Paling Sering Dicari

1 Pemimpin 2 surah qaf ayat 45 3 al baqarah ayat 256 4 an nur ayat 26 5 Sholat 6 Muhammad 7 Muslim 8 Hadits Muslim Nomor 3505 9 ar rum ayat 30 10 al baqarah ayat 30 11 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 12 maaf 13 Catatan amal 14 puasa 15 al-hujarat ayat 90 16 Tafsir al Misbah qs surat ali Imran ayat 80 17 al-imran ayat 159 18 an-nahl+ayat+59 19 wasiat 20 ali imran 104 21 Lalai dalam sholatnya 22 Sahih muslim 4661 23 saba 13 24 fitnah 25 at+thalaq+ayat+3 26 ANNISA AYAT 1 27 Surga dendam 28 Hadits menyayangi anak anak 29 al mukmin ayat 54 30 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 31 hutang 32 QS ya sin ayat 9 33 menjadi muslim 34 Tafsir ibnu majah 761 35 Al ikhlas 36 al bayyinah ayat 9 37 Jujur 38 Memecah belah agama 39 Ad-duha ayat 4 40 wanita 41 tambah 42 Ayat mutsha bihat 43 al hujurat ayat 13 44 al-maidah ayat 89 45 Al isra ayat 36 46 An nisa ayat 40 47 ar-rum ayat 39 48 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 49 An nahl ayat 19 50 Ali 'Imran Ayat 159 51 Takwa 52 Surat+al+hasyr+ayat+20 53 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 54 Tolong menolong 55 orang yang memakmurkan mesjid 56 Hati 57 al+mukmin+3 58 ANAK DERHAKA 59 Hadits muslim 2984 60 al maidah ayat 32 61 tumbuhan 62 Al-maidah ayat 2 63 SEHAT+AKAL 64 Oramg orang sabar 65 dikumpulkan 66 ar rahman 67 al hijr 68 Zakat 69 At taubah ayat 80 70 Surat Al ala 71 ath-thur+ayat+36 72 Tur+ayat+48 73 QS. Al-Hujurat: ayat 12 74 an-nahl+ayat+125 75 SEHAT RUH 76 Bahwa kandungan oksigen di udara akan semakin berruang di tempat-tempat yang tinggi 77 Ujian yang banyak menyakitkan hati 78 tanah 79 at thalaq ayat 2,3 ,4 80 Ali Imran 7 81 Ayat al quran tentang madinah 82 Maha Mulia 83 tafsiran surat al qasas ayat 77 84 surat Al-Furqan/25: 62, 85 QS Maryam 86 al-hijr+40 87 surah an nisa ayat 6 88 Hujan 89 Ayat tentang al quran 90 Al-Maun+ayat+1 91 Allah dan malaikat bersholawat 92 saba'+41 93 surat al ma'arij ayat 11 - 14 94 Berlomba ketakwaan 95 surah+hud ayat 6 96 az zumar ayat 23 97 (QS. An-Nisa' Ayat+34) 98 Benar-benar orang gila 99 Tenggorokan 100 Celakalah+orang+yang+mengerjakan shalat

Hasil pencarian tentang memberi+makan+hewan

Hewan pengganti yang setara itu harus diketahui oleh dua orang yang adil untuk memutuskannya....Daging hewan-hewan tersebut dibagikan kepada fakir miskin yang tinggal di sekitar Ka'bah....Bisa juga dengan membayar kepada mereka seharga hewan pengganti....Atau dengan memberi makan kepada fakir miskin--masing-masing memperoleh bagian yang cukup untuk sehari...--sebesar harga hewan pengganti binatang yang dibunuhnya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
pelajaran yang penting) bahan pelajaran yang kalian dapat mengambil manfaat besar daripadanya (Kami memberi...dibaca Nasqiikum dan Nusqiikum (dari apa yang ada di dalam perutnya) yakni air susu (dan juga pada hewan...dari bulu domba, unta dan kambing serta manfaat-manfaat yang lainnya (dan sebagian daripadanya kalian makan
Kalau hewan-hewan itu halal kalian makan dengan cara menyembelihnya terlebih dahulu, maka janganlah kalian...memakan hewan-hewan yang disembelih dengan tidak membaca basmalah, kalau meninggalkan basmalah itu dilakukan
demikian sangat tidak layak sekali sesembahan seperti ini disembah, di mana ia lebih lemah daripada hewan...yang masih bisa makan dan bersuara.

-deskripsi"> Sebagai rezeki untuk kita dan hewan ternak kita....Jika tidak ada tumbuhan, tentu manusia dan hewan tidak dapat makan dan akan binasa.

Demikian pula, Aku tidak ingin mereka memberi-Ku makan....Sebab Aku selalu memberi makan, tidak diberi makan.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 27
mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan...hewan ternak mereka dan mereka sendiri.
Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih...hewan, menaiki kendaraan, membaca Al Qur'an di awal surat, masuk dan keluar masjid, mengunci pintu,...Ar Rahmaan (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah memiliki rahmat
class="tafsir-deskripsi"> Dalam hatinya tidak ada rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin, tidak memberi...mereka makan, atau jika tidak mempunyai harta untuk disedekahkan, mereka tidak juga mau mendorong orang...lain untuk memberi makan orang-orang miskin.
mengambilkan air minum untuk ternaknya dan karena bakhilnya mereka, sehingga setelah mereka selesai memberi...minum hewan ternak mereka, maka mereka tutup kembali mulut sumur dengan batu yang besar....

-deskripsi"> Yakni mengapa kamu tidak memberi minum ternakmu?...

-deskripsi"> Tidak kuat untuk memberi minum hewan ternaknya.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 14
: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi...makan dan tidak memberi makan?"
lafal yang sesudahnya dibaca secara tanwin dan rafa`; artinya ia harus membayar denda yang (sama dengan hewan...yang telah dibunuhnya) artinya hewan yang sama bentuknya; dan di dalam suatu qiraat lafal jazaaun diidhafatkan...disembelih sesampainya di sana, lalu dagingnya disedekahkan kepada para penduduknya yang miskin; dan hewan...pelakunya wajib membayar harganya saja (atau) ia harus membayar (kafarat) yang tidak sepadan sekalipun hewan...yang sepadan memang ada, yaitu (memberi makan orang-orang miskin) berupa makanan pokok yang biasa dimakan
Allah) yang aku sembah (yang menjadikan langit dan bumi) Allah yang menciptakan keduanya (padahal Dia memberi...makan) memberi rezeki (dan tidak diberi makan?")
manusia dari tanah--dan mengeluarkan benda mati dari benda hidup--seperti susu yang keluar dari tubuh hewan...embrio itu mulai bernyawa dan tumbuh, zat- zat yang terakumulasi itu berubah menjadi zat yang dapat memberi...makan embrio.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 47
kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi...makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 14
atau memberi makan pada hari kelaparan,
Atau memberi makan di hari kelaparan.
Yaitu Tuhan yang memberi makan ketika mereka merasa lapar, padahal mereka tinggal di lembah yang tidak...bertanaman, dan yang memberi mereka perlindungan dari rasa takut, sementara penduduk di sekitarnya saling
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 3
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Musa (ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi...Ketika Nabi Musa sampai di hadapannya ternyata telah disiapkan makan malam, maka Nabi Syuaib berkata,..."Duduklah, kemudian makan malamlah"....Nabi Musa menjawab, "Aku khawatir jika makan malam ini sebagai imbalan karena aku telah memberi minum...Kami biasa menjamu tamu kami, juga biasa memberi makan".
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 44
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
(Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku).
(dan Kami tidak pula memberi makan orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 18
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 79
dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
("Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin.")
yang beriman,) dengan nada yang sinis sebagai ejekan yang ditujukan kepada mereka, ("Apakah kami akan memberi...makanan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan) sesuai dengan...kalian) yaitu apa yang kalian katakan kepada kami, padahal kalian mempunyai keyakinan bahwa Allah pasti memberi...makan kalian (melainkan dalam kesesatan yang nyata") yakni jelas sesatnya.
(Atau memberi makan pada hari kelaparan) yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan.
Dan karena kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 34
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.