Paling Sering Dicari

1 hukum 2 Hewan 3 memberikan 4 al maidah ayat 2 5 Al Isra ayat 36 6 Musa 7 jaringan tumbuhan 8 HUJAN 9 al isra ayat 55 10 Fenomena bulan 11 at taubah ayat 105 12 Saba 18 13 Surat almulk 21 -30 14 Al Baqarah ayat 30 15 Surat+Ibrahim+ayat+24 16 Al Imran 130 17 kitab+zabur 18 akhlak 19 shad ayat 29 20 malu 21 injil 22 maryam 23 an nisa ayat 29 24 riba 25 al maidah ayat 1 26 AL BAQARAH AYAT 185 27 zabur 28 Surat al baqarah ayat 214 29 al hijr ayat 9 30 Al baqaraH ayat 43 31 Jalut 32 Memuliakan 33 Hadits Malik Nomor 1501 34 Bentuk molekul 35 kitab injil 36 yunus 37 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 38 Bersabar 39 jihad 40 Ali+imran+120+hukum++tajwid 41 Niat 42 Hadits thalaq tiga 43 ar rad ayat 11 44 al baqarah ayat 2 45 zakat 46 lapang dada 47 Kesabaran 48 berbuat sukarela 49 Musibah 50 Tajwid surat an nisa ayat 25 51 anak 52 Az Zariyat ayat 56 53 annisa ayat 59 54 marah 55 pisang 56 rumah 57 al baqarah ayat 219 58 ali imran 200 59 an nisa ayat 1 60 ali imran 190 61 musim dingin 62 LEBAH 63 berpikir 64 harta 65 katak 66 Kafir sebagai penolong 67 Sunnatullah 68 akal 69 Habitat hewan 70 Zina 71 Surat Al-An'am Ayat 19 72 Al A'raf ayat 31 73 al ikhlas 74 taurat 75 mutiara 76 ar rum ayat 22 77 Thalut 78 Orang gila 79 al hasyr ayat 7 80 ali+imran+31 81 An nur ayat 31 82 al isra ayat 70 83 luth 84 Hadis+at+taubah+ayat+105 85 yusuf 86 ali imran 31 87 Tajwid+surat+al+anbiya 88 Ibrahim 35 89 al isra ayat 9 90 al furqan ayat 1 91 kebebasan 92 kota 93 keadilan 94 Al-an'am ayat 82 95 Daud 96 ali imran 159 97 Arsy 98 Al Hujurat ayat 12 99 Tentang tumbuhan 100 kitab Taurat

Hasil pencarian tentang sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar