Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Sabar 5 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 6 an+nisa+ayat+21 7 Surat+al+al isra+ayat+36 8 al imran 9 yunus 10 Tafsir ayat 22 11 Hukum+al+ankabut 12 surat an nisa ayat 135 13 Ali imran 104 14 Dalil+tentang+kreatif 15 luqman+ayat+14 16 waris 17 zakat 18 ar rahman 19 Riba 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 22 Tajwid+surat+al+anbiya 23 Ibrahim 7 24 shaad 25 ali imran 26 Surat Lukman ayat 32 27 ali imran 97 28 wanita 29 Surat albakoroh 20_28 30 ikhlas 31 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 32 Ayat 1 33 petunjuk 34 shalat 35 Surat nuh 36 Takwa 37 hadits shalat 38 AL MAIDAH AYAT 3 39 al+anbiya+ayat+90 40 an nisa ayat 58 41 Al mulk ayat 2 42 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 43 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 44 al+anbiya+ayat 90 45 Pendusta 46 ayat Quran tentang sejarah 47 Muslim 48 al hujurat ayat 12 49 Unsur surat Ibrahim ayat 18 50 al hajj ayat 78 51 muhammad 35 52 Haji 53 Ali imran 103 54 ali imran 190 55 Surah Al hujurat ayat 6 56 ali+imran+146 57 al+maidah+ayat+122 58 Ali imran 185 59 Al+hujurat+ayat+56 60 tauhid 61 an nisa ayat 59 62 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 63 ibadah 64 unta 65 Ali Imran 134 66 tajwid+al+a-raf+ayat+34 67 Al hijr 94 68 Jihad 69 Zikir 70 Surat al isra 71 Surat Al baqarah ayat 284 72 Al ahzab ayat 21 73 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 74 al baqarah ayat 163 75 AL MAIDAH AYAT 76 76 Al insyirah ayat 5 77 Surat+al+al+isra+ayat+36 78 yunus 107 79 Luqman 80 Hadis hutang piutang 81 al ikhlas 82 Kisah kaum sodo 83 al-baqarah ayat 275 84 surat muhammad ayat 15 85 katak 86 Al-Hajj+ayat+41 87 al maidah ayat 2 88 ular 89 musibah 90 al-quran 91 waktu 92 al+maidah+ayat+3 93 surga 94 surah maryam 95 belajar 96 Muslim 3084 97 al hadid ayat 18 98 surat al-baqarah 99 Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] telah menceritakan kepada kami [Khalaf bin Khalifah] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Kaisan] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] berkata: Kami bersama nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam tiba-tiba 100 al qasas ayat 77

Hasil pencarian tentang muslim,+bab+pakaian+(2125)

Apakah yang Anda maksud muslim, bab pakaian (21,5)?
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 26
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian...Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 10
dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,
(Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian) sebagai penutup karena kegelapannya.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 19
Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 50
Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh api neraka,
Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian) Kami telah menciptakannya untuk kamu (untuk menutupi...) guna menutupi (auratmu dan pakaian perhiasan) pakaian yang digunakan sebagai perhiasan....(Dan pakaian takwa) yakni amal saleh dan akhlak yang baik; dengan dibaca nashab karena diathafkan kepada
(Dialah yang menjadikan untuk kalian malam sebagai pakaian) yakni yang menutupi bagaikan pakaian (dan
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 12
Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 47
Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 81
Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian...yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.
Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah....Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
(Pakaian mereka) baju-baju mereka (adalah dari aspal) yang sangat mudah menyala (dan tertutuplah) ditutuplah
Sekujur tubuh mereka dibalur dengan cairan sejenis tir, hingga seolah-olah seperti pakaian yang melekat
sesudah melihat jelas jalan kebenaran dan petunjuk, mengikuti selain jalan yang ditempuh orang-orang Muslim...dan masuk ke dalam perwalian musuh orang-orang Muslim, maka ia termasuk golongan mereka karena lebih
Kalaulah orang-orang musyrik itu telah berhasil melarang orang-orang Muslim untuk salat di al-Masjid...al-Harâm itu bukan berati bahwa mereka dapat mencegah orang-orang Muslim itu untuk melakukan salat dan...Dia akan menyambut dan menerima salat orang-orang Muslim dengan perkenan-Nya di mana pun mereka berada
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 2
itu seringkali (nanti di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 21
Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 33
dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian
mereka dari perbuatan maksiat (surga) yang mereka dimasukkan ke dalamnya (dan sutera) yang menjadi pakaian
Sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba) memanah (dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami) yakni pakaian-pakaian
selain kikir, adalah bahwa mereka suka menganggap rendah sedekah yang dikeluarkan orang-orang kaya Muslim...Mereka juga mengejek orang-orang Muslim yang tidak kaya tetapi tetap bersedekah.
(Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka) yang kemudian mereka
Kedua, waktu kalian menggunakan pakaian santai saat tidur siang....Ketiga waktu itu adalah saat-saat kalian mengganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian waktu bangun...Mengingat bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu untuk menyendiri, bebas sendirian dan melepas pakaian...Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas
(Dan pakaian mereka adalah sutera) yaitu pakaian yang diharamkan bagi kaum lelaki di dunia.
Kami ciptakan pakaian sebagai penutup aurat dan penghias diri....Tetapi ketakwaan adalah pakaian terbaik yang dapat memelihara diri dari siksaan.
pendekkanlah pakaianmu sehingga berbeda dengan kebiasaan orang-orang Arab yang selalu menguntaikan pakaian
ketika di dunia kami anggap jahat dan hina yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, yaitu orang-orang muslim
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 23
Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang
Apakah Kami berlaku zalim dalam memberi keputusan dengan menyamakan antara orang-orang Muslim dan orang-orang