Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Hadist tentang muamalah 3 al maidah ayat 1 4 riba 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 pinjaman 11 Menuntut ilmu 12 Kecurangan 13 Hadis tentang Musa dan khidir 14 al maidah ayat 2 15 ali+imran+191 16 iman 17 Hukum 18 an nisa ayat 58 19 adil 20 Hadits Muslim 21 al baqarah ayat 30 22 ali+imran+190 23 al ahzab ayat 21 24 Ali imran 31 25 al baqarah ayat 4 26 Ar Rahman 27 al baqarah ayat 285 28 al hujurat ayat 9 29 surat+al hijr+AYAT+36 30 Sabar 31 zakat 32 an nisa ayat 59 33 ali imran ayat 7 34 Al hasyr ayat 7 35 at tahrim ayat 6 36 zabur 37 al anfal ayat 2 38 gunung 39 Al-Imran 182 40 khalifah 41 ibrahim 42 Sedekah 43 Surat+al+ghafir+ayat+60 44 jual beli 45 Surat+al+ghafir+ayat+40 46 al+maarij+ayat+35 47 tanggung jawab 48 annisa ayat 9 49 akhlak 50 pendidikan 51 Al+maidah+ayat+135 52 Hadist tentang mu'amlah 53 al ankabut ayat 51 54 ali imran 190 55 yusuf 87 56 ilmu 57 Anggur 58 ali imran 92 59 an nahl ayat 72 60 Tolong menolong 61 yusuf ayat 87 62 Niat 63 al ikhlas 64 Hadits tentang filsafat 65 tentang murabahah 66 al baqarah ayat 2 67 pemimpin 68 Pemerintahan 69 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 70 2154 hadist muslim 71 ali imran 7 72 Surat+Ibrahim+Ayat+52 73 Al-Baqarah ayat 151 74 ikhlas 75 an nisa ayat 1 76 Tentang masjid 77 Az Zariyat ayat 56 78 An nisa ayat 4 79 al+maarij+ayat+32 80 Pinjaman uang 81 surat+ibrahim+AYAT+44 82 al maidah ayat 3 83 al+maarij+ayat+30 84 nikah 85 ciri ciri nabi 86 al+maarij+ayat+44 87 an nur ayat 2 88 Surat Al lkhlas 89 Al qashash ayat 77 90 sihir 91 hujan 92 at taubah ayat 60 93 Ali Imran ayat 130 94 ibrahim 7 95 surat+ibrahim+AYAT+49 96 upah 97 al+maarij+ayat+45 98 Al hujurat ayat 15 99 ali imran 85 100 al+waqiah+ayat+79

Hasil pencarian tentang mengembalikan+barang+sewaan

terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 87
Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 11
Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 18
kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) dengan
Kami dan keluarga kami ditimpa kesengsaraan) yakni kelaparan (dan kami datang membawa barang-barang yang...tak berharga) artinya barang-barang yang buruk; setiap orang yang melihatnya pasti akan menolaknya karena...Disebutkan bahwa barang-barang tersebut berupa dirham-dirham palsu atau barang-barang lainnya (maka sempurnakanlah...genapkanlah (sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami) bertoleransilah terhadap kami sekali pun barang-barang
(Dan enggan menolong dengan barang yang berguna) artinya tidak mau meminjamkan barang-barang miliknya
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 55
Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya
Allah menciptakan manusia sejak permulaan, kemudian mengembalikan penciptaan itu setelah mereka mati,
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 65
Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang (penukaran) mereka, dikembalikan...Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan
Jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab niscaya mereka akan mengembalikan kamu
(Sesungguhnya Dialah yang memulai) penciptaan makhluk (dan yang mengembalikan) makhluk menjadi hidup
(Kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalam tanah) dalam keadaan terkubur di dalamnya (dan mengeluarkan
Juga untuk banyak keperluan lain--selain untuk dinaiki dan dimakan--seperti menarik atau mengangkut barang...Di atas unta, yang merupakan salah satu jenis hewan, dan di atas kapal, kalian dan barang-barang kalian
Hari ketika Kami melipat langit seperti melipat lembaran buku, dan mengembalikan semua makhluk untuk...Maka sebagaimana Kami menciptakan mereka sejak awalnya, Kami pun akan mengembalikan mereka lagi.
Mengembalikan penciptaan adalah lebih mudah bagi-Nya daripada memulainya--kalau dilihat dari sudut pandang...dan keyakinan kalian yang mengatakan bahwa mengembalikan sesuatu adalah lebih mudah daripada memulainya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 100
beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 149
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan
(Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang
mereka adalah bahwa Kami mengangkut anak keturunan manusia dalam bahtera-bahtera yang dipenuhi oleh barang-barang
Maka, dengan demikian, Allah benar-benar mengembalikan Mûsâ ke pangkuan ibunya, agar hatinya menjadi...lagi bersedih dengan berpisahnya sang anak, di samping agar ia semakin tahu bahwa janji Allah untuk mengembalikan
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 7
dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
Ketika mereka hendak berangkat pulang, Yûsuf berkata kepada para pembantunya, "Letakkan kembali barang-barang...yang mereka serahkan tadi di tempat barang-barang bawaan mereka, supaya mereka melihatnya ketika kembali
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 85
Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 62
Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya: "Masukkanlah barang-barang (penukar kepunyaan mereka) ke dalam
suatu qiraat lafal lifityaanihi dibaca lifatayaanihi yang artinya, kedua pembantunya ("Masukkanlah barang-barang...mereka) yang mereka bawa sebagai pengganti harga makanan; barang-barang tersebut berupa uang dirham
aku daripada-Nya rezeki yang baik) rezeki yang halal lalu apakah patut jika aku mencampurinya dengan barang...Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nyalah aku kembali.") mengembalikan semua perkara.
kepada Banû Isrâ'îl mengenai akidah, hukum dan kisah-kisah yang benar yang termaktub dalam Tawrât, untuk mengembalikan
menaati orang-orang yang kafir) mengenai apa yang mereka perintahkan kepada kamu (tentulah mereka akan mengembalikan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 20
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang
Mereka telah melihat dan mengetahui bahwa Allahlah yang mengawali penciptaan, kemudian Dia akan mengembalikan
Binatang-binatang tersebut membawa barang-barang kalian yang berat ke suatu negeri yang tidak bisa kalian