Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Etika murid kepada guru 7 At taubah ayat 36 8 Jihad 9 ali imran 10 al maidah ayat 2 11 kejadian manusia 12 Shalat 13 iblis 14 jual beli 15 Al baqarah ayat 2 16 nikah 17 al hujurat ayat 13 18 Waktu 19 Zakat 20 Ali Imran ayat 159 21 AL HUJURAT AYAT 10 22 akal 23 al imran 24 jujur 25 an nahl ayat 125 26 sholat 27 Iman 28 Riba 29 akhlak 30 Sabar 31 ali imran 104 32 ali imran 97 33 luqman 34 Puasa 35 an nisa ayat 29 36 al maidah ayat 3 37 Masjid 38 Ibrahim 7 39 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 40 an-Nahl ayat 125 41 taubat 42 an-nisa ayat 19 43 luqman 13 44 Pasar modal 45 Menuntut ilmu 46 ali Imran 64 47 al ahzab ayat 21 48 Ibrahim 42 49 AL ISRA AYAT 23 50 surat Yunus ayat 57 51 nafas 52 Al-A’raf+ayat+129 53 al maidah ayat 1 54 al- Baqarah ayat 195 55 surat quraisy 56 Hud ayat 61 57 luqman 34 58 Tentang bersi 59 al mujadilah ayat 11 60 Lingkungan pendidikan Islam 61 surat ali imran ayat 159 62 q.s An- nisaa ayat 59 63 Surah al baqarah ayat 30 64 Ziarah kubur 65 an nisa ayat 58 66 Agama 67 anggota badan tanggu 68 al ankabut ayat 45 69 Ibrahim+ayat+34 70 Pohon 71 al hijr 41 72 ali+imran+105 73 QS. Ali Imran (3): 67 74 surah hud ayat 61 75 yunus 10 76 muhammad 10 77 al ikhlas ayat 1 78 saba 19 79 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 80 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 81 jual beli dan riba 82 maha lembut 83 yusuf 84 ikan 85 Al-an'am ayat 165 86 Takdir 87 Memaafkan 88 Rukun Maqam 89 muslim, bab pakaian (2125) 90 al-ikhlas 91 Al baqarah ayat 275 92 an nisa ayat 9 93 malaikat 94 al qalam ayat 4 95 surat+yusuf+ayat+111 96 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 97 evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi 98 luqman+ayat+14 99 Surah yusuf ayat 55 100 Yunus 57

Hasil pencarian tentang Bimbingan+dan+Konseling+dalam+Tradisi+Nabi

(Katakanlah,) pembicaraan ini ditujukan kepada Nabi saw. ("Hai manusia!...Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi...; tidak ada Tuhan selain Dia; yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan...rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya) yakni Alquran (dan...ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.") artinya kamu akan mendapat bimbingan hidayah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
harapan di sini bergantung kepada kemenangan para ahli sihir, dimaksud supaya mereka tetap menjalankan tradisi...agama mereka dan tidak mengikuti ajaran Nabi Musa.
Orang-orang yang menyeleweng dari jalan kebenaran itu terbiasa memegang teguh kepercayaan dan tradisi...Mereka itu apabila diajak untuk menerima ajaran yang terkandung dalam petunjuk Allah, berkata, "Kami...Sungguh merupakan kebodohan yang teramat besar jika seseorang rela mengikuti tradisi dan peninggalan...nenek moyangnya dengan mengesampingkan sikap taat dan menuruti perintah Tuhan, karena sesungguhnya bapak-bapak...mereka itu tidak sedikit pun memahami agama dan menerangi diri dengan cahaya iman dan hidayah.
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk) diberi...bimbingan (oleh Rabb mereka karena keimanannya) kepada-Nya; kelak pada hari kiamat Allah swt. akan menjadikan...mereka cahaya dengan cahaya itu mereka mendapat petunjuk (di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam
Allah memerintahkan Adam dan istrinya untuk keluar dari surga, turun ke bumi....Selain itu, Allah juga memberikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka....Siapa saja yang mengikuti petunjuk itu, pasti tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa di dunia...dan tidak akan celaka dan tersiksa.
Dalam surat ini dipaparkan pula janji para nabi kepada Allah untuk menyampaikan pesan- pesan suci Allah...Dalam surat ini ditemukan penghapusan tradisi larangan kawin bagi orangtua angkat dengan bekas istri...Sebuah tradisi yang telah mengakar di zaman Jahiliah....Dalam surat ini pula al-Qur'ân memerintahkan istri-istri nabi untuk memperhatikan etika pribadi dengan...Allah Maha Meliputi--dengan ilmu-Nya--segala sesuatu; Mahabijaksana dalam perkataan dan perbuatan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 2
sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi
Ingatlah (tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua) Lafal Al-Fityah adalah bentuk...Berikanlah kepada kami dari sisi-Mu) dari hadirat-Mu (rahmat, dan sempurnakanlah) perbaikilah (bagi kami...bimbingan yang lurus dalam urusan kami ini.)" yakni petunjuk yang lurus.
Tradisi dan ihwal orang-orang yang menyekutukan Allah itu tidak ada bedanya dengan Fir'aun dan orang-orang...Allah Mahakuat dalam melaksanakan hukum-Nya dan Mahakeras balasan-Nya bagi mereka yang berhak menerima
Tetapi, meskipun telah diberikan bimbingan seperti itu, ternyata kebanyakan orang berpecah belah menurut...hawa nafsu, dan memotong-motong urusan agama....Dan karenanya mereka menjadi banyak golongan yang saling berselisih....Setiap kelompok itu, kelak akan kembali kepada Kami dan akan Kami hitung amal perbuatan mereka.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir...bila mendapat kebaikan dan kemudahan....Kecuali, pertama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tetap melakukannya tanpa meninggalkan...Mereka mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah ke arah kebaikan.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir...bila mendapat kebaikan dan kemudahan....Kecuali, pertama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tetap melakukannya tanpa meninggalkan...Mereka mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah ke arah kebaikan.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir...bila mendapat kebaikan dan kemudahan....Kecuali, pertama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tetap melakukannya tanpa meninggalkan...Mereka mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah ke arah kebaikan.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir...bila mendapat kebaikan dan kemudahan....Kecuali, pertama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tetap melakukannya tanpa meninggalkan...Mereka mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah ke arah kebaikan.
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir...bila mendapat kebaikan dan kemudahan....Kecuali, pertama, orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat dan tetap melakukannya tanpa meninggalkan...Mereka mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah ke arah kebaikan.
(Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Alquran) Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek...Nabi Nuh (Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi).
(Orang-orang Yahudi berkata, "Uzair itu putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Almasih itu)...yakni Nabi Isa (adalah putra Allah."...meniru (perkataan orang-orang kafir yang terdahulu) dari kalangan nenek moyang mereka, karena menuruti tradisi...berpaling) maksudnya bagaimana mereka sampai berani berpaling dari kebenaran, padahal dalilnya sudah jelas dan
lain) (hal ini) apa yang kamu takut-takuti kami dengannya (hanyalah adat kebiasaan dahulu,) kebiasaan dan...Tiada lain apa yang kami lakukan ini, yaitu ingkar kepada adanya hari berbangkit, melainkan kebiasaan dan...tradisi orang-orang dahulu.
Musa memenuhi panggilannya dan menolak dalam hatinya upah yang akan diberikan kepadanya, karena seolah-olah...wanita itu bermaksud hendak memberi upah dan menganggap dirinya sebagai seorang upahan....Lalu Nabi Musa berkata kepadanya, "Berjalanlah engkau di belakangku dan tunjukkanlah jalan itu kepadaku...Nabi Syuaib berkata, "Tidak, ini merupakan tradisiku dan tradisi nenek moyangku....Nabi Musa baru mau memakannya dan menceritakan kepadanya semua apa yang telah ia alami.
Tradisi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan nikmat-Nya sama seperti kebiasaan pengikut-pengikut...Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka....Demikian pula kelakuan mereka dalam mendustakan para rasul dan tanda-tanda kerasulan mereka....Itulah kemiripan antara kedua kaum itu: masing-masing bersikeras mempertahankan sikap seperti itu, dan...Dan mereka pantas menerima hukuman itu karena telah menganiaya diri sendiri.
tidak layak bagi kami sebagaimana dialami oleh mereka (setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami) bimbingan...ke arah perkara yang benar (dan berilah kami dari sisi-Mu rahmat) keteguhan hati (karena Engkaulah Yang
Menyucikan jiwa kalian dari noda-noda kemusyrikan, kerendahan moral dan tradisi, mengajak kalian berdialog...Sebelum itu kalian semua berada dalam jurang kebodohan dan kesesatan yang membutakan.
) kepada Nabi Muhammad (mukjizat-mukjizat dari Rabbnya?")...Dan menurut suatu qiraat aayaatun dibaca aayatun dalam bentuk tunggal, maksudnya mukjizat yang seperti...unta Nabi Saleh, tongkat Nabi Musa dan hidangan Nabi Isa....kepada mereka: ("Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah) Dialah yang menurunkannya dalam...(Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata.")
Undian jatuh pada Yûnus dan ia termasuk yang kalah sehingga harus diceburkan ke laut sesuai dengan tradisi
Undian jatuh pada Yûnus dan ia termasuk yang kalah sehingga harus diceburkan ke laut sesuai dengan tradisi
("Golongan Itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang") akhirnya mereka dikalahkan...oleh Nabi Muhammad saw. dalam perang Badar, dan Nabi Muhammad saw. mendapat kemenangan yang gemilang
Wahai Nabi, janganlah engkau terpengaruh oleh apa yang kau lihat pada orang-orang kafir!...Mereka bergelimang dalam kemewahan dan bergerak bebas dalam dagang dan usaha.
(Berkatalah ia) Nabi Yusuf ("Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini,) yakni negeri Mesir (sesungguhnya...aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.") orang yang mempunyai keahlian dalam hal...Menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa Nabi Yusuf pandai dalam hal menulis dan menghitung.
(Maka berimanlah kepadanya) percayalah kepada Nabi Ibrahim (Luth) ia adalah anak saudara lelaki Nabi...(Dan berkatalah dia) Nabi Ibrahim: ("Sesungguhnya aku akan berpindah") dari kaumku (kepada Rabbku) yaitu...akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabbku, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya...(Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam perbuatan-Nya
Kebiasaan orang-orang kafir itu (sama dengan kebiasaan) tradisi (Firaun dan pengikut-pengikutnya serta...ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka) mengazab mereka (disebabkan dosa-dosanya) lafal kafaruu dan