Paling Sering Dicari

1 sabar 2 iman 3 yusuf 4 Sesungguhnya manusia 5 SEDEKAH 6 ibrahim 7 Tasbih 8 al kahf ayat 46 9 al baqoroh ayat 30 10 Beruntung 11 al alaq ayat 1-5 12 makanan halal haram 13 Zina 14 maut 15 Al maidah ayat 3 16 shalat 17 manusia 18 zakat 19 Turunlah kamu 20 Surat An-Nahl Ayat 11 21 at tahrim ayat 6 22 kafir 23 Jazallahu+‘anna+Sayyidana+Muhammadan+shallallahu+‘alaihi+wa+sallama+bima+huwa+ahlul 24 Banyak juga yang tetap 25 mensucikan diri 26 ali imran ayat 92 27 Berpasangan 28 al araf ayat 199 29 Turunlah kamu sekalian 30 Dinar dirham 31 menciptakan bulan 32 al-Baqarah ayat 172 33 Bohong 34 rahmat bagi seluruh alam 35 Lautan 36 menipu 37 Bentuk 38 riba 39 al ikhlas 40 Berbuat baik 41 Hadits Abu Daud Nomor 2960 42 Tafsir tangan Allah di atas tangan mereka 43 al hujarat ayat 13 44 Bertebaran mencari karunia 45 nafkah 46 al baqoroh ayat 1 47 perangilah 48 an nisa ayat 9 49 Merah muka 50 Jangan memperolok 51 al-a'raf+ayat+74 52 kiamat 53 Al furqan ayat 52 54 al kahfi ayat 3 55 Shad ayat 29 56 surat al ahzab ayat 21 57 Ali imran 159 58 Laba laba 59 al baqarah ayat 3 60 al-isra ayat 28 61 mempunyai telinga tidak untuk mendengar 62 surat al-ihklas 63 Pisang 64 KISAH NENEK TUNA NETRA 65 ilmu 66 Bapak bapak kami 67 ali imran ayat 200 68 kalimat syahadat 69 Memberi makan karena allah 70 al-kahfi ayat 10 71 Berpikir 72 Surat an najm ayat 31 73 maryam 25 74 Yatim 75 al baqarah ayat 125 76 AL QURAN 77 al-quran 78 surat ibrahim ayat 7 79 Surah Yunus 41 80 rezeki 81 al baqarah ayat 21 82 perniagaan 83 suarh An-Nur ayat 45 84 AN-NUR AYAT 31 85 al-baqarah ayat 30 86 Sombong 87 ali imran 88 ibrahim 7 89 an nisa ayat 1 90 keluh kesah 91 Yunus 92 Sabar dan ikhlas 93 ketahanan rumah tangga 94 Surat Al-Baqarah Ayat 108 95 adil 96 Abu Daud 97 al baqarah ayat 1 98 al-a'raf+ayat+31 99 ahli kitab 100 kebenaran

Hasil pencarian tentang Aurat+

(Maka keduanya memakan) yakni Adam dan Hawa (dari buah pohon itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya...Kedua aurat itu dinamakan kemaluan disebabkan jika kelihatan maka orang yang memilikinya menjadi malu...(dan mulailah keduanya menutupi) keduanya menempelkan kepada (aurat masing-masing dengan daun-daun yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 121
Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya
Ketika mereka mencicipi dan aurat mereka terbuka, mereka kumpulkan dedaunan untuk menutupinya.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 22
Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya
Seketika, aurat mereka tersingkap sebagai balasan atas ketamakannya yang menyebabkan mereka lupa dan
Kami ciptakan pakaian sebagai penutup aurat dan penghias diri.
Sesungguhnya mereka diperintahkan untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan, seperti aurat wanita dan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 58
(Itulah) tiga aurat bagi kamu.
Tatkala keduanya telah merasai buah pohon itu) mereka berdua telah memakannya (nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya
menanggalkan) menjadi hal (daripada keduanya yaitu pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat
dari lafal Nisaaihinna, yaitu perempuan-perempuan yang kafir, bagi wanita Muslimat tidak boleh membuka aurat...bermakna jamak sekalipun bentuk lafalnya tunggal (yang masih belum mengerti) belum memahami (tentang aurat...wanita) belum mengerti persetubuhan, maka kaum wanita boleh menampakkan aurat mereka terhadap orang-orang
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 31
laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat
Itulah tiga aurat bagi kalian) kalau dibaca Rafa' menjadi Tsalaatsu 'Auraatin, berarti menjadi Khabar...Makna selengkapnya ialah, Ketentuan tersebut adalah tiga waktu yang ketiga-tiganya merupakan aurat bagi
itu adalah saat-saat kalian mengganti pakaian dari pakaian tidur ke pakaian waktu bangun, sehingga aurat...Karena hal itu merupakan aurat yang harus ditutup.
Hai anak Adam, pakailah hiasan-hiasan yang berupa pakaian materi yang menutupi aurat dan pakaian moril
satu dari kedua huruf Ta dibuang sehingga jadilah Tajassasuu, artinya janganlah kalian mencari-cari aurat
Setelah itu, dibicarakan pula etika memasuki rumah dan orang-orang yang dibolehkan melihat aurat wanita
tetapi mencakup juga kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan secara terus terang seperti membuka aurat