrâ'îl, sesungguhnya aku adalah utusan Allah...Tatkala rasul yang dikabarkannya tadi datang dengan membawa ayat-ayat yang jelas, mereka berkata, "Yang
[[19 ~ MARYAM (MARYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 98 ayat ~ Surat ini termasuk golongan surat Makkiyyah,...kecuali ayat 58 dan 71....Jumlah ayatnya sebanyak 98 ayat....Kemudian setelah itu dijelaskan kisah Maryam, Sang Perawan Suci, dan kelahiran Nabi 'Isâ a. s.
-deskripsi"> Lahir dari Maryam tanpa bapak....

-deskripsi"> Ayat ini menegaskan pandangan Islam terhadap kedudukan lsa ‘alaihis
yang sampai kepada Maula bin ‘Aqil ia berkata: Ibnu Abbas berkata, “Sungguh aku mengetahui sebuah ayat...Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...Allah ada kebaikannya.” Orang-orang Quraisy mengetahui, bahwa orang-orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam..., “Dan ketika putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu (suku Quraisy) bersorak karenanya.â...pertanda akan datangnya hari Kiamat.” (Az Zukhruf: 61) Ibnu Abbas menjawab, “Yaitu keluarnya Isa putra Maryam
class="tafsir-deskripsi"> Hal ini termasuk kelembutan Allah Subhaanahu wa Ta'aala, Dia membesarkan Maryam...

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil adanya karamah para wali.

kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu. "(1). (1) Berdasarkan ayat...Disebutkan bahwa masa mengandung dan masa menyusui (sampai dengan masa sapih) berlangsung selama 30 bulan...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu
(Dan) ingatlah (ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel!)...) yakni Ahmad alias Muhammad kepada orang-orang kafir (dengan membawa bukti-bukti yang nyata) yakni ayat-ayat
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...jenisnya dengan berita-berita mereka dalam hal keanehannya, seperti kisah mengenai Nabi Yusuf dan Siti Maryam...Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
-deskripsi"> Pesan Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah, di mana pada pesan...Setelah disebutkan kisah Adam secara garis besar, maka di ayat selanjutnya disebutkan kisah Adam secara
kepadanya dalam wujud seorang laki-laki yang sempurna, lalu karena ketinggian ‘iffah (kesucian) diri Maryam...salih dan mengaruniakan anak tanpa bapak, bahkan dengan tiupan Jibril yang meniup ke dalam leher baju Maryam..., lalu Maryam mengandung Isa ‘alaihis salam dengan izin Allah....Demikian pula terdapat tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika anak Maryam Isa ‘alaihis salam dapat berbicara...di masa buaian, dibersihkan-Nya Maryam dari tuduhan zina yang ditujukan kepadanya, dan diberikan mukjizat
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Sedangkan panas pusat matahari mencapai 30 juta derajat disebabkan oleh materi-materi bertekanan tinggi...Dari itulah ayat suci ini menyebut matahari sebagai pelita (sirâj) karena mengandung cahaya dan panas
Maryam menggabung antara berpegang teguh kepada Tuhannya dengan menakut-nakutinya serta menyuruhnya untuk...Pendorong untuk berbuat maksiat sangat banyak, akan tetapi Maryam menolaknya, ia berlindung kepada Allah...Hal ini menunjukkan ‘iffah (bersihnya) Maryam, jauhnya dari keburukan dan sebab-sebabnya....Oleh karena itu, Allah memuji Maryam karena ‘iffahnya, Dia berfirman, “Dan (ingatlah) Maryam binti
-deskripsi"> Saat ibu Maryam pergi membawa Maryam ke para pelayan Baitul Maqdis, maka...orang-orang yang berada di sana bertengkar, siapa di antara mereka yang akan mengurus Maryam.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
[[61 ~ ASH-SHAFF (BARISAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 14 ayat ~ Surat ini dibuka dengan pemberitahuan bahwa...Ayat-ayat selanjutnya dalam surat ini, melalui dua orang nabi yang mulia, Mûsâ dan 'Isâ, mencela sikap...orang-orang Mukmin hendaknya menjadi pembela Allah seperti Hawâriyyûn yang menjadi penolong 'Isâ putra Maryam
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
-deskripsi"> Allah memberikan nikmat kepada Isa putra Maryam dan menjadikan keduanya...salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Maryam hamil dan melahirkan Isa tanpa bapak...

-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa’diy, yaitu ketika Maryam melahirkan.
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
dan waktunya tidak sebentar; tidak satu jam atau dua jam; bahkan dalam waktu yang cukup lama, yaitu 30...

-deskripsi"> Ulama berdalil dengan ayat ini, bahwa masa kehamilan paling sedikit...adalah enam bulan, karena masa menyusui selama dua tahun, sehingga 30 bulan dikurang 24 bulan sama dengan...tafsir-deskripsi"> Yakni telah sempurna kekuatannya, akalnya, dan pandangannya, dimana paling sedikitnya adalah 30
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
sebab dengan nada meremehkan dan menghina, mereka berkata, "Kami telah membunuh 'Isâ al-Masîh putra Maryam...Padahal sebenarnya mereka tidak membunuh dan menyalib 'Isâ putra Maryam seperti pengakuan mereka....membunuh dan menyalib 'Isâ, padahal mereka hanya membunuh dan menyalib orang yang mirip 'Isâ putra Maryam
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengutus Jibril kepada Maryam, lalu Jibril meniupkan ruh dari leher baju...Maryam, maka tiupan itu masuk ke dalam diri Maryam, kemudian Allah mengembangkan ruh itu, sehingga ia...

-deskripsi"> Dinisbatkan kepada Maryam untuk mengingatkan bahwa Isa lahir tanpa bapak
[[67 ~ AL-MULK (KERAJAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat ini dinamakan al-Mulk yang diambil...dari kata itu yang terdapat pada ayat pertama.