Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 ibrahim 6 Syirik 7 ar-rum ayat 21 8 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 9 Adam 10 surat ali' imran ayat 185 11 hutang 12 dosa 13 surah al-maidah ayat 8 14 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 15 Nikah 16 al mujadalah ayat 11 17 Jihad 18 cinta 19 matahari 20 Dua masa 21 ilmu 22 al isra ayat 36 23 al a'raf ayat 52 24 Jika allah menganugerahi rahmat 25 Ikhlas 26 Berdebat 27 ALI IMRAN 159 28 sabar 29 al-mukminun+ayat+34 30 puasa 31 al isra ayat 7 32 Aliimram+ayat+105 33 Al-Imran (3 : 130) 34 miskin 35 Ar Rahman 36 Al-Imran ayat 130 37 al ahzab ayat 21 38 Hadits Muslim Nomor 3035 39 maryam 40 surat+al+imranayat+110 41 Ta ha+ayat+14 42 Saba 13 43 Kafir 44 surat al imran ayat 185 45 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 46 al anbiya ayat 30 47 Surat Al-Baqarah Ayat 256 48 ibrahim ayat 37 49 ombak 50 Al Hijr 26 51 ibrahim 37 52 al an'am ayat 71 53 Yusuf 84 54 ar rum ayat 21 55 Manusia 56 ATTAKASUR AYAT 1-2 57 Al ikhlas ayat 1-4 58 berlayar 59 al-Hujurât ayat 6 60 surat Toha ayat 14 61 ar rum ayat 56 62 al-baqarah ayat 164 63 Membunuh 64 ayat al-Baqarah 219 65 Surat yunus+ayat+8 66 Hadits ahmad jauhi kufur 67 al jumuah ayat 10 68 Al Jasiyah ayat 18 69 adil 70 permainan 71 ayat+menyembunyikan+ilmu 72 durhaka 73 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 74 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 75 Zina 76 surah al kautsar ayat 1-3 77 az zumar ayat 68 78 Gelap 79 Ditanya 80 empat puluh tahun 81 al imran 82 al anam ayat 83 83 aL IMRAN AYAT 2 84 Perubahan zat 85 ibrahim ayat 7 86 al qashash ayat 77 87 al-baqarah ayat 168 88 iman 89 al bayyinah ayat 5 90 al-mujadalah ayat 11 91 al-imron ayat 110 92 Laut 93 Hud ayat 5 tema apa 94 Dimana dia akan mati 95 surah al hadid ayat 57:3 96 Surah al-imran ayat 77 97 menyapih 98 Gunung 99 annisa ayat 12 100 Hadits Muslim Nomor 2314

Hasil pencarian tentang ra'd+ayat+2

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ


2. Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
(Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya) kalimat ayat ini mengukuhkan makna ayat sebelumnya...(dengan pengetahuan yang yakin) lafal 'Ainal Yaqiin adalah Mashdar; demikian itu karena lafal Ra-aa
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya....Jumlah kalimat A'indahuu merupakan Maf'ul kedua dari lafal Ra-ayta, yang maknanya Akhbirnii, yakni ceritakanlah
kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat...20 s/d 25. ketika Dia akan meninggal, malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya
Pada ayat ini diperkirakan adanya Maf'ul kedua bagi lafal Ra-ayta, yaitu lafal ayat tadi, yang artinya
kaumnya setelah ia mengucapkan kata-katanya sebagai nasihat kepada kaumnya sebagaimana tersebut dalam ayat...20 s/d 25. ketika Dia akan meninggal, malaikat turun memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya
dalam tidurku, yakni bermimpi (sebelas buah bintang dan matahari serta bulan, kulihat semuanya) lafal ra-aytuhum...berkedudukan menjadi taukid atau pengukuh dari lafal ra-aytu di muka tadi (sujud kepadaku.") lafal saajidiina
Lafal Idz menjadi Ma'mul dari lafal Ra-aahu.
Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada Qaf, selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang sehingga
Maka Allah menurunkan beberapa ayat", yakni dari ayat 113 s/d 115.
Dalam ayat lain, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “(Yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya...Ar Ra’d: 23-24)

(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

dan kekuasaan itu--serta membasmi kekufuran dari dunia Arab dengan memenangkan orang-orang Mukmin. (2).... (1) "Kalimat" yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan perintah...memerangi pasukan yang bersenjata dan berkekuatan serta janji-janji kemenangan dari Allah. (2) Ayat
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Hakikat agama samawi. d. Etika bertobat. e.
-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan batalnya pahala sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut...Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa amalan buruk dapat membatalkan amal shalih....Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al Hujurat ayat 2, berikut (yang artinya):

(Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit dia berkata, "Inilah) dhamir dalam Lafal ra-aa dimudzakarkan
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153...Juga bagaimana Dia memecahkan biji-bijian sehingga dari biji-bijian itu tercipta tumbuh-tumbuhan. d.
Sebagaimana kita ketahui sebab turun ayat ini adalah datangnya pertanyaan mengenai orang yang meninggal...'Ra`fah', artinya amat pengasih dan didahulukan agar lebih tepat menemui sasaran.
Firaun dan kaumnya) bangunan-bangunannya (dan apa yang telah dibangun mereka) dengan mengkasrahkan ra-nya
dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat...2.
yakni merasa sempit untuk menerimanya (lagi sempit) terasa amat sempit; dengan dibaca kasrah huruf ra-nya
Tarayinna terbuang huruf Lam Fi'il dan 'Ain Fi'ilnya, kemudian harakat 'Ain Fi'ilnya dipindahkan pada huruf Ra
-deskripsi"> Wizr di ayat ini bisa diartikan dengan ‘dosa’, yakni “Bukankah Kami...Al Fat-h: 2).
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 2) dan firman-Nya, "Mengapa di waktu kalian mendengar berita bohong itu orang-orang Mukmin dan...Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
(Dan) kata mereka pula kepadanya ("Ra`ina.") padahal mereka telah dilarang mengucapkannya karena dalam
Dari ayat ini diambil kesimpulan bahwa jika terdiri dari beberapa orang wanita saja, maka tidak diterima...p class="tafsir-deskripsi"> Menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu itu ialah dengan turunnya ayat...2 surat An Nuur.
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...254 surat (2) Al Baqarah.
Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...Hakim juz 2 hal. 394 meriwayatkan juga, demikian pula Al Waahidiy dalam Asbaabunnuzul, dan di sana pada...berkata, “Kemudian saya menemukan syahidnya dalam riwayat Baihaqi di kitab Dalaa’ilunnubuwwah (2/...mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat...kesesatannya, padahal di hadapan mereka ada azab yang tidak mungkin ditolak sebagaimana diterangkan dalam ayat
rakaat menjadi dua rakaat, dan bisa maksudnya qashrush sifat, yaitu meringankan rukun-rukun shalat yang 2...sifat, yakni memberikan keringanan rukun-rukun shalat seperti pada shalat khauf yang disebutkan pada ayat...

-deskripsi"> Zhahir ayat ini adalah bahwa qashar shalat yang berjumlah empat menjadi