Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 ali imran 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Surat yasin 8 Hadits Abu Daud Nomor 4432 9 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 10 Aman 11 Bumi 12 al ikhlas 13 al-insyirah ayat 5 14 surat thaha ayat 180 15 Surat Al-Insan Ayat 20 16 al bayyinah ayat 8 17 Hadis Ibnu Majah 1934 18 al fatiha ayat 1 19 Sedekah 20 akhlak 21 Ayat 43 22 Bersyukur 23 laut 24 ali imran 64 25 dunia 26 AL HUJURAT AYAT 11 27 An-nisa ayat 58 28 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 29 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 30 al hasyr ayat 7 31 al baqarah ayat 219 32 ali imran 159 33 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 34 al maidah ayat 3 35 Larangan mengikuti tradisi lokal 36 Ar-Rahman ayat 19 37 Iman 38 surat Al furqan ayat 20 39 saba 15 40 Tafsir kepuasan kerja 41 ciri ciri pasngan yang baik 42 awan 43 pendidikan 44 surat Al furqan ayat 9 45 Ali Imran 110 46 annisa ayat 58 47 ali imran ayat 103 48 Hadits Abu Daud No. 1241 49 tafsir Al-quran onlime 50 Zakat fitrah 51 ayat twntang ahklak 52 al maidah ayat 8 53 surah+al+imran+110 54 Tafsir surah Al qashas ayat 77 55 Yunus 56 An Nisa ayat 29 57 surah 'abasa ayat 38 58 ali imran ayat 185 59 gunung 60 BAHASA ARAB 61 Rezeki dari allah 62 Nabi Yahya 63 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 64 al baqarah ayat 124 65 tauhid 66 az+zalzalah+ayat+2 67 buah buahan 68 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 69 Surat Ap Ahqaf ayat 9 70 gembira 71 sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliian akhlak 72 al baqarah ayat 4 73 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 74 kalimat allah isa 75 Surat+Al-Baqarah 76 surah Ar-Ra’du ayat 11 77 Surat Al-Baqarah ayat 10 78 sujud 79 al baqarah ayat 275 80 al+mursalat+ayat+32 81 hujan 82 ibrahim 44 83 Isteri dan anak adalah ujian 84 Al Imran ayat 7 85 Surah an Nisa ayat 3 86 Ibnu majah 127 87 al+mursalat+ayat+33 88 Ayat 216 89 Imran 30 90 Palestina 91 Al Baqarah ayat 30 92 riba 93 zakat qardh 94 sebab 95 luqman 8 96 hadist kematian 97 Surat Al-Baqarah Ayat 286 98 surat al-ahzab ayat 5 99 az zariyat ayat 56 100 Ibrahim 40

Hasil pencarian tentang mengetahui

(Sesungguhnya Rabbmu, Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah Yang Paling...mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk) lafal a`lamu di sini bermakna 'aalimun, yakni Dia mengetahui...siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah Yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 34
hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui...Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok....Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati....Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 4
Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu...Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 167
Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik....Mereka berkata: "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu"....Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
-deskripsi"> Seperti dapat mengetahui adanya gunung dengan memperhatikan sungai....

