Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 ramadhan 6 rezeki 7 jiwa 8 tafsir surat al a 9 al ikhlas 10 Tanaman 11 ali+imran+191 12 penciptaan manusia 13 al maidah ayat 3 14 Doa nabi adam 15 rumput rumputan 16 Al Anfal ayat 39 17 ali imran 18 al maidah ayat 2 19 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 20 ali imran 190 21 hati 22 an nisa ayat 58 23 ali+imran+190 24 Bumi 25 ibrahim 26 hewan 27 Ali Imran 185 28 Berpuasa 29 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 30 Takwa 31 maryam+20 32 al lahab 33 al maidah ayat 32 34 umrah 35 Sholat 36 Yunus 57 37 Al baqarah ayat 183 38 langit 39 doa ziara kubur 40 al hujurat ayat 13 41 al-baqarah ayat 183 42 al maidah ayat 1 43 surat al baqoroh 44 AR RUM AYAT 50 45 luqman 13 46 ali+imran+113 47 utusan 48 ar rahman 49 at tahrim ayat 6 50 ali imran 159 51 Adam 52 Al+ahzab+ayat+65 53 Surat al an am 54 al-mujadalah ayat 11 55 ali imran 110 56 Hadis tentang qunut 57 Thalut sungai 58 an nisa ayat 29 59 Harta 60 zina 61 Ali+Imran+159 62 alam 63 ibrahim 32 64 maryam+21 65 al maidah ayat 5 66 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 67 pohon 68 Ad dhuha ayat 2 69 surat+al-'alaa+ayat+2 70 Bersyukur 71 Allah berbicara kepada nabi muhammad 72 al anam ayat 141 73 RUMPUT 74 surat Al baqarah ayat 183 75 yusuf 76 al-baqarah+ayat+186 77 yunus 38 78 Anjing 79 Saham 80 Tafsir surat alfatihah 81 yunus 62 82 kasih sayang 83 al baqarah ayat 155 84 Imran 85 hadist tentang qunut shubuh 86 ilmu tumbuh tumbuhan 87 ali imran 31 88 al hujurat ayat 10 89 yunus 40 90 kerajaan 91 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 92 al anfal ayat 11 93 ibrahim ayat 40 94 sikap 95 mudatsir+ayat+5 96 cinta 97 Al+hujurat+ayat+56 98 Quran 99 dikembalikan 100 Kematian

Hasil pencarian tentang memberi+makan+hewan

Demikian pula, Aku tidak ingin mereka memberi-Ku makan....Sebab Aku selalu memberi makan, tidak diberi makan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 14
atau memberi makan pada hari kelaparan,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 3
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 44
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
(Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku).
(dan Kami tidak pula memberi makan orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 79
dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 18
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
("Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin.")
(Atau memberi makan pada hari kelaparan) yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 34
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
(Dan kalian tidak mengajak) diri kalian atau orang lain (memberi makan) (orang miskin.)
Kalau hewan-hewan itu halal kalian makan dengan cara menyembelihnya terlebih dahulu, maka janganlah kalian...memakan hewan-hewan yang disembelih dengan tidak membaca basmalah, kalau meninggalkan basmalah itu dilakukan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 14
: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi...makan dan tidak memberi makan?"
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 57
Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku...makan.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 27
mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan...hewan ternak mereka dan mereka sendiri.
Sesungguhnya dulu ia tidak percaya kepada Allah Yang Mahaagung dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberi...makan orang miskin."
Sesungguhnya dulu ia tidak percaya kepada Allah Yang Mahaagung dan tidak menganjurkan orang lain untuk memberi...makan orang miskin."
pelajaran yang penting) bahan pelajaran yang kalian dapat mengambil manfaat besar daripadanya (Kami memberi...dibaca Nasqiikum dan Nusqiikum (dari apa yang ada di dalam perutnya) yakni air susu (dan juga pada hewan...dari bulu domba, unta dan kambing serta manfaat-manfaat yang lainnya (dan sebagian daripadanya kalian makan
Hewan pengganti yang setara itu harus diketahui oleh dua orang yang adil untuk memutuskannya....Daging hewan-hewan tersebut dibagikan kepada fakir miskin yang tinggal di sekitar Ka'bah....Bisa juga dengan membayar kepada mereka seharga hewan pengganti....Atau dengan memberi makan kepada fakir miskin--masing-masing memperoleh bagian yang cukup untuk sehari...--sebesar harga hewan pengganti binatang yang dibunuhnya.
Sungguh, pada hewan-hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing, benar-benar terdapat bukti kekuasaan...Kalian Kami beri minum susu murni, lezat dan mudah diminum, yang keluar dari dalam perut hewan-hewan...Selain susu, hewan-hewan itu mengandung daging, kulit dan bulu yang juga sangat berguna....Dari hewan-hewan itu kalian dapat hidup memperoleh rezeki.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 47
kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi...makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu
Allah) yang aku sembah (yang menjadikan langit dan bumi) Allah yang menciptakan keduanya (padahal Dia memberi...makan) memberi rezeki (dan tidak diberi makan?")
(Dan tidak menganjurkan) dirinya atau orang lain (memberi makan orang miskin) ayat ini diturunkan berkenaan
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 28
(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka....Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran)
Kalian mendapatkan kesenangan ketika melihat hewan-hewan ternak itu kembali dari tempat penggembalaan...kenyang dan penuh dengan susu, dan ketika kalian pergi ke kebun dan tempat penggembalaan, dengan cepat hewan-hewan
Dari hewan-hewan itu, kalian akan mendapatkan manfaat-manfaat duniawi hingga kalian dapat mengendarai...Kalian pun akan mendapat manfaat ukhrawi pada saat menyembelih hewan-hewan tersebut di Tanah Haram untuk
mereka) untuk-Ku dan untuk mereka serta untuk selain mereka (dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi...Aku makan) baik dari diri mereka atau pun dari selain mereka.
mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu) mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu menyembelih hewan...kurban untuk tanah suci, seumpamanya hewan kurban itu dipilih yang baik dan digemukkan terlebih dahulu...Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
Hewan-hewan itu Kami tundukkan untuk kepentingan mereka.