Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 AL-Baqarah ayat 185 8 rezeki 9 ILMU 10 al maidah ayat 2 11 Ar rahman 12 zakat 13 al fushilat ayat 33 14 riba 15 ibrahim 16 ali imran 133 17 An nisa ayat 4 18 Al imran 19 Al Imran 104 20 menuntut ilmu 21 sedekah 22 luqman 23 yunus 24 al baqarah ayat 275 25 Sholat 26 al baqarah ayat 282 27 sabar 28 suraT Al-Maidah AYAT 38 29 banjir 30 shalat 31 Hujan 32 Al maidah ayat 90 33 al-Baqarah ayat 275 34 Muhammad 35 iman 36 yusuf 37 ar rahman 33 38 ali imran 159 39 al maidah ayat 1 40 Al-Baqarah ayat 4 41 an nisa ayat 29 42 sedih 43 al-isro ayat 26 44 ali imran 14 45 laut 46 Minyak+bumi+pertambangan 47 Surat Al -insyirah 48 ikhlas 49 bersyukur 50 Soal sholat taraweh 51 al hujurat ayat 13 52 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 53 fitnah 54 Luqman ayat 18 55 bumi 56 Surat 19 ayat 12 57 teman 58 luqman ayat 15 59 Al isra ayat 23 60 Yusuf 87 61 hewan dan tumbuhan 62 Imran 63 al maidah ayat 3 64 nikmat 65 Ayat sedekah 66 surga 67 ANNISA AYAT 29 68 pemimpin 69 khalifah 70 mukmin 71 al baqarah ayat 185 72 Jual beli 73 Makar 74 Muhammad 7 75 Ghaib 76 kurma 77 Maaf 78 Rukun islam 79 al maidah ayat 54 80 Anak itu pada hari ketujuh dari kelahirannya disembelihkan akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia didik beradab susila, jika ia telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika 81 luqman ayat 20 82 gaib 83 Surat Al-Mu’minun Ayat 71 84 surga neraka 85 an nisa ayat 58 86 Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. 87 Manusia 88 Injil 89 hadits puasa 90 AL FURQAN AYAT 2 91 an nisa ayat 1 92 surat an nahl ayat 32 93 Al Qasas ayat 77 94 al ahqaf ayat 15 95 At+taubah+ayat+9103 96 Al Hujurat ayat 12 97 ali imran 31 98 Surat ar ruum 30 99 janji 100 Doa buka puasa

Hasil pencarian tentang munkar

Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 79
Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat.
menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar..., al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 104
kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 114
beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 112
yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 67
laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 110
umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 71
Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat
tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar
berjihad di jalan Allah, perpecahan, dan rasa malas melaksanakan kewajiban melakukan amar makruf nahi munkar
kalian menjadi seperti orang-orang yang menyepelekan prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar
Yaitu, selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar dan beriman
Dengan kata lain, mereka tak melakukan amar makruf nahi munkar.