Paling Sering Dicari

1 Belajar 2 Nenek 3 Qs Yusuf ayat 87 4 ibrahim 7 5 ilmu pengetahuan 6 Ibrahim 7 al maidah ayat 8 8 prestasi belajar 9 al maidah ayat 2 10 pendidikan 11 utang 12 ikhlas 13 Surah+An+Nisa+Ayat+26 14 surat+al+a'rof+ayat+31 15 ali imran 104 16 al imran 159 17 ali imran ayat 139 18 Langit bumi 19 hutang 20 ali imran 110 21 Ar rahman 22 Surah Ali Imran 214 23 an nisa ayat 1 24 al baqarah ayat 2 25 saba+46 26 al-maidah ayat 2 27 QS Az-Zumar ayat 9 28 Ibnu katsir 29 Al-isra ayat 100 30 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 31 Al Baqarah ayat 275 32 Hadits Abu Daud Nomor 1754 33 ali imran 173 34 an nisa ayat 58 35 al a'la ayat 7 36 ali imran 12 37 luqman 14 38 al imran 145 39 al hijr 9 40 Ibrahim ayat 34 41 al baqoroh ayat 30 42 ali imran 185 43 Munafik 44 yusuf 47-49 45 al-baqarah ayat 45 46 Menjaga 47 At taubah ayat 18 48 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 49 yusuf 2 50 Beriman dengan sebahagian kuru 51 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 52 surat+al+humazah+ayat+1 53 al baqarah ayat 233 54 Al ahzab ayat 36 55 ar rum ayat 39 56 al maidah ayat 96 57 arrum ayat 41 58 annisa ayat 1 59 al hujurat ayat 13 60 al bayyinah ayat 8 61 Al+ahzab+ayat+18 62 Hadits Muslim Nomor 2970 63 kurban 64 ali imran ayat 19 65 Imran 66 ali imran 31 67 sabar 68 ali+imran+134 69 kedudukan wanita 70 ibrahim perintah Allah 71 ali imran 191 72 Tafsir surah yusuf ayat 53 73 al infithar ayat 19 74 al baqarah ayat 3 75 Hadis abu daud nomor 2979 76 surat nuh 77 Ar rahman 17 78 membacakan 79 Al-a'raaf+ayat+158 80 Al A'raf ayat 7 81 al hijr 82 arrum+ayat+42 83 surat+al+humazah+ayat+2 84 ali imran 102 85 at tin ayat 4 86 Hadits Dari Abu Umamah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 87 penjelasa surat al qalam ayat 1-4 88 al humazah ayat 2 89 Hadits jual beli 90 az=zumar+ayat+9 91 Ar rum ayat 21 92 surah al-Naḥl ayat 125 93 yusuf 49 94 Menciptakan manusia 95 ar rahman 43 96 Ar ra'du ayat 11 97 bagaimana allah memiliki anak 98 al-mulk+ayat+1al anbiya ayat 50 99 surat+hud+ayat+107 100 al hikmah

Hasil pencarian tentang Al-Quran

terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 82
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?...Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 8
mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?"...Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 2
Yang telah mengajarkan al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 1
Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al...Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 1
Qaaf Demi Al Quran yang sangat mulia.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 1
Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 82
Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan...Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 105
Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 53
Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya...; Al Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 77
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 81
Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 25
Dan Al Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 9
dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 1
Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 90
Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)"....Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 75
Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 27
Al Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,