Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 ibrahim 7 Syirik 8 hutang 9 Maryam 10 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 11 kemudahan 12 ar-rum ayat 21 13 rumah 14 surah al-maidah ayat 8 15 Disebabkan 16 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 17 Adam 18 Jihad 19 ibrahim 37 20 Dua masa 21 ilmu 22 hadist tentang perilaku konsumen 23 surat al mujadalah ayat 11 24 al isra ayat 36 25 al isra ayat 7 26 al ahzab ayat 21 27 Manusia 28 al a'raf ayat 52 29 matahari 30 Jika allah menganugerahi rahmat 31 Iman 32 Ikhlas 33 Berdebat 34 puasa 35 Hadits Muslim Nomor 3035 36 Al-Imran (3 : 130) 37 Al-Imran ayat 130 38 al baqarah ayat 275 39 miskin 40 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 41 Al Isra ayat 73 42 sabar 43 al-mukminun+ayat+34 44 Aliimram+ayat+105 45 cinta 46 surat+al+imranayat+110 47 Ta ha+ayat+14 48 Kafir 49 annisa ayat 12 50 Abu Daud 1397 51 al baqarah ayat 81 52 empat puluh tahun 53 surah al maidah ayat 96 54 Kurang ilmu 55 Ali imran ayat 191 56 atap terpelihara 57 ali imran : 92 58 surat saba surah yang ke berapa 59 al imran 60 al+maidah+ayat+ 83 61 Mencela pemberian 62 Surah Taha ayat 5 63 Ar Rahman 64 SURah FATHIR AYAT 28 65 Ayat al Quran tentang petir merupakan malaikat melempari setan 66 Surat Ali imran ayat 64 67 Membunuh 68 yunus 99 69 Surat Al Kahfi ayat 97 70 Yusuf ayat 103 71 QS. IBRAHIM AYAT 37 72 surat al-an'am ayat 59 73 Ayat al quran menjelaskan tentang kewajiban 74 allah maha 75 ibrahim ayat 7 76 al qashash ayat 77 77 Dimana dia akan mati 78 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 79 surah al hadid ayat 57:3 80 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 81 dosa 82 az zumar ayat 68 83 al an'am ayat 71 84 shaffat+ayat+102 85 Al-Muzammil ayat 20 86 Al ikhlas ayat 1-4 87 mengetahui 88 AL Baqarah ayat 286 89 AN NAML AYAT 88 90 asy+syuara+ayat+181+182+183 91 AYAT AL GAFFAR 92 ombak 93 ALI IMRAN 159 94 An Nahl ayat 125 95 Yusuf 84 96 tafsir al maidah ayat 2 97 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 98 ayat tentang serakah 99 Hadist ibnu majah 2172 100 Sebaik baik penolong dan pelindung

Hasil pencarian tentang ali+imran+146

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ


146. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
-deskripsi"> Lihat surat Al An'aam: 146.

-deskripsi"> Lihat surat Al An'aam: 146.

Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
Al-An'am 146) (dan Kami tiada menganiaya mereka) dengan mengharamkan hal tersebut kepada mereka (akan

-deskripsi"> Lihat surat Al An'aam ayat 146.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak