Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 surah al a'raf ayat 79 10 zakat 11 Hikmah 12 saba 16 13 Bumi bulat 14 an nisa ayat 58 15 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 16 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 at taubah ayat 60 19 al+lail+ayat+1-2 20 al+ikhlas 21 Rezeki 22 Al maidah ayat 48 23 at taubah ayat 105 24 Berfikir+positif 25 Jibril 26 lokasi yang memudahkan 27 sombong 28 al baqarah ayat 188 29 Sakit 30 Ali Imran 159 31 hadits kitab taurat 32 al-A’raf+ayat+204 33 anjing 34 Hadist kitab Zabur 35 an nisa ayat 1 36 yusuf ayat 111 37 hr+muslim+288 38 al+hijr+22 39 Al Baqarah ayat 2 40 surat+thaha+ayat+125 41 surat+thaha+ayat+126 42 yusuf 69 43 dalil+kitab+Zabur 44 Pengertian dalil kitab 45 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 46 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 47 Menyelam 48 Jihad 49 Zina 50 Lalai 51 dalil+kitab+injil 52 Ayat ayat larangan zina 53 Melindungi 54 al maidah ayat 2 55 Samiri 56 al hujurat ayat 13 57 AS+SAJADAH+AYAT+6 58 Injil 59 Hadis kitab zabur 60 at tahrim ayat 6 61 membunuh 62 Fitrah 63 Tajwid+surat+al+anbiya 64 an-nisa+ayat+160 65 yunus 10 66 katakanlah 67 wanita 68 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 69 tafsir surat adzariyat ayat 56 70 Ar rum ayat 41 71 aku uji dengan ketakutan 72 al baqarah ayat 282 73 hujan 74 ali imran 47 75 an-nisa+ayat+161 76 rasul nabi hamba allah manusia 77 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 78 Ibrahim+41 79 Bunuh diri 80 dalil kitab Taurat 81 Angin 82 Lebah 83 Lembah 84 al+Imran 190 85 gagak 86 Al hijr 74 87 millah ibrahim 88 Seribu malaikat 89 QS. Al-Fatihah Ayat 3 90 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 91 HR Ibnu majah 149 92 Al Baqarah ayat 26 93 al hijr 9 94 Bentuk bumi bulat 95 Hadis+tentang+kitab+Injil 96 Surat Al Muzzammil ayat4 97 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 98 an nisa ayat 5 99 Adil 100 hr.muslim:+3447

Hasil pencarian tentang 1. Q.S.Ali+Imran+3:19

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
Al-Haqqah, 19) ("Ya Rabb kami!
Al-Hajj, 19).
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan
orang-orang kafir itu buta sehingga tidak melihat hasil ciptaan kemahakuasaan Kami berupa hewan-hewan ternak(1)...(1) Yaitu unta, domba dan sapi.
Yaitu ketika mereka dikelilingi oleh siksaan, baik dari atas maupun dari bawah mereka. (1) Malaikat yang...ditugaskan menyiksa mereka berkata, "Rasakanlah balasan keburukan yang dahulu kalian lakukan." (1) Pada
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat
balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala' al-A'lâ. (1)...Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam arwah', "alam
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yûsuf(1) ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku...bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." (1) Lihat catatan
Dan gerakkan pangkal pohon kurma itu ke arahmu, ia akan menjatuhkan buahnya yang baik kepadamu(1). (1
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Dan ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tentang kisah penduduk suatu kota(1) yang memiliki kesamaan dengan...kisah kehidupan mereka, tatkala para utusan Allah datang untuk menyampaikan petunjuk kebenaran. (1)
serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1)...(1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat
Bahwa Dia adalah Pemelihara bintang besar yang disebut Syi'râ (Sirius). (1) Sirius adalah bintang paling...Nama ini sudah dikenal sejak 3. 000 tahun yang lalu.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
"(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 3, surat al-Mâ'idah).
Bagi mereka diharuskan membayar kafarat. (1) Allah mengampuni mereka dan menerima kafarat itu sebagai...wujud kasih sayang-Nya kepada mereka. (1) Penjelasan tentang kafarat akibat melanggar sumpah terdapat
Allah tidak menyukai orang yang mengeluarkan hartanya secara riyâ'(1) dengan tujuan agar dipuji dan dibanggakan...(1) yâ' berarti melakukan sesuatu dengan motif ingin dilihat dan dipuji orang lain, bukan ikhlas karena
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
Tidak tahukah engkau, wahai manusia, bagaimana Allah membuat permisalan kalimat(1) yang baik dan kalimat...tertanam kokoh dengan akar-akarnya di dalam tanah, sedang pucuk-pucuknya menjulang tinggi ke angkasa. (1)
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.