Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 3 akal 4 ilmu 5 al maidah ayat 6 6 ali imran 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 Shalat 9 ali imran 104 10 perjanjian 11 riba 12 Luqman 13 ali imran 159 14 yunus 15 Islam 16 an nisa ayat 58 17 Tumbuhan 18 almuminun+ayat+gg-100 19 al baqarah ayat 2 20 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 21 an nisa ayat 29 22 yunus 5 23 Al imran 103 24 Zina 25 hadits+tentang+menjaga+keturunan 26 Surat an naba 27 Zakat 28 niat 29 Hak dan kewajiban suami istri 30 yunus 57 31 al baqarah ayat 30 32 SYAITAN 33 Surga 34 surat+fushshilat+ayat+33 35 luqman 15 36 pembunuhan 37 al maidah ayat 3 38 sehat 39 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 40 Sholat 41 Surat annisa 42 al ahzab ayat 72 43 almuminun+ayat+99-100. 44 Al Baqarah ayat 1 45 ali imran 19 46 Al imran 104 47 pentingnya akal 48 Jalan keluar 49 tafsir+ar-rum+ayat+41 50 sihir 51 al hijr 22 52 maha pengasih 53 ali imran 145 54 penyayang 55 al hujarat ayat 13 56 ali imran 54 57 ALI+IMRAN+159 58 kiamat 59 Al anbiya ayat 30 60 Belajar 61 Tajjwid qs al anfal ayat 30 62 ali imran 110 63 al maidah ayat 8 64 Makanan halal 65 al maidah ayat 2 66 al ahzab ayat 21 67 Cabang iman 68 Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? (Larangan menuhankan/ memperturutkan hawa-nafsu) 69 An nahl ayat 78 70 Al maidah ayat 1 71 ali imran 130 72 Surat al araf 96beserta latinya 73 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 74 annisa ayat 29 75 al+hijr+72 76 ayat 118 77 Takdir 78 maha suci 79 merusak 80 ar rum ayat 41 81 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 82 Pekerjaan yang lebih baik 83 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 84 Ar rum ayat 21 85 perumpamaan 86 kehidupan 87 Doa memakai pakaian 88 al hijr 74 89 Sifat sholat 90 Musa api 91 al baqarah ayat 256 92 surat al rum ayat 39 93 An-Nahl ayat 36 94 Al Imran 95 azab 96 ikhlas 97 hutang 98 surat Al-Hasyr Ayat 7 99 ali imran 190 100 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169

Hasil pencarian tentang Ad+Dzariat+ayat+56

(Dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama) menurut suatu qiraat harakat Tanwinnya...Ad adalah nama suatu kaum yang dikenal dengan nama kaum 'Ad, sedangkan kaum yang lainnya adalah kaum
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah telah membinasakan kaum Nabi Nûh sebelum membinasakan 'Ad dan Tsamûd....Sesungguhnya kaum Nabi Nûh lebih zalim dan lebih tiran daripada kaum 'Ad dan Tsamûd.
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang dari segi maknanya (Ad
(Kaum Ad telah mendustakan para Rasul).
(-Yakni- seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka) lafal Mitsli...dalam ayat ini merupakan Badal atau pengganti keterangan dari lafal Mitsli yang sebelumnya, yang ada...pada ayat di atas.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 60
Ingatlah, sesungguhnya kaum 'Ad itu kafir kepada Tuhan mereka....Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum 'Ad (yaitu) kaum Huud itu.
Setelah generasi Nûh, Kami menciptakan generasi lain, yaitu kaum 'Ad.
Sedangkan kaum 'Ad dibinasakan dengan angin kencang yang sangat dingin.
(Seperti adat kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka) seperti kaum Ad dan Tsamud (mereka...mendustakan ayat-ayat Kami hingga dicelakakan Allah) dibinasakan-Nya (disebabkan dosa-dosa mereka)....Ayat berikut turun ketika Nabi saw. menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari perang
(Dan kaum Ad) kaum Nabi Hud (kaum Firaun dan kaum Luth.)
(Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat keras) sangat keras suaranya (...lagi amat kuat) kuat lagi keras; angin tersebut ditimpakan atas kaum Ad, sekalipun mereka kuat lagi keras
Sesungguhnya apa yang Allah turunkan kepada kabilah 'Ad sebagai balasan pendustaan mereka, merupakan...Tetapi kebanyakan mereka yang dibacakan berita 'Ad ini tidak beriman.
(Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat) kaum (yang lain) mereka adalah kaum Ad.
Orang yang mengetahui kisah kaum 'Ad ini hendaknya berhati-hati....Kaum 'Ad mengingkari nikmat yang diberikan oleh Pencipta mereka dan tidak mensyukurinya dengan beriman...Ingat, kebinasaanlah bagi kaum 'Ad karena mendustai Hûd.
Kaum Tsamûd dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat yang mengejutkan semua makhluk karena kedahsatannya
Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya Kami benar-benar telah meneguhkan kaum 'Ad dengan kelapangan hidup...Namun pendengaran, penglihatan dan hati itu tidak ada gunanya sedikit pun, karena mereka mendustakan ayat-ayat
tidak memperhatikan) artinya tidak mengetahui hai Muhammad (bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Ad
Kepada kaum 'Ad pertama, Kami telah mengutus Hûd, saudara dari kabilah mereka...."(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
(Ingatlah sesungguhnya kaum Ad itu kafir) mereka ingkar (terhadap Rabb mereka....Ingatlah, sesungguhnya amat jauh) dari rahmat Allah (bagi kaum Ad yaitu kaumnya Hud).
Dalam kisah kaum 'Ad juga terdapat pelajaran.
Kaum 'Ad telah mendustakan Hûd, seorang rasul yang diutus kepada mereka.
Kabilah 'Ad telah mendustakan Hûd a. s., rasul mereka.
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum 'Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat
Dan bahwa Dia telah membinasakan kaum 'Ad pertama, umat Nabi Hûd, dan membinasakan kaum Tsamûd, umat
mengutus Nûh kepada kaumnya untuk mengajak kepada keesaan Tuhan, Kami juga mengutus Hûd kepada kaum 'Ad...(1) Di antara bangsa-bangsa Semit yang paling kuat adalah kaum 'Ad....Perkampungan mereka berada di lembah Ahqâf yang disebut di dalam al-Qur'ân, surat al-Ahqâf ayat 21....Yang juga perlu diingat, menurut sebagian pakar barat, tempat tinggal 'Ad berada di dataran tinggi Hijâz...Menurut pendapat manapun, tidak tertutup kemungkinan bahwa kaum 'Ad pada suatu masa pernah bepergian
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 50
Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) saudara mereka, Huud.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 59
Dan itulah (kisah) kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul
(Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan hari yang menggentarkan) yakni hari kiamat, hari kiamat dinamakan
(Dan) ingatlah (kaum Ad) yakni kaum Nabi Hud (dan Tsamud) kaum Nabi Saleh (dan penduduk Rass) nama sebuah...amblas (dan banyak lagi generasi-generasi) kaum-kaum (di antara kaum-kaum tersebut) yakni antara kaum Ad
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 53
Kaum 'Ad berkata: "Hai Huud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali