Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 ali imran 103 7 tentang kurban 8 al mujadalah ayat 11 9 angin 10 Al+hujurat+ayat+13 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 13 surah al baqarah ayat 2 14 Al Baqarah ayat 285 15 zakat 16 an nisa ayat 29 17 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 18 al qalam ayat 4 19 al baqarah ayat 177 20 ali imran 190 21 Ibrahim Ayat 7 22 al maidah ayat 8 23 al hujurat ayat 13 24 ali imran 159 25 luqman ayat 12 26 at tahrim ayat 6 27 Sedekah 28 saba 15 29 an nisa ayat 59 30 talak 31 Al hujurat ayat 9 32 maryam 33 al hajj ayat 7 34 ali imran 35 Al baqarah ayat 229 36 Luqman 37 Pendidikan islam sebelum menikah 38 Surah Al Maidah ayat 15-16 39 Muslim itu bersaudara 40 Alat pembelajaran 41 at taubah ayat 60 42 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 43 surat+at+tagabun+ayat+1 44 Al ahzab ayat 21 45 surat al araf ayat 54 46 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 47 upah 48 al ikhlas 49 yunus ayat 3 50 kafir 51 al baqarah ayat 275 52 surat+38+ayat+72 53 Rumah 54 hawa 55 Yusuf 87 56 miskin 57 ali imran 104 58 Al baqarah ayat 30 59 Terbit 60 beriman kepada allah 61 al baqarah ayat 285 62 al anfal ayat 60 63 al-a'raaf+7 64 al-hujurat ayat 9 dan 10 65 Cahaya Allah 66 al jumuah ayat 10 67 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 68 Menuntut ilmu 69 alhadid ayat 7 70 IMAN 71 amanat 72 al-alaq+ayat+2 73 al imran 74 Al-fajr ayat 27-30 75 an nisa ayat 93 76 Tajwid surat an-nisa ayat 34 77 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 78 al-alaq+ayat+3 79 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 80 albaqarah ayat 228 81 al-alaq+ayat+4 82 kurban 83 Harta rampasan perang 84 malaikat 85 al hujurat ayat 10 86 al-alaq+ayat+5 87 al hijr 19 88 Melupakan jasa orang 89 hati bani adam 90 ar rahman 91 surat+al-anbiya+ayat+22 92 Ali imran 60 93 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 94 nikah 95 surat al-anbiya ayat 22 96 Tentang fenomena alam 97 Ghafur ayat 78 98 yusuf 99 ali imran 77 100 keutamaan sholat

Hasil pencarian tentang Akhir+Ramadhan

(Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun) mereka berdoa dengan mengucapkan, "Allaahumaghfir Lanaa
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Masing-masing umat memiliki batas akhir kehidupannya yang tidak akan maju atau mundur sedikit pun.
(Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang) yakni pada permulaan siang dan akhir siang.
, Allah menciptakannya lalu menentukannya) menjadi 'alaqah, kemudian menjadi segumpal daging hingga akhir
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 3
Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
menimpa mereka, maka berjalanlah kamu dengan membawa keluargamu yang telah ditetapkan selamat, pada akhir..."(1). (1) Pada edisi bahasa Arab, tafsir ayat ini hanya berhenti sampai ". . . di akhir malam."
Kami menjadikan orang-orang yang tidak percaya pada hari akhir memandang indah perbuatan- perbuatan mereka
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu akhir yang telah ditentukan.
Dan pada akhir malam mereka selalu meminta ampunan Tuhan.
Dan pada akhir malam mereka selalu meminta ampunan Tuhan.
diakhirkan letaknya padahal ia sebagai isim dari lafal Yakun, sedangkan Khabar yang seharusnya berada di akhir...mendahuluinya; demikian itu karena demi menjaga Fashilah atau kesamaan bunyi pada akhir ayat.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari pertemuan dengan Allah pada hari akhir..., berkeyakinan--atas dasar praduga saja--bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan akhir bagi mereka, yang
telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya) yaitu semua amal perbuatannya dari mulai awal hingga akhir
bimbing untuk mengikuti kebenaran dan melakukan perbuatan baik, serta Kami janjikan untuk mendapat nasib akhir
(Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu) maksudnya kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu,
Para tokoh dan pemuka masyarakat mereka menjawab seruan kepada keesaan Tuhan dan hari akhir itu dengan
diselamatkan oleh tebusan harta mereka dan pertolongan anak-anak mereka dari siksaan Allah di hari akhir
Kalau mereka menyembunyikan rasa sakit mereka, maka neraka adalah akhir dan tempat tinggal mereka yang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 33
binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 185
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan
Apabila mereka telah mendekati akhir masa idahnya, rujukilah mereka dengan perlakuan yang baik atau lepaskan...Perintah yang disampaikan kepada kalian itu adalah nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 65
Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang dan janganlah
(Yang datang dari Allah) lafal minallaah ini berkaitan erat dengan lafal Waaqi' yang ada di akhir ayat
Di akhir perjalanan dunia ini nanti, Kami akan membuat bumi dan segala yang ada di atasnya menjadi rata
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 36
saudara mereka Syu'aib, maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir
Sebab, kami akan kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan ganjaran-Nya, suatu ganjaran dan akhir yang baik
Katakan, wahai Rasulullah, kepada para pembangkang itu, "Kita semua sedang menunggu bagaimanakah gerangan akhir
termasuk salah satu bukti kekuasaan Kami yang mengharuskan orang-orang untuk beriman kepada Allah dan hari akhir
Sucikanlah Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi diri-Nya sejak dini hari hingga akhir malam.
Sucikanlah Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi diri-Nya sejak dini hari hingga akhir malam.