Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 pengampun 3 Surah Al Baqarah ayat 144 4 az+zumar+ayat+62 5 daun 6 Surat Shad ayat 24 7 Ali+imran+96 8 ali imran 9 Surah Al Baqarah ayat 170 10 ali imran 134 11 Ali Imran ayat 13 12 haji umrah 13 tafsir surah albaqarah ayat 4 14 Al maidah ayat 2 15 Haji dan umroh 16 Al Baqarah ayat 275 17 ali imran 159 18 Surat Al Baqarah ayat 187 19 Rezeki 20 Tafsir+ Abdullah bin Abbas, Al+Maida+ayat+48 21 takdir 22 bumi 23 asmaul husna 24 ali imran ayat 7 25 haji 26 al-hujarat ayat 13 27 Sedekah 28 cinta 29 al maidah ayat 6 30 an nisa ayat 29 31 Annisa ayat 18 32 al imran 130 33 Ali imran 31 34 Yusuf 53 35 al-ikhlas 36 tauhid rububiyyah 37 ar rum ayat 21 38 Menjaga lisan 39 Jadi tulisan bahasa Indonesia 40 al-maidah ayat 6 41 Sholat 42 surah al alaq ayat 1-5 43 sabar 44 AYAT+TENTANG+ GUNUNG BERAPI +DALAM+SAINS 45 at taubah ayat 105 46 Adam 47 al maidah ayat 1 48 Niat ibadah 49 surat at tahrim ayat 6 50 Berusaha 51 al imran 52 Niat 53 al baqarah ayat 43 54 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 55 berpikir 56 bersyukur 57 sinar 58 surat hud ayat 91 59 al baqarah ayat 213 60 al baqoroh ayat 276 279 61 ridha 62 maha 63 AL-BAQARAH AYAT 164 64 riba 65 al+maidah+ayat+3 66 Ali imran 96 67 jihad 68 Sumpah 69 harum 70 al alaq ayat 1-5 71 latin surat al imran yt 97 72 Al Baqarah ayat 61 73 al mujadalah ayat 11 74 Kekurangan dan kelebihan manusia 75 Menilik nasib 76 Ahmad 77 an nahl ayat 90 78 ali imran 110 79 matahari 80 ali imran 19 81 al-imran ayat 135 82 maksiat 83 AYAT+TENTANG+ STRUKTUR gunung +DALAM+SAINS 84 al-isra' ayat 36 85 al baqoroh ayat 168 86 bershalawat 87 Ali Imran ayat 134 88 neraka 89 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 90 ali+imran+ayat+159 91 Ayat shafa dan marwah 92 yusuf ayat 111 93 lemak 94 Hubungan matahari dan tumbuhan 95 surah an-nisa ayat 136 96 Tertawa 97 an Nisa ayat 65 98 an nasr 1 99 Tafsir+Mujahid bin Jabrbin+Abbas,+Al+Maida+ayat+48 100 surga

Hasil pencarian tentang sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar