Paling Sering Dicari

1 Sabar 2 surat al-hadid ayat 57 3 hujan 4 Al+hijr+ayat+47 5 ali imran 6 ayat tentang kepala madrasah 7 Ayat yang ada arti al quranyya 8 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 9 ali imran ayat 185 10 surat thaha ayat 180 11 Hadits Abu Daud Nomor 4432 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 ali imran 159 14 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 huud+40 17 al-insyirah ayat 5 18 Aman 19 laut 20 an-nur+ayat+36 21 Surat yasin 22 al ikhlas 23 surat al baqarah ayat 11 24 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 25 AL HUJURAT AYAT 11 26 al hasyr ayat 7 27 An-nisa ayat 58 28 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 29 al maidah ayat 3 30 Ar-Rahman ayat 19 31 Tafsir kepuasan kerja 32 al fatiha ayat 1 33 AL MAIDAH AYAT 2 34 Ayat 43 35 Al+hijr+ayat+48 36 saba 15 37 surat Al furqan ayat 20 38 Ali Imran 110 39 surat Al furqan ayat 9 40 akhlak 41 hewan 42 annisa ayat 58 43 al baqarah ayat 219 44 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 45 awan 46 ali imran 64 47 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 48 al bayyinah ayat 8 49 al+fatihah+ayat+2 50 yunus 101 51 Al Baqarah ayat 30 52 yusuf 87 53 Imran 30 54 Al mu'minun ayat 51 55 al baqarah ayat 275 56 muhammad+ayat+23 57 Surat Ap Ahqaf ayat 9 58 al baqarah ayat 28 59 Surat+Al-Baqarah 60 Surat Al-Baqarah ayat 10 61 Rezeki 62 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 63 ali+imran+159 64 Palestina 65 anjing 66 al ahzab ayat 70 67 al araf ayat 31 68 Hadits Abu Daud No. 1241 69 allah maha tau 70 Al+Ankabut+ayat+64 71 ali+imran+,135 72 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 73 Q.S Al-Maidah ayat 48: 74 Ayat 216 75 al ghasiyah ayat 17-20 76 ibrahim ayat 33 77 Ibrahim 25 78 al hijr ayat 9 79 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 80 orang tua 81 ayat tentang hukum pada juz 20 82 zakat qardh 83 al-baqarah-ayat-286 84 Ibrahim ayat 43 85 allah+maha+tahu 86 an-nisa+ayat+29 87 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 88 an nisa ayat 36 89 ali imran 185 90 Surat Al-Baqarah Ayat 286 91 nuh ayat 25 92 annisa ayat 65 93 al ahqaf ayat 15 94 sedekah 95 Nasab anak zina 96 At tahrim ayat 6 97 Tanda 98 surah Al-Maidah ayat 23 99 ali imran 139 100 al baqarah ayat 4

Hasil pencarian tentang menerima

Tetapi, sayang, mereka tidak mau menerima petunjuk kenabian itu....Kebutaan penglihatan adalah seperti kebutaan mata hati, kedua-duanya tidak dapat menerima petunjuk....Orang yang buta tidak dapat menerima petunjuk yang berbentuk materi, dan orang yang sesat tidak dapat...menerima petunjuk yang bersifat maknawi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ingatlah, wahai Muhammad, ketika Kami menerima janji yang kukuh dari para nabi terdahulu untuk mengemban...Kami menerima janji itu dari kamu, dari Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ dan 'Isâ putra Maryam....Kami menerima janji yang sangat besar maknanya dari mereka.
(Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil) maksudnya...menerima (zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima tobat) hamba-hamba-Nya, yakni dengan menerima tobat
="tafsir-deskripsi"> Setelah diberikan peringatan, maka manusia terbagi menjadi dua; orang yang mau menerima...peringatan itu dan orang yang tidak menerima....Orang yang menerima peringatan itu adalah orang yang takut kepada Allah, karena takut kepada Allah Subhaanahu...Sedangkan orang yang tidak menerima peringatan itu adalah orang yang celaka seperti halnya orang kafir
(Mereka berkata, "Bukankah kami telah melarangmu dari menerima manusia?")...yakni menerima mereka sebagai tamumu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 37
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
-deskripsi"> Yang dimaksud dengan maju ialah maju menerima peringatan dan yang dimaksud...dengan mundur ialah tidak mau menerima peringatan.
-deskripsi"> Ketika mereka enggan menerima isi kitab Taurat....

