Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 Ali Imran 159 10 hari+kiamat 11 Al-luqman+ayat+13-17 12 hari kiamat 13 Al Hujurat ayat 13 14 Riba 15 Ali+Imran+191 16 Injil 17 Al imran 18 Ibrahim ayat 7 19 sombong 20 zabur 21 Sesuai petunjuk 22 an-nisa' ayat 100 23 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 24 Al maidah ayat 48 25 Al sajdah ayat 29 26 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 27 dalil+kitab+injil 28 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 29 Surat Al sajdah ayat 29 30 Surat Al infitar 6 31 Hadits tentang ketauhidan 32 kontrol diri 33 al hadid ayat 3 34 at taubah ayat 105 35 yusuf 111 36 an nisa 1 sampai 3 37 ali+imran+190-191 38 Berakal 39 Menyesatkan 40 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 41 ilmu 42 niat 43 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 44 Zina 45 Ali Imran ayat 159 46 Al-Maidah+ayat+2 47 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 48 Yusuf 49 Amal tanpa ilmu 50 annahl ayat 90 51 Az zumar ayat 62 52 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 53 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 54 al hadid ayat 22 55 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 56 ali imran 103 57 an nahl ayat 90 58 Al isra ayat 13 59 an-najiah ayat 17 60 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 61 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 62 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 63 an nisa ayat 34 64 Al baqarah ayat 2 65 al ahzab ayat 59 66 beriman pada hari kiamat 67 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 68 Surah taha ayat 15 69 ibrahim 7 70 Al an'am ayat 82 71 Surat annaShr 72 hadist+al-hujurat+ayat+12 73 kontrol+diri 74 Hukum bacaanya 75 harta 76 Hadist mengenai Allah sang maharaja 77 An nisa ayat 125 78 An Nur ayat 2 79 Ali imran ayat 138 80 Ali imran ayat 9 81 Berfikir 82 Ayat 11 dengan singkat 83 Jelaskan maksud hadist tersebut! 84 Thaha+ayat+109 85 Hadits muslim nomor 2789 86 Ali imran 186 87 al baqarah ayat 282 88 al+qasas+ayat+110 89 pelajaran yang dapat di ambil surat az zumar 39 90 Sudah attin ayat 2 diawali dengan huruf 91 al bayyinah ayat 5 92 Al-luqman ayat 13-17 93 Ar rum ayat 17 94 Shalli ala muhammad 95 Yasin+ayat+12 sampai 14 96 Apa arti QS at tin ayat 8 97 al isra ayat 17 98 Nasrani 99 Yasin+ayat+37 100 asy syuara ayat 192

Hasil pencarian tentang Al-Mu'minun+Ayat+19

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ


19. Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud Al-Mu'minum Ayat 19?
Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...Al-Hajj, 19).
Al-Haqqah, 19) ("Ya Rabb kami!
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 126
Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika...ayat-ayat itu datang kepada kami"....Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu
(Kemudian datanglah orang-orang yang mengemukakan uzur) asalnya lafal al-mu`adzdziruuna ialah al-mu`tadziruuna...kemudian huruf ta diidgamkan ke dalam huruf dzal sehingga jadilah al-mu`adzdziruuna keduanya mempunyai...arti yang sama lalu dibaca al-mu`adzdziruuna (yaitu orang-orang Arab penduduk padang pasir) kepada Nabi
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 44
Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri..., padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)?
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
) maksudnya kamu tidak mengingkari (dengan menyiksa kami melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat...Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami."...kami tidak kembali menjadi orang-orang kafir (dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada-Mu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 48
Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis...tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu
Di samping itu, juga disebabkan karena mereka, bila mendengar al-Qur'ân yang diturunkan kepada Rasulullah...Mereka mengucapkan doa, "Ya Tuhan, kami beriman kepada-Mu dan kepada rasul-rasul-Mu serta kepada kebenaran...yang telah Engkau turunkan kepada rasul-rasul-Mu.
Katakan kepada umat-Mu, wahai Muhammad, "Aku tidak meminta ganjaran atas perintah menyampaikan al-Qur'ân
(Dan dapat mengingat-Mu) berzikir kepada-Mu (dengan banyak pula).
Berkata Musa, "Itulah mereka) dekat denganku berdatangan (sedang menyusul aku dan aku bersegera kepada-Mu..., Ya Rabbku, supaya Engkau rida") kepadaku, lebih daripada keridaan-Mu kepadaku sebelumnya....ternyata kenyataannya berbeda dengan apa yang diduga sebelumnya, yaitu ketika Allah berfirman pada ayat
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih