Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 al hujurat ayat 13 3 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 4 Al+imran+191 5 ali imran 159 6 niat 7 An nasr ayat 2 8 kami 9 al quran 10 yusuf 11 yunus 84 12 sholat 13 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 14 Menuntut ilmu 15 al maidah ayat 90 16 Zina 17 Al baqarah ayat 2 18 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 19 Nikah 20 dalil+kitab+injil 21 Al-Hujurat Ayat 13 22 Ibrahim 23 dosa 24 al ahzab ayat 21 25 dalil+kitab+zabur 26 luqman ayat 14 27 obat 28 MAKAN 29 Al hajj ayat 7 30 ali imran 130 31 al mulk ayat 30 32 An nisa ayat 58 33 Solawat nabi 34 Sakit 35 yunus 36 Alam 37 al-maidah ayat 3 38 al hadid ayat 22 39 Ali Imran ayat 9 40 menutup mulut 41 Surah Al Maidah Ayat 90 42 ali imran 190 43 kitab 44 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 45 Asy syura ayat 11 46 al+maidah+ayat+9 47 Surga 48 Ar+rum+ayat+31 49 wanita 50 Al-luqman+ayat+13-17 51 al-baqarah ayat 148 52 An nisa ayat 136 53 An-Nisa Ayat 58 54 Al+waqi'ah+ayat+68 55 Latin dan arab 56 Kiamat 57 Al-Baqarah Ayat 282 58 ar rum ayat 21 59 al maidah ayat 44 60 ilmu 61 aurat 62 al-baqarah ayat 275 63 9 surat al-hadid ayat 3 64 al quraisy 65 Surat Al kahfi 66 al+luqman+9 67 Perangilah 68 jual beli 69 al+luqman+8 70 al+hujurat+ayat+12 71 Yusuf 87 72 Nabi palsu 73 rukun iman 74 Ali imran ayat 7 75 ali imran 92 76 Peradaban islam 77 yunus 61 78 hadis rusaknya iman 79 Surat al furqan ayat 26-27 80 Maryam ayat 58 81 Makna kandugangan surah an nahl ayat 14 82 ali imran ayat 19 83 muhammad 19 84 niat sholat idul Fitri 85 10 sahabat yang dijanjikan syurga 86 AZ ZARIYAT AYAT 56 87 Al-Baqarah ayat 197 88 Kandungan+surat+yusuf+ayat+53 89 Makna+kandugangan+surah+an+nahl+ayat+14 90 akal 91 berfikir 92 Al-Maidah ayat 32 93 ali imran ayat 159 94 Banjir 95 Hukum tajwid 96 Zabur 97 Al+Baqarah+ayat+287 98 al-baqarah ayat 25 99 hadist+al-hujurat+ayat+12 100 dalil+kitab+al quran

Hasil pencarian tentang Berfikir

terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 54
untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 37
Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 21
Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 13
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 21
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 219
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 42
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 4
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 176
Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.
Tidak ada yang dapat mengerti kebenaran dan merenungkan kebesaran Allah selain orang yang berakal dan berfikir
Bahkan mereka tidak berfikir bahwa ajal mereka sebenarnya sudah dekat atau, paling tidak, sudah semakin
Mereka tidak berfikir apa-apa yang ada di balik itu semua.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 24
Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.
panas dan ada musim dingin, ada rasa manis dan ada rasa masam, ada gelap dan ada terang (supaya kalian berfikir
Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, "Jika kalian mau berfikir, kalian tentu ingat bahwa api neraka
Mereka sama sekali tidak berfikir bahwa ini adalah balasan atas kekafiran mereka yang seharusnya membuat
bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kemahakuasaan dan kemahaesaan Allah Swt. bagi orang-orang yang mau berfikir
Apakah akal kalian dicabut, wahai orang-orang yang menolak, hingga kalian tidak dapat berfikir dan merenungkan
dibuat berlipat ganda karena kekafiran dan kesesatan mereka serta karena mereka mengikuti lainnya tanpa berfikir
Maka, ceritakanlah, wahai Nabi, kisah ini kepada kaummu, agar mereka berfikir dan beriman." (1) Ayat
Begitulah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu sekalian agar kalian berfikir tentang apa yang
benar-benar terdapat bukti yang jelas atas kemahakuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal dan mau berfikir
Dia juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mau berfikir, menjadikan pelajaran dan beriman