Paling Sering Dicari

1 Dasar-dasar perekonomian 2 ikhlas 3 ali imran ayat 191 4 riba 5 Surga 6 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 7 Ayat nyata dalam dada 8 Sedekah 9 Allah swt memberi azab penduduk desa madyan berupa 10 Nabi meninggal 11 kebutuhan makanan yang baik 12 surat+AL-A'la+ayat+14 13 Kasih sayang 14 Puasa syawal 15 Hadist tentang toleransi 16 ali+imran+191 17 maryam 18 rezeki 19 Hadist riwayat ahmad no 20.011 20 Dan kamu tidak dapat menghendaki 21 al maidah ayat 3 22 harga diri 23 AL-QASAS AYAT 56 24 an nisa ayat 58 25 hutang 26 ar rum ayat 30 27 al baqarah ayat 282 28 ali imran 92 29 Al maidah ayat 6 30 al mujadalah ayat 11 31 bulan 32 an-nisa' ayat 17 33 an nisa ayat 34 34 Tidak ada pilihan bagi 35 al maidah ayat 1 36 Ali imran 37 Tidur setelah Subuh 38 Malaikat 39 Allah+menjadikan+manusia+sempurna 40 bidara 41 Al maidah ayat 38 42 Surat+al+baqarah+ayat+153 43 Qaf ayat 16 44 al+maidah+ayat+122 45 dalil sholat dalam keadaan darurat 46 Kiblat 47 Surah Muhammad ayat 2 48 almujadalah+ayat+11 49 Al Anfaal ayat 17 50 Al hadid ayat 3 51 Surat As-Saff Ayat 6 52 Quran+Allah memberi yang terbaik 53 Maryam 31 54 Sebaikbaik hadiah adalah doa 55 surah at-tiin ayat 1-3 56 Al isra ayat 49 57 Ali imran 130 58 Ali+Imran+193 59 Ar Rahman 60 zikir 61 al maidah ayat 32 62 akhlak 63 Ali+Imran+85 64 Suray+alkausar+ayat+3 65 Allah tahu yang terbaik 66 at-taubah ayat 36 67 Nikah 68 AL Imran 193 69 penciptaan langit dan bumi 70 Barangsiapa yang puasa Ramadhan karena iman dan harapan pahala akan diampuni dosanya 71 Hadits Muslim Nomor 1164 72 Maksut dari surat assajadah ayat 4 73 Atau kah mereka tercipta tanpa asal usul, atau kah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?. Atau kah 74 al-baqarah ayat 186 75 yusuf 72 76 Maut 77 al isra ayat 23 78 Perhatikan q.s an nisa ayat 146 berikut 79 kebutuhan makan yang baik 80 Al baqarah ayat 45 81 Siapa yang mengganti agamanya 82 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 83 Surat al fil 84 luqman 13 85 surat yusuf 86 Al ikhlas 87 Nabi ayub 88 surat+taha+ayat+3 89 al-alaq ayat 1-5 90 Allah muara amal 91 Khalifah 92 Sabar 93 ali imran ayat 92 94 Al Ahqaaf 20 95 cahaya 96 Ghuluw dalam beragama uzair 97 hijrah 98 al maidah ayat 67 99 Melata 100 Dilarang berdusta

Hasil pencarian tentang sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar