Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 niat 4 Ali imran 5 al maidah ayat 2 6 masjid 7 Ali+imran+7 8 ali imran 159 9 Saba 13 10 ar rahman 11 perasangka baik 12 taubat 13 Albaqarah ayat 284 14 bintang 15 al isra ayat 32 16 sholat 17 al hijr 94 18 Bumi 19 ali imran 190 20 hujan 21 al baqarah ayat 233 22 Sejarah+perkembangan+islam+di+indonesia+ 23 surah+al+fath+ayat+29 24 Ayat 158 25 an+nur+ayat+31 26 pengendalian diri 27 ikhlas 28 an nisa ayat 4 29 surat+al+hujurat+12 30 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 31 Al- hujurat ayat 13 32 al+baqarah+ayat+3 33 mujadalah ayat 58 34 al maidah ayat 32 35 sabar 36 Al imran 104 37 Saba 38 Dunia 39 Ibrahim 35 40 MUHAMMAD 41 berfikir 42 membudayakan amar makruf nahi mungkar 43 al+Mujadalah ayat+11 44 al anbiya ayat 30 45 yunus ayat 5 46 AL MULK AYAT 19 47 Bunuhlah 48 surat+al+hujurat+13 49 an nur ayat 2 50 ali imran ayat 103 51 an nisa ayat 34 52 Al Baqarah ayat 195 53 Al-A’raf Ayat 199 54 nabi 55 ibadah 56 yunus 59 57 menciptakan alam semesta 58 An nisa ayat 58 59 Surat+Al+bawarah+ayat+225 60 ali imran 14 61 Tafsir Ali+Imran+109 62 Tafsir surah at tariq ayat 13 63 Al hujurat ayat 13 64 Utusan 65 batu 66 al+asr+ayat+2 67 nuh+ayat+10 68 memperbaiki diri 69 yunus ayat 101 70 surat+al+maidah+3 71 Tafsirsekejap mata 72 maksiat 73 Taat 74 Surat Al Madiah ayat 120 75 surat ke 16 ayat 6 76 Anisa ayat 34 77 surat Ar-Rum ayat 41 78 an-nur ayat 2 79 pendidikan 80 Az zukhruf ayat 77 81 Al Mujadalah ayat 11 82 Surat Sad Ayat 78 83 belajar 84 Iman 85 shalat 86 Dalil tentang alquran 87 Menjaga lisan 88 suasana hati 89 Fushshilat ayat 13 90 Sabar dan shalat 91 Al-Maidah ayat 6 92 ALLOH MENCIPTAKAN ADAM 93 al furqan ayat 59 94 AYAT 604 95 Ibrahim 96 maryam 96 97 q.s yusuf ayat 3 98 Manusia 99 al mumtahanah ayat 8 100 perhitungan

Hasil pencarian tentang sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar