Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 sabar 4 al+baqarah+ayat+165 5 doa datangnya hujan 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 surah al a'raf ayat 79 9 Zabur 10 Injil 11 Sombong 12 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 13 al maidah ayat 8 14 Rezeki 15 Bumi bulat 16 lokasi yang memudahkan 17 Zina 18 ali imran ayat 159 19 kandungan 20 Zakat 21 Al-Ahzab ayat 33 22 Saba' ayat 1 23 an nisa ayat 5 24 Kitab zabur 25 dalil+kitab+Zabur 26 surah ar-raf ayat 72 27 surat+thaha+ayat+125 28 al baqarah ayat 282 29 Al quran 30 Tenggorokan 31 al+maidah+ayat+47 32 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 33 surat+thaha+ayat+126 34 Arsy 35 Melindungi 36 Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 37 Kesedihan 38 ar rum ayat 21 39 Angin 40 Jihad 41 pertengkaran 42 an nahl ayat 125 43 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 44 Ayat ayat larangan zina 45 hr+muslim+288 46 Jibril 47 AL HASYR AYAT 18 48 mati 49 Surat-ad-dahr-ayat-23 50 surah+fathir+ayat+18 51 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 52 al maidah ayat 48 53 Ali imran 54 tanah 55 AS+SAJADAH+AYAT+6 56 Harga 57 Tiang agama 58 singa 59 al-a'raf ayat 179 60 Lohong hitam 61 al+mukmin+ayat+17 62 Allah runtuhkan sebahagian langit 63 Al+Hasyr+ayat+7 64 An Nisa ayat 59 65 at tahrim ayat 6 66 at taubah ayat 60 67 hr.muslim:+3447 68 Berlomba lomba mengumpulkan harta 69 barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya 70 nikah 71 al+hijr+40 72 Yatim 73 Neraka 74 at+taubah+ayat+24 75 Siksa diatas 76 kerusakan 77 ibrahim 35 78 al mujadalah ayat 11 79 surat hud 80 Cinta 81 surat+hud+ayat+106 82 al+hijr+41 83 melampaui batas 84 surga 85 tangan 86 an nisa ayat 58 87 Bulan 88 al kitab 89 surat+hud+ayat+107 90 Al imran 91 ar rad ayat 11 92 Takut kepada Allah 93 Ketetapan 94 surat an-Nahl ayat 53 95 MEMANCARKAN SPERMA 96 an-nur ayat 31 97 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 98 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 99 al hujurat ayat 13 100 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87

Hasil pencarian tentang menyesatkan

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 69
Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 202
Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka...tidak henti-hentinya (menyesatkan).
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 162
Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 79
Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.
(Segolongan Ahli Kitab hendak menyesatkan kamu padahal mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 99
Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 82
Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,
(Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya).
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 32
Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 62
Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan
Karena Engkau telah menghendaki aku sesat, maka aku akan menyesatkan anak cucu Adam dengan membuat kejahatan...Aku akan selalu berbuat apa saja demi menyesatkan mereka semua.
mereka) yaitu teman-teman setan terdiri dari orang-orang kafir (membantu mereka) setan-setan itu (dalam menyesatkan...kemudian) mereka (tidak henti-hentinya) di dalam menyesatkan dengan sikap penuh hati-hati sebagaimana
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 1
Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 8
Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka.
Begitulah Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dari jalan yang benar dan telah menipu mereka, sehingga musnahlah
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 24
Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang
Sungguh setan telah menyesatkan banyak di antara kalian.
tidak akan terperosok dalam kebinasaan seperti ini melainkan disebabkan oleh para pembuat dosa yang menyesatkan
(Maka kami telah menyesatkan kalian) sebagai penjelasan dari perkataan mereka yang disitir oleh firman-Nya
) dengan melalui sesembahan kalian itu; lafal 'Alaihi berta'alluq kepada firman selanjutnya, yaitu (menyesatkan
Mereka dan sembahan-sembahan yang menyesatkan mereka bertengkar saling menyalahkan.
Sebagian Ahl al-Kitâb merasa ingin sekali menyesatkan dan menebar fitnah pada agama orang-orang Mukmin...Mereka, dalam perbuatannya itu, hanya akan menyesatkan diri sendiri dengan tetap berada dalam kesesatan
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
(Dan tiadalah yang menyesatkan kita) dari petunjuk (kecuali orang-orang yang berdosa) yakni setan atau
Aku tak mampu menyesatkan mereka."
Dengan nada menyesal karena mengikuti orang-orang yang menyesatkan, mereka berkata, "Aduhai kiranya aku
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 9
dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 67
Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan
Mereka terjerumus ke dalam fitnah akibat ulah Sâmiriy yang menyesatkan."
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 34
tidaklah bermanfaat kepadamu nasehatku jika aku hendak memberi nasehat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan