Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 at taubah ayat 105 7 al+maidah+ayat+122 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 Zakat 11 al hujurat ayat 13 12 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 13 Bumi bulat 14 Ali imran 15 Injil 16 Rezeki 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 Zina 19 lokasi yang memudahkan 20 ali imran ayat 159 21 Jibril 22 al maidah ayat 48 23 Saba' ayat 1 24 AS+SAJADAH+AYAT+6 25 Ar rum ayat 41 26 al+hijr+22 27 surah ar-raf ayat 72 28 pertengkaran 29 al+ikhlas 30 ali imran 134 31 Al quran 32 AL HASYR AYAT 18 33 dalil+kitab+Zabur 34 surat+thaha+ayat+125 35 surah+fathir+ayat+18 36 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 37 kitab+zabur 38 al+maidah+ayat+47 39 surat+thaha+ayat+126 40 Arsy 41 Melindungi 42 hr+muslim+288 43 Jihad 44 ar rum ayat 21 45 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 46 an nahl ayat 125 47 Ayat ayat larangan zina 48 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 49 Surat-ad-dahr-ayat-23 50 Al-Ahzab ayat 33 51 mati 52 Ali imran 173 53 Takut kepada Allah 54 an-nisa+ayat+161 55 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 56 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 57 Al Baqarah ayat 26 58 al+hijr+40 59 ali imran 159 60 al kitab 61 al mujadalah ayat 11 62 Bunuh diri 63 QS. Al-Fatihah Ayat 3 64 Apabila surga telah didekatkan 65 Al+Baqarah+ayat+287 66 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 67 ar rad ayat 11 68 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 69 tanah 70 al+mukmin+ayat+17 71 haji 72 Az Zumar ayat 53 73 al+hijr+41 74 an nisa ayat 58 75 al hijr 9 76 Jin dan manusia 77 Allah runtuhkan sebahagian langit 78 al ahzab ayat 59 79 an nisa ayat 5 80 melampaui batas 81 singa 82 Tiang agama 83 Surat Al Muzzammil ayat4 84 malaikat 85 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 86 surat yunus 87 Al+Hasyr+ayat+7 88 Berlomba lomba mengumpulkan harta 89 yusuf ayat 3 90 at taubah ayat 60 91 pinjaman 92 nikah 93 Ketetapan 94 Neraka 95 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 96 Surat An Naas ayat 6 97 an nur ayat 31 98 Turunnya zabur 99 tangan 100 Fitrah

Hasil pencarian tentang Bercerai+berai

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 105
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kami mengembalikan lagi keluarganya yang telah bercerai-berai saat dia mengalami cobaan dan Kami tambahkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 25
sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari kebelakang dengan bercerai-berai
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 103
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah
kepada orang-orang yang ada di sisi Rasulullah) yakni orang-orang Muhajirin (supaya mereka bubar") bercerai-berai
Ia menyerukan kata-kata, "Hai tulang-belulang yang telah hancur dan sendi-sendi yang telah bercerai-berai
dan usaha duniawi para dermawan kafir, karena tidak dibangun atas dasar keimanan, bagaikan abu yang bercerai...berai ditiup angin pada hari yang berangin kencang.
Badan yang hancur itu kemudian dipatuki oleh burung hingga habis atau diterpa angin hingga bercerai berai
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 91
Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai
(Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya) oleh sebab mereka bercerai-berai di dalamnya,
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 130
Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya
mereka dengan hukuman yang membuat mereka dan orang-orang yang di belakang mereka menjadi jera dan bercerai-berai
Tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai.
Tinggalkanlah perselisihan dan pertikaian yang membuat kalian tercerai berai dan lemah.
Jika suami istri itu bercerai, niscaya Allah akan melimpahkan keluasan kasih sayang-Nya kepada masing-masing
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 92
seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai
ta pada tiga tempat (lembaran-lembaran kertas) kamu menuliskannya pada lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai
akibat dari pengaruh rasa takut yang menimpa pada saat itu (kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai
Dan seandainya kamu bersikap kasar dan keras, mereka pasti akan bercerai berai meninggalkanmu.
sedang menenun dengan tekun, hingga ketika telah menjadi kain, tenunan itu dirusaknya kembali hingga bercerai...berai.
Kalian boleh menekan atau mengambil sebagian apa yang telah diberikan kepada mereka ketika bercerai.
(Dan) diharamkan bagimu (wanita-wanita yang bersuami) untuk dikawini sebelum bercerai dengan suami-suami
apa yang telah dipintalnya (yang sudah dipintal dengan kuat) sudah dijadikan benang (menjadi cerai-berai