Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 tentang pemimpin yang cerdas 4 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 5 al-baqarah ayat 23 6 hujan 7 jual beli 8 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 9 surat ali' imran ayat 185 10 ibrahim 11 Cinta 12 sabar 13 JUAL BELI AYAT 14 ar rahman 19 15 ali imran 134 16 pagi 17 dosa 18 sedekah 19 ali imran 159 20 rezeki 21 Nikah 22 Iman 23 lumpuh dan buta 24 maryam 25 an nisa ayat 58 26 Al-ahzab ayat 70 27 Riba 28 al imran 200 29 Nabi Ismail 30 yunus 99 31 ar rahman 32 'Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua 33 surat al imran ayat 185 34 surat al qasas ayat 77 35 ali imran 104 36 Cobaan 37 al imran ayat 47 38 surat Al-Baqarah ayat 177 39 al+anam+ayat+14 40 al baqarah ayat 256 41 al anbiya ayat 30 42 al baqarah ayat 233 43 at tahrim ayat 6 44 al ahzab ayat 70 45 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 46 Saba 13 47 Al ikhlas 48 al isra ayat 9 49 annur ayat 4-6 50 Surah An-Najm ayat 24 51 az-zariyat ayat 56 52 al-mukminun+ayat+34 53 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 54 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 55 Kabar gembira 56 ali imran 57 zina 58 al infitar ayat 6 7 59 sholat 60 Putra 61 an nur ayat 35 62 Ali+Imron+ayat+133-135 63 sedih 64 Yusuf ayat 103 65 Muhammad 37 66 keamanan 67 atap terpelihara 68 al hujurat ayat 6 69 dalil tentang pendorong sosial dan penggembangan diri 70 luqman ayat 12 71 al anbiya ayat 33 72 ASY+SYUARA+ayat+222 73 al hujurat ayat 10 74 surah al maidah ayat 96 75 ar rad ayat 12 76 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 77 Matahari mengelilingi bumi 78 arah 79 miskin 80 Al-A'râf ayat 20 81 al+bakarah+ayat+41 82 tolong menolong 83 saba 15 84 al+haqqah+ayat+39 85 bunuh 86 al mujadalah ayat 11 87 al hijr 55-56 88 Hadits Muslim Nomor 2314 89 ALI IMRAN 97 90 Bahasa kaumnya 91 an nahl ayat 90 92 almaidah ayat 8 93 ATTAKASUR AYAT 1-2 94 asy+syuara+ayat+181+182+183 95 Sediakanlah potongan besi 96 at+taubah+ayat+103 97 Hadits Muslim Nomor 4936 98 al anfal ayat 53 99 al imran ayat 159 100 al hijr 22

Hasil pencarian tentang Bencana

Katakan, "Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kalian dari bencana-bencana itu, juga dari bencana- bencana
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakan kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, "Siapa yang mampu menyelamatkan kalian dari bencana-bencana...perlindungan kepadanya dengan penuh tunduk mengatakan, 'Kami bersumpah, apabila engkau selamatkan kami dari bencana...- bencana itu, kami tidak akan melupakan kebaikanmu, dan akan sangat berterima kasih kepadamu
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 10
Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata...: "Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku"; sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga,
tuhan-tuhan yang kalian sembah itu ketika kalian terkena musibah atau ketika kalian takut tertimpa bencana...Tanyakan mereka tentang bencana itu!...Kalian pasti tidak akan mendapati mereka mampu menghindarkan bencana itu atau mengalihkannya dari kalian
(Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana) kemiskinan dan kesengsaraan (yang menimpanya..., niscaya dia akan berkata, "Telah hilang keburukan-keburukan itu) yaitu bencana-bencana tersebut (dariku
penduduk Mekah ("Siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari kegelapan-kegelapan di darat dan di laut) dari bencana-bencananya...menyelamatkan kami) dalam qiraat lainnya dibaca anjaytanaa, yakni Allah (dari ini) maksudnya dari kegelapan dan bencana-bencana
Kemudian datang bencana besar dari Tuhanmu pada malam hari ketika mereka terlelap dalam tidur....Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpanya.
Kemudian datang bencana besar dari Tuhanmu pada malam hari ketika mereka terlelap dalam tidur....Kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam yang gelap akibat bencana yang menimpanya.
kepada hamba-Nya, namun sedikit sekali rasa syukur hamba-Nya, dan bahwa ketika ia (manusia) tertimpa bencana...dia berdoa sambil merendahkan diri dan kembali kepada Allah serta meminta kepada-Nya agar dihilangkan bencana...yang menimpanya, akan tetapi ketika Allah memberikan nikmat kepada-Nya dengan menghilangkan bencana...dan deritanya, ia melupakan hal itu dan seakan-akan ia belum pernah tertimpa bencana, dan ia tetap di
menyelamatkan kamu) dibaca dengan takhfif yaitu yunjiikum dan dibaca dengan tasydid yaitu yunajjiikum (daripada bencana...itu dan dari segala macam kesusahan) kesulitan yang selain bencana itu (kemudian kamu kembali menyekutukan
Apabila Allah berkehendak memberikan bencana kepada suatu bangsa, tidak akan ada seorang pun yang dapat...melindungi mereka dari bencana itu....Tidak ada seorang pun yang mengendalikan urusan kalian hingga dapat menolak bencana itu.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 63
Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa...rendah diri dengan suara yang lembut (dengan mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana
mendapat kemenangan dan ganimah (mereka merasa tidak senang karenanya dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana...memikirkan urusan kami) secara matang sewaktu kami tidak ikut berangkat (sebelumnya.") sebelum terjadinya bencana
diberi-Nya kamu karena karunia dan kemurahan-Nya (dan apa pun yang menimpamu berupa keburukan) atau bencana...(maka dari dirimu sendiri) artinya karena kamu melakukan hal-hal yang mengundang datangnya bencana itu
dan hari yang akhir serta menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka) artinya apa bencana...tak ada mudaratnya di sana itu, hanya kondisi di mana mereka berada itulah yang membawa mudarat atau bencana
fasik (Dan Kami coba mereka dengan yang baik-baik) yang nikmat-nikmat (dan yang buruk-buruk) dengan bencana-bencana
> Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan keadaan manusia dan tabiatnya, bahwa ketika ia ditimpa bencana...musibah dan lain sebagainya, dia berdoa kepada Allah sambil mendesak dalam doanya agar dihilangkan bencana...itu, namun ketika Allah Subhaanahu wa Ta'aala menghilangkan bencana itu dan memberinya nikmat, ternyata
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 31
Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana
lalu Kami selamatkan dia beserta keluarganya) beserta orang-orang yang ada di dalam bahteranya (dari bencana...yang besar) dari bencana tenggelam dan permusuhan kaumnya yang mendustakannya.
Akibatnya, Allah menghancurkan penduduk negeri itu dengan mendatangkan bencana yang mengepung mereka...Ketenteraman hidup dan kemakmuran mereka berubah menjadi bencana kelaparan dan rasa takut yang mencekam
Orang-orang Yahudi Banû Isrâ'îl itu mengira bahwa tidak akan diturunkan kepada mereka bencana yang akan...Maka dari itu, mereka tidak bersabar dalam menghadapi bencana.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 115
Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 76
Dan Kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 35
Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar,
-deskripsi"> Artinya, sejahtera dari segala bencana

(Atau memberi makan pada hari kelaparan) yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan.
Mereka berdua beserta kaumnya Kami selamatkan dari bencana besar yang menimpa Fir'aun dan kaumnya.
Ta'aala menerangkan, bahwa semua sebab tidaklah berguna bagi seorang hamba apabila Allah menghendaki bencana...menimpakan madharrat; tidak ada yang mendatangkan kebaikan selain Dia dan tidak ada yang dapat menghindarkan bencana
Kami telah menyelamatkan Nûh dan orang-orang yang beriman bersamanya dari bencana tenggelam dan topan
-deskripsi"> Menurut sebagian mufassir, bahwa bencana itu adalah api yang membakarnya