Paling Sering Dicari

1 AL MAIDAH AYAT 2 2 ali imran 190 3 al ikhlas 4 riba 5 Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Mundzir at-Thufawi, dari Sulaiman al-A'masy, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujahid, dari Abdullah bin Umar radhiallahu'an 6 ibrahim 7 al maidah ayat 6 8 ali imran 9 Surah Al-hajj ayat 5 10 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 11 Ali imran Ayat 104 12 Surat 4 ayat 48 13 jual beli 14 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perj 15 ali imran 159 16 al hujurat ayat 13 17 al imran 18 Shalat 19 Ayat 78 20 Maryam 21 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 22 Al Baqarah ayat 43 23 al maidah ayat 90 24 ali imran 130 25 Al-hijr ayat 9 26 ayat 8 27 Al maidah ayat 5 28 ali imran 110 29 rezeki 30 Surat Al-Baqarah 31 ayat surah An-nahl ayat 101 32 Hujan 33 AL ankabut ayat 45 34 as shad ayat 24 35 al isra ayat 34 36 pendidikan anak 37 Haji 38 Al- Isra’ ayat 35 39 pendidikan 40 yusuf 41 az zariyat ayat 56 42 belajar 43 zakat 44 an nisa ayat 58 45 ali imron ayat 92 46 al furqan ayat 63 47 at taubah ayat 60 48 Annas+ayat+5 49 an nahl ayat 97 50 Hukum+acara 51 An Nisa ayat 176 52 Ayat terkait jarimah hudud 53 ad dzariat ayat 19 54 Al ahzab ayat 21 55 Zina 56 quraisy 57 ali imran 190-191 58 an nisa ayat 3 59 al 'ala ayat 1 60 mengusir kalian 61 surat al isra ayat 24 62 alquarn kitab yang jelas dan detail 63 Al hijr Ayat 40 64 Yahudi 65 Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 66 ali+imran+191 67 hewan 68 an nahl ayat 125 69 Tafsir al-hijr ayat 22 70 al maidah ayat 8 71 sombong 72 Muda 73 surat al anfal ayat 10 74 at tahrim ayat 6 75 Fussilat ayat 32 76 ali imran 104 77 Hadits Muslim Nomor 4685 78 al baqarah ayat 267 79 ar rum ayat 21 80 Kerusakan 81 Al Baqarah ayat 183 82 ayat kursi 83 Al imran 110 84 Jihad 85 at+taubah+ayat+60 86 QS. Al-Araf ayat 31 87 AL+KAHFI AYAT 110 88 al qasas ayat 77 89 hadist shahih riwayat muslim dalam kitab fadha'il no 2406 90 Al baqarah ayat 221 91 Mencuri 92 AL FATIR AYAT 5 93 ali imran 145 94 Yusuf 108 95 Ali imran ayat 97 96 al maidah ayat 3 97 al ara'f ayat 180 98 Al fatir ayat 6 99 al baqarah ayat 256 100 ali imran 185

Hasil pencarian tentang Ali+imran+104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ


104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Ali Imran: 30)

Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
Ali Imran: 106)

lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
-deskripsi"> Lihat pula surat An Nisaa': 104.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 102).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan