Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Jihad 7 At taubah ayat 36 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 al maidah ayat 2 11 Shalat 12 kejadian manusia 13 iblis 14 nikah 15 Waktu 16 al hujurat ayat 13 17 Zakat 18 Al baqarah ayat 2 19 jual beli 20 sholat 21 Riba 22 akhlak 23 al imran 24 Sabar 25 ali imran 104 26 jujur 27 an nahl ayat 125 28 Ali Imran ayat 159 29 AL HUJURAT AYAT 10 30 akal 31 Iman 32 an-nisa ayat 19 33 Menuntut ilmu 34 al maidah ayat 3 35 an nisa ayat 29 36 Masjid 37 ali imran 97 38 luqman 13 39 Puasa 40 ali Imran 64 41 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 42 taubat 43 an-Nahl ayat 125 44 luqman 45 al ahzab ayat 21 46 Ibrahim 42 47 AL ISRA AYAT 23 48 Pasar modal 49 Ibrahim 7 50 al-ikhlas 51 Hud ayat 61 52 muhammad 10 53 yunus 10 54 Tentang bersi 55 Memaafkan 56 saba 19 57 maha lembut 58 yusuf 59 Surah al baqarah ayat 30 60 Lingkungan pendidikan Islam 61 Takdir 62 Pohon 63 surat ali imran ayat 159 64 al hijr 41 65 al maidah ayat 1 66 al- Baqarah ayat 195 67 Ibrahim+ayat+34 68 anggota badan tanggu 69 Al baqarah ayat 275 70 an nisa ayat 9 71 q.s An- nisaa ayat 59 72 surah hud ayat 61 73 al ikhlas ayat 1 74 Rukun Maqam 75 Ziarah kubur 76 surat quraisy 77 Agama 78 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 79 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 80 ikan 81 al mujadilah ayat 11 82 QS. Ali Imran (3): 67 83 Al-an'am ayat 165 84 luqman 34 85 ali+imran+105 86 surat Yunus ayat 57 87 al ankabut ayat 45 88 an nisa ayat 58 89 jual beli dan riba 90 nafas 91 muslim, bab pakaian (2125) 92 Al-A’raf+ayat+129 93 at taubah ayat 71 94 al qalam ayat 4 95 Hadis pasar modal 96 Yunus 57 97 Al-Jaatsiyah ayat 13 98 Yusuf 55 99 obat 100 Musnad Ahmad 5364

Hasil pencarian tentang petir

terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 13
Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 44
Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya
adanya penjelasan ini (maka katakanlah, "Aku memperingatkan kalian) aku mempertakuti kalian (dengan petir..., seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud) yakni dengan azab yang akan membinasakan kalian
mereka lebih menyukai buta) artinya, lebih memilih kafir (daripada petunjuk itu, maka mereka disambar petir...azab yang menghinakan) mereka dihinakan oleh azab berupa petir (disebabkan apa yang telah mereka kerjakan
Kemudian, petir dan api dari langit menyambar dan menggoncang kalian, sebagai akibat dari sikap membangkang...melihat keadaan dan apa yang yang menimpa kalian, yaitu berupa musibah dan siksa yang ada dalam sambaran petir
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 17
beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 40
kepadaku (kebun) yang lebih baik dari pada kebunmu (ini); dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan (petir
Satu suara keras yang disertai goncangan dan petir menimpa mereka karena mereka menzalimi diri dengan
kepada mereka, wahai Nabi, "Aku telah memperingatkan kalian akan datangnya azab sangat kejam seperti petir
Kami meniupkan kepada mereka angin dingin disertai dengan gemuruh petir pada hari nahas yang terus-menerus
Kami meniupkan kepada mereka angin dingin disertai dengan gemuruh petir pada hari nahas yang terus-menerus
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 19
gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir
sombong (terhadap perintah Rabb mereka) yaitu mereka tidak mau mengerjakannya (lalu mereka disambar petir
Atau sebaliknya, barangkali Tuhan mengirimkan bencana yang akan menimpa kebunmu seperti petir yang menyambar
Maka mereka disambar petir sampai binasa.
Maka mereka disambar petir sampai binasa.
lafal Tushbiha, karena pengertian Ghaural Mai atau kekeringan air tidak ada kaitannya dengan masalah petir
Petir itu datang setelah para rasul menempuh segala macam cara untuk membimbing mereka dan mengatakan
bukti-bukti-Nya, Dia memperlihatkan kilat kepada kalian dari sela-sela awan, agar kalian merasa takut dari petir
(Sebab itu kamu disambar petir) atau halilintar hingga kamu tewas (sedang kamu menyaksikannya) atas peristiwa
mengirimkan ketentuan kepada kebunmu) lafal Husbanan adalah bentuk jamak dari kata Husbanah artinya petir
Atau, secara tiba-tiba didatangkan kepada mereka siksaan berupa petir sebagaimana yang dilakukan terhadap
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 153
Maka mereka disambar petir karena kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada
Jika kaum pendahulu itu disambar petir dan dihempas angin, maka pengikut Fir'aun ditenggelamkan di laut
kalian (kilat untuk menimbulkan ketakutan) bagi orang yang melakukan perjalanan karena takut disambar petir
mengetahui apa saja yang turun dari langit berupa malaikat, kitab-kitab suci para nabi, hujan atau petir
Suara petir yang kalian dengar itu tak ubahnya sebagai tasbih yang telah menciptakannya, sebagai bukti
Allah menurunkan siksa berupa petir yang menyambar dan memusnahkan mereka karena kezaliman yang mereka
(Maka mereka disambar oleh petir) artinya maut sebagai hukuman bagi mereka (disebabkan keaniayaan mereka
jari-jemari mereka) maksudnya dengan ujung jari, (pada telinga mereka, dari) maksudnya disebabkan (bunyi petir