Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 anak 7 darah 8 Maryam 9 Al maidah ayat 2 10 al hujurat ayat 13 11 riba 12 al ankabut ayat 45 13 Ali Imran 14 hewan 15 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 16 al imron+ayat+110 17 Luqman 18 belajar 19 Al Maidah ayat 8 20 Al ahzab ayat 21 21 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 22 Tidak dapat berkata apa-apa 23 Tuhan 24 surat an-nisa 25 YUNUS 26 Menuntut ilmu 27 surah yunus ayat 57 28 an nahl ayat 125 29 Hadits Muslim Nomor 3444 30 al+baqarah+ayat+70 31 bekerja 32 Ilmu 33 An nisa ayat 58 34 ali imran 159 35 al alaq ayat 2 36 at taubah ayat 105 37 Bergelimang dosa 38 Ali Imran ayat 26. 39 hadits abu Daud 1378 40 Surat Al antabul ayat 20 41 al jumuah ayat 10 42 +surat+at+taubah+ayat+24 43 ra'd ayat 2 44 al+insyirah+ayat+5 45 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 46 Al imran 47 al+insyirah+ayat+6 48 Ali imran 104 49 pikun dan beruban 50 Ali Imran 110 51 Yunus 59 52 dalil sumpah 53 al baqarah ayat 198 54 quraisy ayat 2 55 sabar 56 Kisah nabi 57 an nahl ayat 43 58 adz zariyat ayat 49 59 Yusuf 60 Ahmad 61 Surat Ar-Rad ayat 11 62 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 63 mimpi 64 Peristiwa dimasa lalu 65 zakat 66 berfikir 67 Darah manusia 68 hadits mencatat transaksi 69 hadist tentang kesadaran lingkungan 70 qs al-a'raaf 7:172 71 al+baqarah+ayat+69 72 AL MAIDAH AYAT 38 73 Ibrahim 74 taha ayat 53 75 saksi 76 surah ibrahim ayat 33 77 ali+imran+ayat+160 78 Al-Baqarah ayat 43 79 Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu 80 Wahai Rasulullah nikahilah saudara perempuanku Binta Abi Sufyan 81 an nisa ayat 5 82 al baqarah ayat 197 83 HR. Ibnu Majah, 4044 84 an+anisa+Ayat+125 85 beli 86 tafsir surat ibrahim 7 87 surat al-a'la 88 al isra ayat 32 89 ali imran ayat 191 90 Yunus 57 91 Cinta 92 Surat Al Imran 93 albaqarah+ayat+32 94 ibnu+majah no 2434 95 surat al-Baqarah ayat 2 96 AL+Maidah ayat 2 97 an nur ayat 2 98 Harun 99 mengapa+Alloh+perintahkan+sholat 100 Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad sekedarnya.

Hasil pencarian tentang quran+chapter+5+90+91

-deskripsi"> Yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membagi-bagi Al Quran, ada bagian...

-deskripsi"> Kesimpulan ayat 89, 90, dan 91 adalah bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala
Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....yang berbunyi, “Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu Al kitab (Al Quran...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.â
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
Ash Shaff: 5) dan firman Allah, "Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana...mereka belum pernah beriman kepadanya (Al Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
dengan sepuluh orang, dan saya salah satunya, “Dan sungguh, Kami telah menyampaikan perkataan ini (Al Quran...) kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Thabrani juz 5
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
tafsir-deskripsi"> Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran...bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al Quran...itu, atau untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun...dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 91
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah," mereka berkata...Dan mereka kafir kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk kami…dst.”(lihat surah Al Israa’: 90...jalannya, Dia berfirman, “Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu kitab (Al Quran
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 82
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?...Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 8
mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?"...Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 1
Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran...), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 82
Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan...Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 105
Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 53
Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya...; Al Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 97
Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira...dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 23
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad)..., buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang...Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al Quran
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 12
Dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat....Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 203
Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu...Al Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 10
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al Quran itu datang dari sisi Allah,...dan seorang saksi dari Bani Israil mengakui (kebenaran) yang serupa dengan (yang tersebut dalam) Al Quran