Paling Sering Dicari

1 puasa 2 keluarga 3 ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 lebih 6 rezeki 7 al maidah ayat 2 8 AL-Baqarah ayat 185 9 Ilmu 10 sedekah 11 Ibrahim 12 saba 13 13 al baqarah ayat 275 14 An nisa ayat 29 15 laut 16 Al-Baqarah ayat 4 17 riba 18 al fushilat ayat 33 19 nikah 20 ghaib 21 zakat 22 An nisa ayat 4 23 al maidah ayat 1 24 banjir 25 surga 26 Al Hijr 99 27 al maidah ayat 8 28 luqman 29 ar rahman 33 30 Menuntut ilmu 31 surah annisa ayat 3 32 az zumar ayat 53 33 Ali imran 14 34 Hujan 35 sedih 36 al-isro ayat 26 37 yusuf 87 38 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 39 niat 40 al-baqarah ayat 275 41 ali imran 191 42 Sholat 43 ali imran 133 44 al maidah ayat 3 45 suraT Al-Maidah AYAT 38 46 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 47 akhlak 48 Al maidah ayat 90 49 Al imran 50 Al anfal ayat 2 51 al hijr 52 Ar rahman 53 Minyak+bumi+pertambangan 54 Surat 19 ayat 12 55 al baqarah ayat 30 56 Surat Al -insyirah 57 ali imran 31 58 luqman ayat 15 59 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 60 hewan dan tumbuhan 61 kurma 62 Al isra ayat 23 63 teman 64 Maaf 65 Ayat sedekah 66 Langit 67 nikmat 68 Pemimpin 69 al+ma'arij+ayat+24-25 70 an nahl ayat 114 71 iman 72 Al-Baqarah Ayat 165 73 al ikhlas 74 an-nisa ayat 29 75 Muhammad 7 76 al hujurat ayat 13 77 Al Imran 104 78 al isra ayat 36 79 Al mujadalah ayat 11 80 berjihad 81 sabar 82 bersyukur 83 haji 84 Soal sholat taraweh 85 yusuf 86 bumi 87 shalat 88 al baqarah ayat 282 89 an nisa ayat 36 90 al isra ayat 12 91 luqman 14 92 perintah mengajarkan shalat kepada anak 93 ali imran ayat ke 7 94 yunus ayat 57 95 Yunus 16 96 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 97 penyakit 98 ali imran ayat 97 99 luqman ayat 20 100 Ali imran 139

Hasil pencarian tentang sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar