Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 ali imran 4 anak 5 al ankabut ayat 3 6 surah+al+baqarah+ayat+188 7 ali imran 67 8 darah 9 ali imran 159 10 al jumuah ayat 10 11 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 12 cinta 13 ibrahim 14 al imran ayat 104 15 Ar rahman 16 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 17 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 18 sabar 19 Pakaian 20 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 21 Muhammad 22 an+nisa+ayat+59 23 Sedih 24 AN NISA AYAT 58 25 QS. Ali Imran (3): 67 26 AL IKHLAS 27 yunus 28 AL-BAQARAH AYAT 148 29 an nisa ayat 5 30 ali imran 134 31 al baqarah ayat 111 32 Muslim 4969 33 al maidah ayat 8 34 yusuf 35 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 36 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 37 pikun dan beruban 38 an nisa ayat 58-59 39 al baqarah ayat 151 40 al maidah ayat 2 41 bekerja 42 Ali Imran ayat 26. 43 akhlak 44 surah fatir ayat 29 45 surat ar rum 21 46 mimpi 47 Ali Imran ayat 185 48 Al hujurat ayat 13 49 al imron ayat 198 50 luqman 51 Hadits cinta 52 an nisa ayat 59 53 al+imran+ayat+38 54 al+baqarah+ayat+69 55 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 56 Al Maidah ayat 1 57 al+baqarah+ayat+70 58 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 59 menuntut ilmu 60 Asy-syu'ara+ayat+8 61 al araf ayat 185 62 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 63 Al Hajj ayat 54 64 al baqarah ayat 195 65 hewan 66 al ankabut ayat 45 67 albaqarah ayat 2 68 Surat asyuaro ayat 214 69 ibrahim ayat 7 70 ali imran 130 71 Putus asa 72 ali imran ayat 67 73 al baqarah ayat 198 74 ali imran 14 75 riba 76 al baqarah ayat 10 77 al+kahfi+ayat++4 78 al+insyirah+ayat+5 79 an nisa ayat 29 80 maryam 81 al alaq ayat 2 82 Kisah nabi 83 surah al baqarah ayat 151 84 al+insyirah+ayat+6 85 Al maidah ayat 18 86 Saba ayat 16 87 1. Jangan mudah mengobral sumpah 88 al mujadilah ayat 11 89 Surat Ar-Ra’d 90 an nahl ayat 97 91 Peristiwa dimasa lalu 92 al imran 93 Talak 94 an nur ayat 9 95 Darah manusia 96 al insyirah ayat 5 97 surat al-a'la 98 al ahzab ayat 59 99 al baqarah ayat 43 100 quran

Hasil pencarian tentang yunus+100

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ


100. Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yakni ingatlah hamba dan rasul Kami Dzunnun, yaitu Yunus bin Mata dengan...Yunus: 98) dan firman-Nya, “Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih....Ash Shaffaat: 147-148) Kaum Yunus akhirnya beriman, akan tetapi Yunus pergi meninggalkan kaumnya karena..., lalu mereka enggan melemparnya, maka mereka mengulangi lagi, dan ternyata tertuju kepada Yunus lagi...ikan besar, maka ikan itu datang menelan Yunus.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
Hikmah mengapa selain kaum Yunus dibinasakan adalah karena ketika dihilangkan azab dari mereka, niscaya...mereka kembali berbuat kekafiran, adapun kaum Yunus, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengetahui bahwa
melakukan undian untuk melempar penumpangnya agar perahu tidak tenggelam, ternyata undian jatuh menimpa Yunus..., maka Yunus melempar dirinya ke laut dan ia pun ditelan oleh ikan besar....termasuk orang-orang zalim.” Maka Allah mengabulkan doanya, ikan yang menelannya pun memuntahkan Yunus
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

-deskripsi"> Lihat surah Yunus: 28-29.

terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
-deskripsi"> Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya tanpa izin
-deskripsi"> Karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala merahmatinya, maka Dia mencampakkan Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
class="tafsir-deskripsi"> Ini adalah pujian Allah Subhaanahu wa Ta'aala kepada hamba dan Rasul-Nya yunus
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami

-deskripsi"> Ketika itu usianya sudah 100 tahun atau 120 tahun.

-deskripsi"> Lihat pula surat Yunus ayat 5.

-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
-deskripsi"> Sekitar 70 atau 100 orang, padahal sesungguhnya jumlah mereka 1.000 orang...” Ia menjawab, “Tidak, bahkan 100 orang.” Sampai kami menangkap salah seorang di antara mereka
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
deritanya dan meringankannya karena keimanan yang ada dalam dirinya sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Yunus
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang Yunus, bahwa Dia pernah
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[100 ~ AL-'ADIYAT (KUDA-KUDA PERANG YANG BERLARI CEPAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 11 ayat ~ Di awal surat
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Di antaranya juga adalah Allah telah menyiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan-Nya 100 derajat
Selesai tafsir surat Yunus dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.