Paling Sering Dicari

1 al hajj ayat 54 2 Taubat 3 al baqarah ayat 111 4 Ali imran 5 surat al ahzan ayat 70 6 Jihad 7 al+maidah+ayat+28 8 ali imran 159 9 al ahzab ayat 21 10 Al-Hajj ayat 54 11 luqman 12 At Tahrim ayat 6 13 Jika Allah menghendaki 14 Surat Al-Baqarah Ayat 111 15 ali imran 110 16 Al-Baqarah ayat 111 17 sabar 18 Tafsir surat al kafirun 19 ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 20 NEGARA 21 al ikhlas 22 bumi 23 akhlak 24 Surat Al-Baqarah Ayat 251 25 yusuf 111 26 PEMIMPIN 27 al-Qur’an mempergunakan istilah an-nafs (artinya jiwa) dan istilah al-ruh (ruh) 28 ibrahim ayat 7 29 SURAT MENGUBAH TUBUH KAERENA KECANTIKAN 30 al maidah ayat 2 31 al isra ayat 23 32 tumbuhan 33 Al+hujurat+ayat+56 34 kesabaran 35 zakat 36 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 37 ali imran 14 38 al imran 130 39 al mukminun ayat 12 40 Penyakit hati 41 arti surah almaidah ayat 28 42 sedih 43 al baqarah ayat 31 44 Surat Ali Imran 45 riba 46 sakit hati 47 al furqan ayat 2 48 saba 13 49 ali imran ayat 159 50 Kehidupan 51 iman 52 Al-An’am ayat 165: 53 rosulullah+adalah+teladan+bagi+seluruh+umat+manusia+dan+memiliki+akhlak+yang+mulia+dan+terpuji. 54 al mulk ayat 15 55 an nisa ayat 29 56 al maidah ayat 1 57 al imran 15 58 rezeki 59 QS. An-Nahl Ayat 91 60 Hadits Muslim Nomor 2661 61 an nisa ayat 34 62 surat an-nisa 59 63 al-anfal ayat 9 64 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 65 maryam 66 surat al-hajj 54 67 al baqarah ayat 233 68 QS HUD AYAT 54 69 AYAT RIYA' 70 al+baqarah+ayat+2 71 Hikmah 72 at talaq ayat 4 73 Ampunilah 74 luqman 33 75 al baqarah ayat 30 76 ilmu 77 al baqarah ayat 102 78 al lahab 79 yunus 80 al maidah ayat 32 81 Hati 82 pemikiran islam 83 yusuf 84 Q.S Ar-Rum ayat 39 85 al maidah ayat 5 86 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 87 perkawinan 88 Pendidikan 89 Surah Ibrahim 90 hewan tanah 91 Kematian 92 Surat Al-Hajj ayat 54 93 Al hajj ayat 5 94 surah at-taubah ayat 105 95 judi 96 Niat 97 bunuh kafir 98 Luqman 14 99 al mukminun ayat 13 100 Yahudi+nasrani+Masuk+neraka+

Hasil pencarian tentang Al-Hujurat+Ayat+13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ


13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan-Nya pada ayat...As-Sajdah, 13).
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran