Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 Saba 13 5 sabar 6 ali imran 190 7 luqman 13 8 al baqarah ayat 233 9 bintang 10 al maidah ayat 2 11 Ali imran 104 12 Hadis+Al+hakim+8473 13 niat 14 belajar 15 surah+al+fath+ayat+29 16 Yunus 57 17 hujan 18 surat+al+hujurat+12 19 al isra ayat 32 20 Ayat 158 21 taubat 22 an nur ayat 2 23 Bumi 24 Ali imran 25 Al hujurat ayat 13 26 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 27 ali imran 14 28 Al ikhlas 29 hujurat ayat 13 30 an+nur+ayat+31 31 masjid 32 al+Mujadalah ayat+11 33 Ali imran 110 34 Surah Al a'raf ayat 54 35 Tafsir Ali+Imran+109 36 surat+al+hujurat+13 37 Utusan 38 Doa mohon kemenangan 39 Ibrahim 40 ali imran ayat 103 41 Dunia 42 Iman 43 Al imran 104 44 Bunuhlah 45 an nisa ayat 4 46 yusuf 47 al anbiya ayat 30 48 berfikir 49 AL MULK AYAT 19 50 muhammad 7 51 al Hijr 94 52 Ad+dahr+ayat+4 53 Al Mujadalah ayat 11 54 fussilat ayat 10 55 surga 56 ali imran 57 57 asbabun+nuzul surah al hadad ayat 18 58 Ibadah 59 Tajwid surat 73 60 nuh+ayat+10 61 Al-Israa', Ayat 23 62 as-sajdah ayat 32:4 63 ali imran 31 64 menuntut ilmu 65 Ibrahim 7 66 yunus ayat 101 67 Surah Al ikhlas 68 luqman+14 69 kerja sama 70 al isra ayat 33 71 dan hanya kedapanyalah kamu kembali 72 wabah penyakit 73 Maryam ayat 1-2 74 Allah bersama kita 75 memberi+makan+hewan 76 Surat Sad Ayat 78 77 kembali kepada Allah 78 Yunus 25 79 Anisa ayat 34 80 ali+imran+104 81 Hadits amal shaleh 82 surah Muhammad/47:36 83 al baqarah ayat 195 84 tafsir dan sebab turun surat al baqoroh ayat 83 85 almuzammil ayat 20 86 Gurun pasir 87 surah al fath ayat 29 88 Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir 89 Kisah dakwah nabi hud 90 Makanan+haalbaqarah ayat 168lal+dan+thoyyib 91 al furqan ayat 59 92 Penciptaan bumi dan adam 93 an-nur ayat 2 94 Yunus+ayat+97 95 asy-syam ayat 1 96 ar ruum ayat 21 97 Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 98 surat yasin ayat 40 99 Yunus+ayat+27 100 Sabar dan shalat

Hasil pencarian tentang BURUNG

(Dan) Kami tundukkan pula (burung-burung dalam keadaan berkumpul) berkumpul untuk bertasbih bersama dengan...(Masing-masing) dari gunung-gunung dan burung-burung itu (amat taat kepada-Nya) taat bertasbih kepada-Nya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 19
dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul.
Kami pun menundukkan burung-burung yang terkumpul dari berbagai jenis dan tempat untuknya....Seluruh burung dan gunung itu tunduk pada kemauan Dâwûd.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 20
Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk
bertasbih apa yang di langit dan di bumi) dan termasuk ke dalam pengertian bertasbih adalah salat (dan juga burung-burung...langit (dengan mengembangkan sayapnya) lafal Shaaffaatin adalah Hal atau kata keterangan keadaan dari burung-burung...tadi, yaitu burung-burung itu membaca tasbih dengan mengembangkan sayapnya.
(Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan) terbang (di angkasa bebas) di udara antara...itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman) yaitu penciptaan burung...itu sehingga dapat terbang dan penciptaan udara sehingga dapat memungkinkan bagi burung untuk terbang...mengarunginya dan menahan burung untuk tidak jatuh ke tanah.
(Ketika) sewaktu (Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya) yaitu oleh burung-burung dan
orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan) yang penuh dengan manusia, hewan dan burung-burung
Apakah mereka buta dan tidak melihat burung-burung di atas mereka mengembangkan dan melipat sayap-sayapnya...aerodinamik Tetapi yang mengundang kekaguman adalah apabila seekor burung dapat terbang di udara sampai...Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa burung-burung yang terbang tanpa menggerakkan kedua sayapnya itu sebenarnya...Kecuali burung- burung jenis besar yang berbeda, dibanding lainnya, karena memiliki besar rongga dada...Adapun burung-burung kecil yang mengandalkan kepakan dalam terbangnya, selalu menggerakkan sayapnya ke
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 10
(Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 21
dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
terjemahan ayat Surat Al-Mulk Ayat 19
Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas
Apakah orang-orang musyrik itu tidak memperhatikan bagaimana burung ditundukkan sehingga bisa melayang...Allah telah membekali burung dengan sayap yang lebih besar dari ukuran badan dan bisa mengembang dan...Tidak ada yang mengendalikan burung itu dengan hukum yang begitu sempurna selain Allah....Kantong-kantong udara itu akan terisi udara secara otomatis pada saat burung mulai terbang, sehingga...dengan demikian berat badan burung akan berkurang.
hikmah) kenabian (dan ilmu) tentang masalah-masalah agama (dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung..., semua bertasbih bersama Daud) demikianlah gunung-gunung dan burung-burung itu ditundukkan untuk bertasbih...Nabi Daud memerintahkan gunung-gunung dan burung-burung untuk ikut bertasbih bersamanya bila ia mengalami...hal ini menurut kalian merupakan hal yang ajaib dan aneh yaitu tunduk dan patuhnya gunung-gunung dan burung-burung
terjemahan ayat Surat Al-Fil Ayat 3
dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong,
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 38
Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya,
(Dan dihimpunkan) dapat dikumpulkan (untuk Sulaiman bala tentaranya dari golongan jin, manusia dan burung-burung
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 79
Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang diangkasa bebas.
(Apakah mereka tidak melihat) tidak memperhatikan (burung-burung yang berada di atas mereka) yakni di...Maha Melihat segala sesuatu) makna yang dimaksud, apakah mereka tidak menyimpulkan dengan tetapnya burung-burung
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 49
seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
(Dan dia memeriksa burung-burung) untuk mencari burung Hud-hud yang ditugaskan untuk meneliti adanya...tanah yang dimaksud pada saat itu Nabi Sulaiman membutuhkan air untuk salat, ternyata dia tidak melihat burung
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 79
masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung
Ketika tengah memeriksa balatentara dari bangsa burung, Sulaymân a. s. tidak mendapatkan burung Hudhud
(Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan) untuk mereka nikmati sepuas-puasnya.
Allah berfirman, "Ambillah empat ekor burung dan dekatkanlah kepadamu agar kamu kenali betul....Kemudian panggillah burung-burung itu, niscaya mereka akan datang menghampirimu dalam keadaan hidup seperti...Dikatakan, Ibrâhîm tidak menyembelih burung-burung tersebut dan tidak diperintahkan untuk itu....Empat ekor burung tersebut dipisah, di tiap gunung masing-masing diletakkan satu ekor....Sama halnya dengan keempat burung tersebut, dipanggil lalu datang.
Mereka bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh sayap, sehingga tak tersentuh tangan dan tak
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 31
Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil...Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku
(Seakan-akan mereka) yakni warna kulit mereka (adalah telur) burung unta (yang tersimpan dengan baik)...bagaikan telur burung unta yang terlindungi oleh bulu induknya, sehingga tidak ada suatu debu pun yang
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 17
Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan
bahwa mereka itu (mati, tetapi) mereka itu (masih hidup) di mana roh-roh mereka bersemayam dalam jiwa burung-burung