Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 an nisa ayat 29 7 sabar 8 berpakaian sesuai syariat islam 9 surat al hujurat ayat 10 10 ibrahim+ayat+3 11 taubat 12 Perhiasan 13 kitab+zabur 14 Jual beli 15 zakat 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 al isra ayat 55 18 ilmu 19 Pakaian menutup aurat 20 ibrahim 21 Ali Imran 22 al+maidah+ayat+38 23 al maidah ayat 2 24 Pertengkaran 25 al Baqarah ayat 219 26 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 27 jihad 28 al maidah ayat 8 29 kitab injil 30 imran 31 Luqman 32 menutup aurat 33 al furqan ayat 1 34 Ali imran 159 35 ibrahim 7 36 injil 37 Yunus 38 al isra ayat 82 39 Yusuf 40 Bentuk molekul 41 Surat al baqarah ayat 214 42 Langit 43 Zina 44 jaringan tumbuhan 45 Al hajj ayat 5 46 surat al jumu'ah 47 niat 48 al+qaff+ayat+30 49 ali+imran+31 50 aL aNKABUT AYAT 20 51 ar rum ayat 41 52 Hadits abu Daud 1116 53 an nur ayat 32 54 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 55 wanita 56 takwa 57 at taubah ayat 105 58 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 59 an nisa ayat 3 60 surat an nur ayat 54 61 yunus ayat 57 62 al hasyr ayat 7 63 at taubah ayat 103 64 Ar rad ayat 11 65 tulang 66 surat an-naba' 67 an+nisa+ayat+6 68 al ikhlas 69 Ketaatan 70 al maidah ayat 3 71 Surat sad ayat 24 72 an nisa ayat 59 73 ali imran 102 74 an nisa ayat 64 75 kitab Taurat 76 Rahasia 77 Kerusakan 78 ar-rum ayat 41 79 hadits ibnu majah 225 80 Surat al isra ayat 2 81 Kepatuhan syariah 82 berserah diri 83 an nisa ayat 4 84 at taubah ayat 33 85 an nisa ayat 9 86 Ar rum ayat 21 87 Perang badar 88 muhammad 89 ali imran 134 90 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 91 ali imran 190 92 al imran 93 Keberagaman tumbuhan 94 zabur 95 pekerjaan 96 ali imran 104 97 hukum 98 bumi langit bulan matahari 99 Minta ampun 100 Riba

Hasil pencarian tentang takut

(Hati manusia pada waktu itu sangat takut) amat takut dan cemas.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan orang-orang yang takut terhadap azab Rabbnya) mereka takut akan azab-Nya.
hanyalah pemberi peringatan), maksudnya sesungguhnya peringatanmu itu hanyalah bermanfaat (bagi siapa yang takut...kepadanya) yakni takut kepada hari kiamat.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 49
(yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka...merasa takut akan (tibanya) hari kiamat.
Mûsâ menjadi takut lalu Allah menenangkannya dengan berfirman, "Peganglah ular itu dan jangan takut,
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 21
dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut...kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
Sesungguhnya orang-orang yang karena perasaan khasyyah mereka kepada Rabb mereka) disebabkan mereka takut...kepada-Nya (mereka merasa takut sekali) kepada azab-Nya.
(Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup) karena takut tercela mempunyai anak perempuan...dan takut jatuh miskin (ditanya) untuk menjelek-jelekkan pelakunya.
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 9
sedang ia takut kepada (Allah),
Pemilihan kawasan itu menjadi tempat tinggal orang-orang Mukmin adalah suatu hak bagi orang yang takut...kepada tempat perhitungan-Ku dan takut kepada ancaman azab-Ku....Karena, barangsiapa yang dipenuhi oleh rasa takut, akan selalu taat.
Katakan kepada mereka, "Ketika tamu-tamu itu menemui Ibrâhîm, ia merasa takut....Para tamu itu berkata, 'Tenanglah dan tidak usah takut. ' Ibrâhîm pun berkata kepada mereka, 'Kami takut
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 67
Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
ular yang sangat besar tapi gesit gerakannya (larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh) karena takut...Janganlah kamu takut) oleh ular itu....(Sesungguhnya tidak takut di hadapan-Ku) yakni di sisi-Ku (orang-orang yang dijadikan Rasul) mereka tidak...takut oleh ular dan selainnya.
Mûsâ berkata--masih dalam keadaan takut sambil memohon pertolongan–"Ya Tuhan, aku telah membunuh salah...Aku takut mereka akan membunuhku sebagai tindak balasan.
(Yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka sekalipun mereka menyendiri) jauh dari khalayak ramai..., (dan mereka terhadap hari kiamat) yakni kengerian-kengeriannya (merasa takut) mereka merasa khawatir
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 27
Sesungguhnya mereka tidak berharap (takut) kepada hisab,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 8
Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
(Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya) mereka yang takut kepada-Nya (dalam sendirian) sewaktu...Dengan demikian berarti bila mereka berada secara terang-terangan maka lebih takut lagi (mereka akan
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 39
(yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada...merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah.
Yaitu orang-orang yang takut kepada Pencipta dan Penguasa mereka dalam keadaan tidak diketahui orang....Mereka tidak riya atau mengharap pujian seseorang, dan selalu takut akan kedahsyatan hari kiamat.
(Yang demikian itu) yakni pertolongan dan mewariskan negeri itu (adalah untuk orang-orang yang takut...akan menghadap kepada-Ku) pada hari ia menghadap kepada-Nya (dan yang takut kepada ancaman-Ku.") takut
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 28
(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka....Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran)
Lalu, di dalam dirinya, ia merasa takut dengan mereka....Para malaikat itu pun berkata, "Jangan takut!"
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 27
dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 10
orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 14
Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 13
Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula
maksudnya, aku akan tunjukkan kamu jalan untuk mengetahui-Nya melalui bukti-bukti yang ada (supaya kamu takut...kepada-Nya") karena itu lalu kamu takut kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 3
tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),
terjemahan ayat Surat Asy-Syams Ayat 15
dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.