-deskripsi"> Jika mereka tidak menerima hukum-hukum Taurat.

Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak...Hâbîl kemudian menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 160
telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima...taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang.
(Allah mengazab siapa yang dikehendaki-Nya) menerima azab-Nya (dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya...) untuk menerima rahmat-Nya (dan hanya kepada-Nya-lah kalian akan dikembalikan) yakni, hanya kepada-Nya-lah
Camkan, hendaknya orang-orang yang bertobat itu mengetahui bahwa hanya Allah satu-satunya yang menerima...Karunia-Nya dalam menerima tobat sungguh amat luas dan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya sangat besar
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 117
Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti...Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima
-deskripsi"> Agar Beliau siap menerima gangguan baik berupa ucapan maupun perbuatan dan...Manusia biasanya akan menerima dakwah ketika hati da’i lunak dan dadanya lapang.

Diceritakan pula tentang keluhan Nûh kepada Allah karena sikap kaumnya yang tidak menerima dan membangkang...serta sikap mereka yang terus-menerus menyembah patung sehingga mereka pantas menerima azab Allah....Ketika Nûh merasa putus asa bahwa mereka tidak menerima ajakannya, ia berdoa agar mereka dihancurkan.
untuk berperkara sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, adalah berkata dengan sikap tunduk dan menerima..., "Kami telah mendengar panggilanmu, wahai Muhammad, dan kami menerima keputusanmu."
Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya....Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus.
(Sesungguhnya Allah telah menerima tobat) artinya Dia menerima tobat untuk selamanya (Nabi, orang-orang...dan tidak ikut berperang lantaran kesulitan yang sedang mereka alami pada saat itu (kemudian Allah menerima
(Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam) sehingga ia mendapat petunjuk...azab yang besarlah (bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah) maksudnya, untuk menerima
kebinasaan atas mereka) atas diri mereka, dan anak-anak serta harta benda mereka (dan orang-orang kafir akan menerima...hal yang seperti itu) yaitu mereka akan menerima akibat-akibat yang sama dengan apa yang telah diterima
Kami tidak bermaksud, dari apa yang Kami wahyukan kepadamu itu, untuk menerima balasan atau keuntungan...Maka, kalau mereka tidak mau menerima petunjuk, engkau tidak perlu merasa sedih.
(Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan dapat melepaskan...lari dari-Nya sehingga ia selamat dari azab-Nya (dan tidak ada baginya) yakni bagi orang yang tidak menerima
Tetapi kamu hanya dapat memperdengarkannya kepada orang-orang yang dapat mendengarkan dengan paham dan menerima..., yaitu orang-orang yang memiliki kalbu yang dapat menerima keimanan.
kafir mengatakan kepada Rasulullah saw., "Hati kami terhalangi oleh penutup yang sangat tebal untuk menerima...Dan di antara kami dan kamu terdapat tabir tebal yang menghalangi kami untuk menerima apa-apa yang kamu

-deskripsi"> Dia menerima zakat itu dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu...Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

-deskripsi"> Ia banyak menerima...Dia akan menerimanya meskipun telah berulang kali melakukan kemaksiatan, dan Dia tidak pernah bosan menerima
Lalu Adam mengucapkan kalimat itu dan Allah pun menerima dan mengampuni mereka, karena Allah selalu menerima
(Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya), yakni dengan diilhamkan-Nya kepadanya, menurut...(maka Allah menerima tobatnya), artinya mengampuni dosanya (Sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat) terhadap
yang memberitahukan kepada mereka suatu berita, maka hendaknya mereka menelitinya dan tidak langsung menerima...Oleh karena itu, yang wajib dalam menerima berita orang fasik adalah tatsabbut (meneliti), jika ada dalil...Oleh karena itulah, kaum salaf sampai menerima banyak riwayat dari orang-orang Khawarij yang terkenal

-deskripsi"> Nabi Yusuf 'alaihis salam lebih mengutamakan dipenjara dan menerima...penderitaan duniawi daripada kesenangan sesaat yang menghendaki untuk menerima azab yang berat.