-deskripsi"> Yakni mengetahui jalan-jalan dan dapat mengetahui arah kiblat di malam
Dia selalu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi dan mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan...Dan Allah Maha Mengetahui segala apa yang tersembunyi di dalam dada.
menurunkan) dapat dibaca wa yunzilu dan wa yunazzilu (hujan) dalam waktu-waktu yang Dia ketahui (dan mengetahui...apa yang ada di dalam rahim) apakah laki-laki atau perempuan; tidak ada seorang pun yang mengetahui...(Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok) apakah kebaikan...(Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati) hanya Allah swt. sajalah yang...mengetahui hal ini.
(Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi....Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati) yang tersimpan di dalam kalbu, ini berarti bahwa pengetahuan...Allah tentang hal ikhwal manusia yang lahir lebih mengetahui.
(Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui) Maha Mengetahui (tentang orang yang tersesat dari...jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk) dengan demikian maka
Dia mengetahui segala yang berada di dalam dan yang keluar dari bumi, mengetahui segala yang turun dari...Dia Maha Mengetahui semua urusan kalian di mana saja berada....Allah melihat dan mengetahui dengan teliti semua yang kalian kerjakan.
(Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kalian rahasiakan...Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati) semua rahasia dan keyakinan yang terpendam di dalamnya.
Dia mengetahui segala keadaan kalian, perkataan dan perbuatan, semasa hidup....Dengan begitu, Dia mengetahui perkataan yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan....Dia juga mengetahui persembunyian kalian di malam hari dan keluarnya kalian di siang hari.
Allah mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi seperti air, berbagai kekayaan alam atau fosil-fosil...Allah mengetahui apa saja yang keluar dari dalam bumi seperti tumbuhan, binatang, barang tambang, air...Allah mengetahui apa saja yang turun dari langit berupa malaikat, kitab-kitab suci para nabi, hujan atau...Allah mengetahui pula semua yang naik ke langit, termasuk di dalamnya para malaikat, roh dan amal perbuatan
Yang memberikan mukjizat yang besar itu kepada Rasulullah saw. adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu...Dia mengetahui keadaan manusia sejak masih berupa sperma yang tersimpan di dalam rahim sampai matinya...Oleh karena itu, Dia mengetahui keadaan janin--laki-laki atau perempuan--yang dikandung dalam rahim setiap...Bagi Allah, segala sesuatu telah dibatasi kadar dan waktunya(1). (1) Allah mengetahui janin yang dikandung...oleh rahim setiap wanita, dan mengetahui berbagai fase yang terjadi.

-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala sendiri yang mengetahui hal gaib di langit...hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui...apa yang ada dalam rahim. dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan...diusahakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati....Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

-deskripsi"> Selanjutnya
Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi?...Dia mengetahui segala sesuatu yang mereka bisikkan di mana saja mereka berada....Allah benar-benar mengetahui segala sesuatu.
(Apakah kamu tidak mengetahui) Istifham di sini bermakna Taqrir, maksudnya bukankah kamu telah mengetahui...(bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi; bahwasanya yang demikian
(Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak) maksudnya semua yang tidak tampak dan semua yang...Kalau dibaca 'Aalimil Ghaibi menjadi sifat, artinya yang mengetahui dan seterusnya....Aalimul Ghaibi berarti menjadi Khabar dari Mubtada yang tidak disebutkan yaitu lafal Huwa, artinya Dia Mengetahui
(Sesungguhnya Rabbmu, Dia-lah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah...yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk) atau Dia mengetahui siapa yang mendapat petunjuk
(Nuh menjawab, "Bagaimana aku mengetahui) mana mungkin aku mengetahui (apa yang telah mereka kerjakan
memiliki alasan sedikit pun, karena keadaan mereka adalah sebagai orang yang menentang lagi sesat padahal mengetahui...(yakni mengetahui yang benar tetapi berpaling darinya) atau sebagai orang yang sesat dari jalan yang...benar, tetapi mampu mengetahui yang hak, tetapi lebih ridha dengan kesesatannya dan keburukan amalnya...serta tidak mau berusaha mengetahui yang hak.
Para rasul pun menjawab, "Kami tidak mengetahui ihwal mereka setelah kami tinggalkan....Hanya Engkaulah yang mengetahui itu semua, karena hanya Engkaulah yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 77
Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 74
Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 110
Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan (yang kamu ucapkan) dengan terang-terangan dan Dia mengetahui apa
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 38
Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi....Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 116
Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui...Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 11
Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman: dan sesungguhnya Dia mengetahui
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 78
Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat...mengetahui segala yang ghaib.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 14
Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha...Halus lagi Maha Mengetahui?