Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 ayat tentang kepala madrasah 6 Almaidah ayat 48 7 hujan 8 ali imran 9 Al-Baqarah ayat 168 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 Al ikhlas 12 ali+imran+159 13 yusuf 14 al-insyirah ayat 5 15 hewan 16 akhlak 17 laut 18 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 19 Urusan 20 Aman 21 an-nur+ayat+36 22 al ahzab ayat 70 23 al-maidah ayat 3 24 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 huud+40 27 Ibrahim ayat 7 28 surat Al furqan ayat 20 29 ar rum ayat 21 30 luqman 31 dunia 32 Bersyukur 33 surat Al furqan ayat 9 34 lukman+ayat+15 35 AL+AHZAB+AYAT+70 36 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 37 ali imran 64 38 al-maidah ayat 48 39 Surat al maidah ayat 48 40 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 41 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 42 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 43 orang tua 44 QS.Al imran ayat 79 45 Ar-Rahman ayat 19 46 al fatiha ayat 1 47 ali imran ayat 185 48 Yunus 49 al bayyinah ayat 8 50 saba 15 51 surat al baqarah ayat 11 52 kemuliaan 53 Al+hijr+ayat+48 54 Tafsir kepuasan kerja 55 al baqarah ayat 261 56 ikhlas 57 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 58 al maidah ayat 2 59 keluarga 60 Ayat kisah 61 huud+39 62 MARYAM 63 AR RAHMAN 1 64 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 65 wahai jiwa 66 Al+waqiah+ayat+37 67 surat al-ahzab ayat 5 68 Surat Al-A’raf Ayat 26 69 yasin ayat 80 70 surat+Asy+syuara+ayat+157 71 munafik 72 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 73 al anfal ayat 63 74 kalimat allah isa 75 Ibrahim ayat 3 76 al anfal ayat 17 77 al baqarah ayat 28 78 ayat twntang ahklak 79 gunung 80 Ayat 36 surat al isra 81 Al Isra ayat 26 82 SURAT LUKMAN 83 Beriman 84 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 85 an nisa ayat 9 86 al hijr ayat 9 87 besi 88 Rezeki 89 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 90 Al-Baqarah ayat 177 91 Al-Israa’ ayat 24 92 Sedekah 93 surat al-araf 31 94 Kitab belakang 95 Terhadap diri 96 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 97 Ibrahim 25 98 Al-Baqarah [2] ayat 43 99 hadits tentang keutamaan mencari ilmu 100 surah Ar-Ra’du ayat 11

Hasil pencarian tentang Ayat+nikah+misyar

Apakah yang Anda maksud Ayat nikah miswar?

-deskripsi"> Keumuman ayat ini menunjukkan haramnya nikah mut’ah, karena wanita
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat ini juga menunjukkan haramnya nikah mut’ah (kontrak), karena keadaan wanitanya bukan istri yang
Ayat ini juga menunjukkan bahwa talak hanyalah terjadi setelah menikah, jika seseorang menalak sebelum...Jika talak yang merupakan pisah dan pengharaman secara sempurna tidak terjadi sebelum nikah, maka pengharaman...yang kurang, seperti zhihar atau iila’ lebih tidak jatuh lagi sebelum nikah....Ayat ini juga menunjukkan bolehnya talak, karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan kepada kaum
-deskripsi"> Dengan nikah yang sesungguhnya, bukan bermaksud menghalalkan kepada suami...

-deskripsi"> Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa hendaknya seseorang...Dalam ayat ini terdapat dalil keutamaan ahli ilmu, karena Allah Ta'ala menerangkan hukum-hukum-Nya kepada
-deskripsi"> Ayat ini di dalamnya terdapat berita tentang luasnya kerajaan Allah Subhaanahu...Nikah misalnya, ia termasuk sebab lahirnya anak, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala Dialah yang memberikan
Wahai orang-orang beriman, jika kalian melangsungkan akad nikah dengan salah seorang wanita Mukmin, kemudian
Dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya mahar dengan harta yang banyak, hanya saja yang lebih utama dan...Hal itu, karena istri sebelum akad nikah itu haram bagi suaminya, dan istri tidak ridha menghalalkan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah
bahwasanya tidak ada dosa bagi mereka dalam hal tersebut sebagai kemurahan bagi mereka dalam masalah nikah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 235
Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya.
tanpa memakai maskawin (sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang Mukmin) dalam pengertian nikah...istibra' atau menyucikan rahimnya terlebih dahulu sebelum digauli oleh tuannya (supaya tidak) lafal ayat
memaafkan mereka hingga mereka tidak mengambilnya (atau dimaafkan oleh yang pada tangannya tergenggam akad nikah
laki-laki dan istri lain selain ibunya, maka anak laki-laki harus mengawini janda ayahnya itu tanpa akad nikah
Namun menurut pendapat yang shahih, maksud "orang yang memegang ikatan nikah" adalah suami, karena dialah
(Dan janganlah kamu pastikan akan mengakadkan nikah), artinya melangsungkannya (sebelum yang tertulis
Ayat ini merupakan hujjah tentang kewalian kerabat dalam semua kewalian, seperti nikah, harta, dan lain-lain
itu, niatkanlah yang baik dan jangan meniatkan hal yang buruk seperti berazam untuk mengadakan akad nikah
sallam saja sebagaimana hal itu merupakan pendapat yang benar di antara dua pendapat dalam menafsirkan ayat...

-deskripsi"> Yakni nikah dengan lafaz hibah (memberikan diri) tanpa adanya mahar
[[2 ~ AL-BAQARAH (SAPI) Pendahuluan: Madaniyyah, 286 ayat ~ Surat yang termasuk dalam kelompok Madaniyyah...larangan meminum khamar dan berjudi, hukum nafkah, larangan riba, hukum jual beli dan utang piutang, hukum nikah
beberapa negara Eropa, misalnya, setelah terjadi perang, perbandingan antara laki-laki dan wanita layak nikah
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
-deskripsi"> Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya, dapat dipahami...

-deskripsi"> Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang...berhubungan dengan yang ghaib misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain....menimbulkan syubhat di tengah manusia agar dapat menyesatkan mereka, di samping itu, mereka menta'wil ayat-ayat
Ayat-ayat-Nya adalah ayat yang paling agung, bukti yang paling kuat, dilalah(maksud)nya paling jelas,...Ayat-ayat-Nya menunjukkan berita yang benar, perintah yang baik, dan larangan terhadap perbuatan yang...membahayakan serta akhlak tercela, ayat-ayat-Nya dalam hal jelas dan terangnya bagi mata hati ibarat...matahari bagi mata kepala, ayat-ayat-Nya menunjukkan kepada keimanan dan mengajak untuk meyakini, serta...yang tinggi serta perbuatan-perbuatan-Nya yang sempurna, ayat-ayat yang menerangkan kepada kita para
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
-deskripsi"> Disandarkannya ayat (tanda) kepada Tuhan mereka menunjukkan sempurnanya...ayat itu dan jelasnya, karena tidak ada sesuatu yang lebih jelas dari ayat Allah dan lebih agung penjelasannya...termasuk tarbiyah (pengurusan) dari Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah Dia menyampaikan kepada mereka ayat-ayat-Nya..., di mana dengan ayat-ayat mereka dapat menjadikannya pedoman terhadap hal yang bermanfaat bagi mereka