Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 3 akal 4 ilmu 5 al maidah ayat 6 6 Shalat 7 ali imran 8 surat+al+hajj+ayat+78 9 perjanjian 10 riba 11 ali imran 159 12 ali imran 104 13 Luqman 14 Islam 15 an nisa ayat 58 16 Tumbuhan 17 almuminun+ayat+gg-100 18 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 19 al baqarah ayat 2 20 yunus 21 hadits+tentang+menjaga+keturunan 22 Zakat 23 an nisa ayat 29 24 yunus 57 25 al baqarah ayat 30 26 Surat an naba 27 niat 28 Hak dan kewajiban suami istri 29 yunus 5 30 SYAITAN 31 Al imran 103 32 Zina 33 Surat annisa 34 al hujarat ayat 13 35 ALI+IMRAN+159 36 Sholat 37 sihir 38 Al Baqarah ayat 1 39 almuminun+ayat+99-100. 40 ali imran 110 41 penyayang 42 ali imran 19 43 al ahzab ayat 21 44 al maidah ayat 2 45 al maidah ayat 8 46 maha pengasih 47 ali imran 145 48 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 49 Tajjwid qs al anfal ayat 30 50 luqman 15 51 kiamat 52 ali imran 54 53 Al anbiya ayat 30 54 sehat 55 Belajar 56 al maidah ayat 3 57 al hijr 22 58 pentingnya akal 59 tafsir+ar-rum+ayat+41 60 Jalan keluar 61 Makanan halal 62 al ahzab ayat 72 63 Al imran 104 64 Surga 65 pembunuhan 66 surat+fushshilat+ayat+33 67 maha suci 68 susu 69 merusak 70 yusuf 71 Istri yang ber iman 72 Alam semesta 73 bidadari 74 Ali imran 103 75 an nisa ayat 59 76 Ayat 46 77 Sifat sholat 78 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 79 zaitun 80 rezeki 81 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 82 al+hijr+72 83 jadilah mumin yg tangguh 84 ikhlas 85 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 86 az zumar ayat 68 87 bersikap merasa paling bisa segalanya 88 al baqarah ayat 256 89 an nisa ayat 23 90 azab 91 Sedekah 92 surat al rum ayat 39 93 ar+rahman+4 94 al+maidah+ayat+90 95 AL+BAQARAH+AYAT+26 96 obat 97 perumpamaan 98 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 99 ayat kursi 100 BerSedekah

Hasil pencarian tentang tujuan+pengajaran+dan+pendidikan

terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 4
atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 8
Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat) kitab yang memisahkan antara...perkara yang hak dan perkara yang batil dan antara perkara yang halal dan perkara yang haram (dan penerangan...) sebagai penerang (serta pengajaran) sebagai pengajaran (bagi semua orang yang bertakwa).
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 48
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 104
Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini), itu tidak lain hanyalah...pengajaran bagi semesta alam.
"Aku memerintahkan demikian, karena Allah telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepadaku dan kepada...kamu sekalian dengan memberikan pendidikan kepadaku dan kepada kalian.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 90
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan...Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan....Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
kitab suci yang ayat-ayatnya--baik dari segi kata, frase, maupun maknanya--membedakan antara yang benar dan...yang palsu, antara kabar gembira dan peringatan, pendidikan jiwa, pemberian tamsil, dan keterangan tentang
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 120
Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan...hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan pengajaran
(Dan kamu sekali-kali tidak meminta kepada mereka atas seruanmu) yakni Alquran (suatu upah pun) yang...kamu ambil sebagai imbalannya (Tidak lain) (ia) yakni Alquran (hanyalah pengajaran) nasihat (bagi semesta
menjadikan bumi untuk kalian sebagai tempat menetap) sebagai hamparan yang mirip dengan ayunan bayi (dan...membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kalian) dilalui (supaya kalian mendapat petunjuk) untuk mencapai tujuan-tujuan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 36
Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan
(Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi dengan kokohnya) gunung-gunung yang tegak kokoh supaya (tidak...) jangan (bumi itu goncang) bergerak (bersama kalian dan) Dia telah menciptakan padanya (sungai-sungai...) seperti sungai Nil (dan jalan-jalan) jalan untuk dilalui (agar kalian mendapat petunjuk) untuk sampai...kepada tujuan-tujuan kalian.
Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan riba dengan tujuan untuk menambah harta mereka..., tidak suci di sisi Allah dan tidak akan diberkahi....Sedekah yang kalian berikan dengan tujuan untuk mengharapkan rida Allah, tanpa riya dan mengharapkan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 111
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal....Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan...menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 22
Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap...apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan...yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 58
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu...Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
(Barang siapa yang berpaling) yaitu memalingkan diri (dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah) dari Alquran
Sebab, prinsip dan tujuan dakwah seluruh rasul adalah sama.
Mereka juga selalu melaksanakan salat dengan khusyuk, tepat pada waktunya dan lengkap dengan rukun-rukunnya..., hingga benar-benar melaksanakannya sesuai tujuan salat, yaitu mencegah kejahatan dan kemungkaran.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang...Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang...menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat....Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Allah memberi rezeki tanpa perhitungan dan tanpa batas kepada hamba yang dikehendaki-Nya."
(Dan telah Kami jadikan di bumi ini berpatok-patok) yakni gunung-gunung yang kokoh (supaya) tidak (goncang...ia) yakni, bumi (bersama mereka dan telah Kami jadikan pula padanya) di gunung-gunung itu (celah-celah...sebagai jalan-jalan) lafal Subulan ini menjadi Badal dari lafal Fijaajan, artinya jalan-jalan yang luas dan...dapat ditempuh (agar mereka mendapat petunjuk) untuk sampai pada tujuan-tujuan mereka dalam bepergian
Orang-orang yang mengerahkan kekuatannya untuk tujuan memerangi al-Qur'ân dan merintangi kehendak Allah...untuk memenangkan Rasul-Nya, mereka itulah yang kelak akan mendapatkan siksa paling buruk dan menyakitkan
(Atau siapakah yang memimpin kalian) yakni yang membimbing kalian kepada tujuan-tujuan kalian (dalam...kegelapan di daratan dan lautan) dengan bintang-bintang sebagai pemandunya di waktu tengah malam dan...dengan tanda-tanda yang ada di daratan di waktu siang hari (dan siapa pulakah yang mendatangkan angin
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 3
Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang...benar dan dalam waktu yang ditentukan....Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 2
telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan...persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian...Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 78
Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan