Paling Sering Dicari

1 Hud ayat 1 2 ibrahim 3 AN NISA AYAT 3 4 ali imran 110 5 Hutang 6 kiamat 7 niat 8 An Naml ayat 6 9 wasiat 10 ali imran ayat 19 11 riba 12 An nisa ayat 29 13 Ayat Alquran tentang filsafat 14 Ali imran 130 15 al maidah ayat 1 16 surah fatir ayat 34 17 an nisa ayat 4 18 al hujurat ayat 6 19 Berangsur 20 Al-Maidah ayat 2 21 Dalam kubur berputus asa 22 nikah 23 Takwa 24 ibrahim ayat 7 25 Sedekah 26 an nur ayat 32 27 al baqarah ayat 30 28 ibadah 29 al+Ali-Imran: 190 30 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 31 al imran 32 ali imran 159 33 surat at tahrim ayat 6 34 Sajian 35 luqman 13 36 At tahrim ayat 6 37 Al-Mu'minun Ayat 19 38 Az Zukhruf ayat 4 39 Ibrahim ayat 24 40 SURAT AL KAFIRUN 41 AL MAIDAH AYAT 5 42 ali+imran+134 43 ali imran 103 44 an-nahl ayat 90 45 Zaitun 46 Al anfal ayat 9 47 Al+Maidah+ayat+101 48 An nisa ayat 1 49 banjir 50 zakat 51 Makna surat al baqarah ayat 234 52 Ikan 53 berat 54 waris 55 ali imran 104 56 Al-Mutaffifin+ayat+2 57 sungai 58 luqman ayat 13 59 An Nuur ayat 35 60 gunung meletus 61 Jiwa 62 al+baqarah+ayat+261 63 An-Nisa Ayat 9 64 an nisa ayat 7 65 Babi 66 al baqarah ayat 20 67 surat al kahfi ayat 110 68 as syura ayat 38 69 Annisa ayat 1 70 al maidah ayat 8 71 Ibrahim 35 72 Sajian+nenek moyang 73 az zumar ayat 3 74 Al Baqarah ayat 275 75 surat ar rum ayat 21 76 al imran 192 77 an nahl ayat 90 78 ali imran ayat 77 79 Fathir ayat 31 80 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 81 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 82 Haji 83 tulisan assalamualaikum arab 84 yasin+ayat+30-38 85 At Taubah ayat 105 86 Kedengkian 87 Annajm ayat 39 88 Ibnu katsir 89 al an'am ayat 165 90 tenggelam+bumi 91 Sapi 92 ilmu 93 Tidak membeda-bedakan 94 Al-Baqarah ayat 233 95 Hidangan 96 anak berkebutuhan khusus 97 at tauriq ayat 3 98 Puasa 99 zina 100 Membela diri sesudah teraniaya

Hasil pencarian tentang sabar

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
(Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar) yakni yang banyak memiliki kesabaran
Hamba saleh itu berkata, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar untuk diam dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 69
Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 11
kecuali orang-orang yang sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal saleh; mereka itu beroleh
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 17
(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah
seperti itu (membalas kejelekan dengan kebaikan) hanya diberikan kepada orang yang mempunyai sifat sabar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 142
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 24
jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar