Paling Sering Dicari

1 luqman ayat 18 2 hewan 3 Al maidah ayat 1 4 al maidah ayat 3 5 al isra ayat 36 6 ali imran 31 7 luqman 18 8 yusuf ayat 87 9 Hujan 10 Akhlak 11 maryam 8 12 an naas ayat 1-3 13 surat luqman ayat 18 14 albaqoroh+ayat+130 15 hukum 16 ali+imran+191 17 Al baqaraH ayat 43 18 Thalut 19 pohon 20 shad ayat 29 21 mutiara 22 annisa ayat 59 23 ALI IMRAN 24 ali imran 159 25 al baqarah ayat 30 26 berpikir 27 Musa 28 Surat+Ibrahim+ayat+24 29 Zina 30 Al Imran 130 31 Hukum+tajwid+al+maidah+ayat+29 32 saba 18 33 al baqarah ayat 2 34 yunus 35 al ikhlas 36 Hadits Malik Nomor 1501 37 Jalut 38 Niat 39 iman 40 ali imran 133 41 Bersabar 42 an nisa ayat 29 43 yusuf 87 44 Yusuf 45 al anfal ayat 2 46 Kafir sebagai penolong 47 ali imran 190 48 ALI IMRAN 191 49 Al Hujurat ayat 13 50 al-muthaffifin ayat 1-6 51 surah+al-ambiya+ayat+30 52 ali+imran+190 53 luqman ayat 15 54 Luqman 55 Surat+Luqman+ayat+17 56 rumah 57 surat+al+baqarah+ayat+8 58 Tentang tumbuhan 59 QS. Luqman (31):18 60 tulang 61 Tentang kreatif 62 Arsy 63 Surat+ghafir+ayat+29 64 keadilan 65 Tabah hati 66 Ali+imran+120+hukum++tajwid 67 kebebasan 68 al-Baqarah ayat 283 69 Kesabaran 70 annisa ayat 9 71 lebah 72 Dalil menutup aurat dengan mendekati 73 al+isra+ayat+23 74 luqman 15 75 al+ankabut+ayat+45+beserta+hukum+bacaan 76 maryam 77 al bayyinah ayat 5 78 Al Baqarah ayat 23 79 al mujadalah ayat 11 80 kerusakan 81 Daud 82 al hijr ayat 9 83 Surat+Yasin+34 84 Luqman+33 85 Perumpamaan 86 riba 87 luqman 13 88 an nisa ayat 32 89 ali imran ayat 7 90 ali imran 185 91 an nisa ayat 1 92 Judi 93 Sunnatullah 94 Memperhatikan akhirat 95 ar rad ayat 11 96 at taubah ayat 103 97 Tabut 98 bekerja 99 jaringan tumbuhan 100 cerai

Hasil pencarian tentang motivasi+kera

Apakah yang Anda maksud motifasi kera?
pelanggaran, sementara azab yang pedih tidak membuat mereka jera, maka Kami jadikan mereka seperti layaknya kera...Hati mereka berubah seperti kera yang tak dapat memahami kebenaran, dan--seperti halnya kera--mereka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 166
bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: "Jadilah kamu kera
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 65
orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera
melalui lisan Daud) yaitu Nabi Daud mendoakan/menyerapah mereka hingga mereka berubah ujud menjadi kera-kera
yang tidak kalian ketahui) maksudnya, dalam bentuk yang belum kalian ketahui, seperti dalam bentuk kera
mau meninggalkan (apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera...yang hina.") yang terhina, maka jadilah mereka itu kera yang hina; keterangan ini adalah penjelasan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 60
disisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera
(Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka) diubah menjadi kera, babi atau batu (di tempat
) sehingga menjadi rata dengan tengkuknya (atau Kami kutuk mereka) dengan menjadikan mereka sebagai kera...Dan ada pula yang mengatakan bahwa baik perubahan wajah dan penjelmaan menjadi kera itu akan dilakukan
Allah dan dimurkai karena keingkaran dan kemaksiatan, dikunci mata hatinya sehingga mereka bagaikan kera
Akan tetapi mereka berkhianat dan menyimpan sebagian hidangan itu, akhirnya mereka dikutuk menjadi kera-kera
dan mereka ini ialah penduduk Eilat atau Ayilah (lalu Kami titahkan kepada mereka, "Jadilah kalian kera
Kemudian Allah mengganti hati orang-orang yang melanggar itu, sehingga mereka menjadi seperti kera dalam
) artinya dijauhkan dari rahmat-Nya (dan dimurkai-Nya serta di antara mereka ada yang dijadikan-Nya kera