Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 Puasa 5 Mahluk 6 Ayat tentang materi dan perubahannya 7 Makhluk proses kehidupan 8 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 9 Sabar 10 at talaq ayat 4 11 Makhluk & Proses Kehidupan 12 Hadits tentang jual beli barter 13 al baqarah ayat 187 14 Al ikhlas 15 ar rahman 16 Ayat tentang gaya dan energi 17 an nisa ayat 24 18 Santun 19 Perubahan Fisika 20 an nahl ayat 90 21 Surat ar ra'du ayat 11 22 Al An’am ayat 83 23 al baqarah ayat 30 24 an nur ayat 24 25 Manusia 26 alhadid+ayat+7 27 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 28 an-nisa ayat 29 29 al rahman 30 +kandungan+dari+malaikat+mikail 31 Hadits Muslim Nomor 2855 32 ali imran 33 al mulk ayat 3 34 al maidah ayat 2 35 Hadis tentang produksi 36 Surat Al-Anbiya Ayat 30 37 an nisa ayat 3 38 Ilmu 39 Hadist cinta 40 al Baqarah ayat 43 41 Ikhlas 42 mahluk & proses kehidupan 43 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 44 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 45 Hujan 46 ALI IMRAN 126 47 al maidah ayat 6 48 al anfal ayat 2 49 Ibrahim 50 MARYAM 51 ALI IMRAN 190 52 ar-rum ayat 21 53 ali imran 7 54 AL maidah ayat 3 55 yunus 56 hukum 57 Zina 58 Hadits Muslim Nomor 5318 59 al+maidah+ayat+1 60 al baqarah ayat 2 61 surat+an+nisa+ayat+35 62 an nisa ayat 4 63 surat yunus 64 Muntaha 65 Surga 66 Tumbuhan 67 al baqarah ayat 168 68 Akhlak terpuji 69 ali imran 159 70 an nisa ayat 29 71 al+baqarah+ayat+183 72 al maidah ayat 1 73 Surat yasin 74 Manusia,l 75 Bumi dan Alam semesta 76 akhlak 77 Yusuf 78 menjaga lingkungan 79 Prasangka 80 Langit 81 hukum+tajwid+luqman+ayat+33 82 an nisa ayat 7 83 qaaf 37 84 Allah tidak merubah suatu kaum 85 hadits muslim 5109 86 alhadid ayat 20 87 Ayat+tentang tumbuhan dan buah 88 Yunus ayat 91 89 surah Al-Baqarah ayat 188 90 an nisa ayat 59 91 Al+baqarah+ayat+283 92 al baqarah ayat 183 93 ali imran 28 94 luqman 13 95 ali imran ayat 92 96 SURAT AT TIN 97 lingkungan hidup 98 al baqaarah ayat 256 99 Sesunguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu (diciptakan) dari tanah 100 fatir ayat 45

Hasil pencarian tentang ALI+IMRAN

Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama