Paling Sering Dicari

1 hutang 2 kemudahan 3 syirik 4 al mujadalah ayat 11 5 rumah 6 al baqarah ayat 275 7 ali imran 8 manusia 9 kurban 10 Ruhul 11 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 12 al+kautsar+ayat+1-2 13 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 14 al hasyr ayat 7 15 Disebabkan 16 musibah 17 MARYAM 18 AL HUJURAT AYAT 13 19 harun 20 Surah+Al+A'raf+ayat+ 21 al waqiah ayat 63 22 ibrahim 37 23 Makanan 24 al quran adalah petunjuk 25 luqman 26 Jihad 27 Iman 28 Dua masa 29 hadist tentang perilaku konsumen 30 Sholat 31 mendidik anak sesuai zaman 32 al hujurat ayat 12 33 Al Isra ayat 73 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 al ikhlas 36 Ilmu 37 bala' 38 surah al-maidah ayat 8 39 sumber daya alam 40 Berdebat 41 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 42 Muslim 43 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 44 ibrahim ayat 7 45 ikhlas 46 Jahe 47 Yusuf 48 surat abasa 49 Jika allah menganugerahi rahmat 50 ALI IMRAN 14 51 Al-Imran (3 : 130) 52 cemas 53 surat+al+imranayat+110 54 Ta ha+ayat+14 55 azab 56 Al-Imran ayat 130 57 an nisa ayat 29 58 Hati 59 al ahzab ayat 70 60 ibrahim 61 al imran 62 Surga 63 Haji 64 al imran 159 65 al isra ayat 36 66 ali imran 104 67 tafsir tentang kepemimpinan 68 al kahfi ayat 46 69 al araf ayat 56 70 Hadits Ibnu Majah Nomor 2129 71 pendidikan 72 Surat An-Nisa ayat 115 73 miskin 74 fusilat+ayat+34 75 talak 76 luqman ayat 12-19 77 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 78 al imran ayat 139 79 kebaikan 80 al baqarah ayat 269 81 Tafsir tarbawi tentang evaluasi pembelajaran ak qur'an 82 Susah payah 83 riba 84 ibrahim ayat 37 85 Surat Al-Baqarah 187 86 surah yusuf 65 87 al+imron+ayat+191 88 Adam 89 al qalam ayat 4 90 al maun ayat 7 91 al baqarah ayat 30 92 Surat yunus+ayat+8 93 Kandungan isi surah al maidah ayat 44 94 kenikmatan 95 Janganlah sekali kali kamu mengira allah lengah 96 AN NABA AYAT 7 97 An nisa ayat 9 98 pisang 99 taubat 100 “Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang lelaki dan perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan suatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan b

Hasil pencarian tentang sabar

-deskripsi"> Ada pula yang mengartikan: mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar...Sabar artinya menahan diri terhadap hal-hal yang tidak disukai....Ia terbagi menjadi tiga bagian: Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah....Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dengan...Sabar berdasarkan ayat ini merupakan pertolongan yang paling besar dalam menghadap segala perkara.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Terhadap gangguan orang-orang musyrik, dan sabar melakukan hijrah agar dapat...Bisa juga sabar dalam arti yang lebih luas, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam...menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima taqdir Allah yang cukup pedih serta sabar dalam menerima
-deskripsi"> Baik sabar di atas ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang haram, maupun...sabar terhadap musibah dengan tidak keluh kesah....Sabar karena mencari keridhaan Allah itulah sabar yang bermanfaat....Adapun sabar yang tujuannya sebagai uji nyali, di mana tujuannya adalah untuk berbangga-bangga, maka...sabar tersebut tidaklah terpuji dan sia-sia, nas’alullahas salaamah wal ‘aafiyah.
-deskripsi"> Yakni sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan...dan sabar terhadap taqdir Allah yang menyakitkan....Keadaan mereka yang berada dalam sifat-sifat mulia, dari mulai sifat sabar, benar, taat dan suka berinfak

-deskripsi"> Sabar ada tiga macam: sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah,...sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap taqdir Allah yang terasa pedih....Seorang hamba tidak berhak mendapat gelar sabar secara sempurna sampai terpenuhi ketiga macam sabar ini...Para nabi, Allah sebut sebagai orang-orang yang sabar karena mereka telah memenuhi ketiganya.
-deskripsi"> Yakni jadikanlah sabar dengan semua macamnya dan shalat sebagai penolongmu...Sabar itu ada beberapa macam, yaitu: 1) sabar dalam menjalankan keta'atan kepada Allah, 2) sabar dalam...menjauhi larangan Allah, dan 3) sabar terhadap taqdir Allah dengan tidak berkeluh-kesah.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 66
Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua...Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

-deskripsi"> Sabar di semua keadaan adalah terpuji selain pada keadaan ini, maka...dalam keadaan ini, sabar tersebut adalah sabar tercela, karena sabar untuk tetap di neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta...orang-orang yang sabar.
(Maka bersabarlah kamu) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berperang (dengan sabar yang baik) sabar
Mintalah pertolongan) untuk mencapai kebahagiaan akhirat (dengan jalan bersabar) taat melakukan ibadah dan sabar...dikhususkan menyebutkannya disebabkan berat dan berulang-ulang (sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada
Akan tetapi jika kalian bersabar) tidak mau membalas (sesungguhnya itulah) bersikap sabar itulah (yang...lebih baik bagi orang-orang yang sabar) kemudian Nabi saw. membatalkan sumpahnya itu, dan membayar kafaratnya
(Maka jika ada) boleh dibaca yakun boleh dibaca takun (di antara kalian seratus orang yang sabar niscaya...mengalahkan dua ratus orang) daripada orang-orang kafir (dan jika di antara kalian ada seribu orang yang sabar...kalian dan hendaknya kalian bersabar di dalam menghadapi mereka itu (Dan Allah beserta orang-orang yang sabar
Allah tanpa menuntut balasan dan rasa syukur dari mereka, Beliau juga bersabar karena Allah dengan sabar...yang sangat sempurna; Beliau sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah
(Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan) yang sabar di dalam menjalankan ketaatan...dan sabar di dalam menahan ujian yang menimpa diri mereka (pahala mereka tanpa batas) yakni tanpa memakai
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 5
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
Orang itu berkata, "Kamu tidak akan sabar menemani aku."
(Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku").
Kemudian malaikat memberinya kabar gembira berupa anak yang cerdas dan sabar.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 67
Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 101
Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 42
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal.
Mûsâ menjawab, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sabar dan patuh pada perintahmu."
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 75
Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 85
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.
(Dia berkata, "Bukankah aku telah berkata, 'Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku)
Hamba saleh itu menjawab, "Bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tidak akan sabar mengikuti aku?"
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 68
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 72
Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama