Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 zakat 3 niat 4 sedekah 5 surat al- baqarah ayat 180 6 al maidah ayat 2 7 Akhlak 8 al maidah ayat 8 9 al maidah ayat 3 10 Hujan 11 kiamat 12 matahari 13 Ali Imran 159 14 surah+al-zumar+ayat+68 15 Hadits muslim no 97 16 al maidah ayat 90 17 an nisa ayat 29 18 QS. Ali Imran Ayat 64 19 Berbakti kepada Orang Tua 20 Melahirkan 21 kelahiran 22 Isi+kandungan+ayat+19 23 al maidah ayat 32 24 Idris 25 al-baqarah+ayat+2 26 QS. Al-A’raaf (7):179 27 al imran 28 Al+hujurat+ayat+12 29 Takwa 30 ali imran 31 31 al hasyr ayat 7 32 khamar 33 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 34 ibrahim 7 35 Surga 36 At taubah ayat 71 37 Haji 38 alam semesta 39 Ali Imran 18 40 ayat alquran sembelih halal 41 An Nisa ayat 59 42 an nisa ayat 9 43 al maidah ayat 1 44 Berikan contoh orang-orang yg bermegah -megah 45 Al+kahfi+ayat+7 46 Alfatihah ayat 4 beserta artinyya 47 al+zalzalah+ayat+7-8 48 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 49 ali imran 102 50 QS.Al-a'raaf (7) ayat 179 51 Tidur 52 surat al baqarah ayat 183 53 Akhlak jus 12 54 al baqarah ayat 222 55 an nur ayat 3 56 an nisa ayat 24 57 al-baqarah ayat 153 58 Menggunakan akal 59 Al baqarah ayat 229 60 Al hajj ayat 18 61 Sapi 62 Al baqarah ayat 23 63 menghargai pendapat 64 membaca 65 ayat tentang syariat 66 Surah al qashash ayat 47 67 ali imran 103 68 ali+imran+190 69 An Nisa ayat 35 70 an-nisa ayat 29 71 Hadits surat annisa 72 Makanan haram 73 at taubah ayat 30 74 al maidah ayat 6 75 Tidaklah seorang pezina 76 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 77 Bunuh 78 panas 79 Ar rum ayat 21 80 Hadis tentang kelautan 81 an nahl ayat 125 82 Surat Al-A'raf Ayat 31 83 Hamil 84 an nisa ayat 5 85 al+hujurat+ayat+13 86 adam 87 qaaf 16 88 Ali Imran 110 89 Afmaidah ayat 122 -200 90 surat+thaha+ayat+146 91 luqman 13 92 yusuf 53 93 Riba 94 an nisa ayat 11 95 Surah hud ayat 69 96 menuntut ilmu 97 Albaqoroh+ayat+199 98 pemuda 99 Surat albaqarah ayat 85 100 al insyirah ayat 7

Hasil pencarian tentang sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar