Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 berfikir kritis 4 dalil+kitab+injil 5 hari kiamat 6 al-baqarah ayat 155 7 Surat fatir ayat 3 8 Cari t Opik dmn 9 dalil+kitab+zabur 10 sabar 11 surat ibrahim 12 Ali+imran+ayat+134 13 al-baqarah ayat 216 14 surat an nas 15 Keuntungan+jual+beli 16 Yunus 57 17 bekerja 18 Al isra ayat 32 19 saba 20 qs yusuf 21 Obat 22 musibah 23 hutang 24 ilmu 25 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 26 Injil 27 Al-Isro ayat 26-27 28 hijrah 29 asmaul husna 30 an nisa ayat 59 31 kiamat 32 hadist+al-hujurat+ayat+12 33 Wasiat 34 ali imran 159 35 ali imran 31 36 ibrahim 37 Sedekah 38 al maidah ayat 48 39 Surat Ali Imran ayat 159 40 Seratus 41 Jinn 42 al hijr ayat 9 43 ali imran 185 44 Harta 45 az zumar ayat 53 46 Ali imran 110 47 pendidikan 48 Al ikhlas 49 at taubah ayat 105 50 An nahl ayat 125 51 Melihat 52 al jin ayat 26 53 surat+an-nisa+ayat+161 54 luqman+14 55 Jual beli yang dilarang 56 pakaian 57 al mu'minun ayat 5-7 58 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 59 niat 60 al isra ayat 55 61 maryam 30 62 Kebajikan 63 Ali Imran 104 64 jenazah 65 al hasyr ayat 18 66 wanita 67 menikah adalah sunnah 68 Wanita keji 69 kematian 70 maryam 71 Hadis berfikir kritis 72 berkembang 73 Yusuf 74 al maidah ayat 46 75 al hijr ayat 22 76 lalat 77 dalil+naqli+kitab+zabur 78 ar rahman 79 Sebutkan dalil yang menunjukan allah swt. Mempunyai asmaul husna al basir 80 dalil+naqli+kitab+injil 81 Cari nadzwa 82 hari+kiamat 83 putus amal 84 assyura ayat 38 85 shalat 86 maryam 58 87 Al-Baqarah ayat 201 88 Surah Al Isra Ayat 55 89 ibrahim+26 90 Al Baqarah ayat 30 91 LUQMAN 92 surat 3 ayat 5 93 surat yasin 94 batu hitam 95 riba 96 al imran 97 Maryam 56  98 al hujurat ayat 13 99 cepat 100 Hadits tentang kitab taurat

Hasil pencarian tentang Cahaya+Allah

terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 8
Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan...cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 32
Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak...menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 35
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi....Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar...Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki,...dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya Allah, yaitu agama Islam, dengan tuduhan-tuduhan palsu...Tetapi Allah hanya ingin menyempurnakan cahaya-Nya dengan memenangkan agama dan menolong Rasul-Nya, meskipun
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 16
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
(Mereka berkehendak memadamkan cahaya/agama Allah) yakni syariat dan bukti-bukti-Nya (dengan mulut mereka...) melalui perkataan-perkataan mereka dalam hal ini (dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan...) memenangkan (cahaya-Nya walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai) hal tersebut.
Bânû Isrâ'îl mengada-adakan dusta terhadap Allah untuk memadamkan cahaya agama-Nya dengan mulut mereka...Allah telah menyempurnakan cahaya-Nya dengan menyempurnakan agama-Nya meskipun orang-orang kafir itu
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 28
Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya..., niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan...cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu....Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Allah cahaya langit dan bumi) yakni pemberi cahaya langit dan bumi dengan matahari dan bulan....(Perumpamaan cahaya Allah) sifat cahaya Allah di dalam kalbu orang Mukmin (adalah seperti misykat yang...(Cahaya) yang disebabkannya (di atas cahaya) api dari pelita itu....Makna yang dimaksud dengan cahaya Allah adalah petunjuk-Nya kepada orang Mukmin, maksudnya hal itu adalah...cahaya di atas cahaya iman (Allah membimbing kepada cahaya-Nya) yaitu kepada agama Islam (siapa yang
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 46
dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 257
Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya...Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 1
Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),
Orang yang dahulu sesat layaknya orang mati, lalu hatinya diberi cahaya petunjuk bagai kehidupan, diberi...cahaya keimanan dan hujjah yang jelas, hingga berjalan di bawah cahaya itu, tidaklah sama dengan orang...Seperti Allah membuat indah keimanan bagi orang-orang yang beriman, setan pun membuat indah kemusyrikan
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 20
dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya,
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 40
apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya...(petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.
(Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan cahaya) yakni Alquran (yang telah Kami turunkan...Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 8
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan...Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
petunjuk) diberi bimbingan (oleh Rabb mereka karena keimanannya) kepada-Nya; kelak pada hari kiamat Allah...swt. akan menjadikan bagi mereka cahaya dengan cahaya itu mereka mendapat petunjuk (di bawah mereka
terjemahan ayat Surat Al-Insyiqaq Ayat 16
Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja,
Allah adalah sumber segala cahaya di langit dan di bumi....dengan bukti-bukti yang terkandung di dalam alam raya ini dan segala sesuatu yang menunjukkan wujud Allah...Kejelasan cahaya-Nya yang agung dan bukti-buktinya yang mengagumkan adalah seperti cahaya sebuah lampu...cahaya akalnya....Allah Swt. Mahaluas pengetahuan-Nya.
(Hai orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya...) kepada Nabi Muhammad saw. dan Nabi Isa (niscaya Allah memberikan kepada kalian dua bagian) dua kali...bagian (dari rahmat-Nya) karena kalian telah beriman kepada dua nabi (dan menjadikan untuk kalian cahaya...yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan) di atas shirath/jembatan (dan Dia mengampuni kalian....Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
Masukkan tanganmu ke dalam saku bajumu, maka tanganmu itu akan memancarkan cahaya putih kemilau tanpa...Itulah salah satu dari sembilan mukjizat(1) yang diberikan pada Mûsâ yang diutus oleh Allah kepada Fir'aun...dan kaumnya, suatu kaum yang telah melanggar perintah dan mendurhakai Allah. (1) Kesembilan mukjizat...diikuti oleh badai, belalang, serangga, katak, darah, kekeringan, tongkat dan tangan yang memancarkan cahaya
(Dan tidak pula sama gelap gulita) yaitu kekafiran (dengan cahaya) yakni keimanan.
Lalu gelombang tersebut ditutupi oleh awan tebal yang hitam pekat yang menghalangi cahaya....Bagaimana mungkin dia dapat melihat sesuatu dan terbebas dari kebingungan tanpa adanya cahaya yang meneranginya...Diri mereka juga tidak akan selamat kecuali dengan cahaya keimanan....Barangsiapa yang tidak direstui oleh Allah untuk mendapatkan cahaya keimanan, maka dia tidak mendapatkan...cahaya yang akan menunjukinya kepada kebaikan dan jalan yang benar.
liyuthfi'uu dinashabkan oleh an yang keberadaannya diperkirakan, sedangkan huruf lam-nya adalah zaidah (cahaya...Allah) yakni syariat dan bukti-bukti-Nya (dengan mulut mereka) melalui ucapan-ucapan mereka bahwa Alquran...itu adalah sihir, syair dan ramalan atau tenungan (dan Allah tetap menyempurnakan) artinya memenangkan...atau menampakkan (cahaya-Nya) menurut suatu qiraat dibaca mutimmu nuurihi dengan dimudhafkan (meskipun
Allah mengurus segala urusan orang-orang Mukmin, menolong mereka dengan mengeluarkan mereka dari keraguan...dan kebimbangan kepada cahaya kebenaran dan ketenangan....Setan dan propagandis kejahatan itu selalu berusaha mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan yang telah...menjadi fitrah dan jelas dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, kepada kekafiran dan kerusakan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 17
Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah...hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat
(Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya) dapat dibaca...dalam surga-surga) yakni taman-taman surga (yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah...tidak menghinakan) Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka (Nabi dan orang-orang yang beriman bersama...oleh cahayanya (dan) cahaya itu pun memancar pula (di sebelah kanan mereka....Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami) hingga sampai ke surga, sedangkan orang-orang munafik cahaya mereka
malamnya gelap gulita) membuatnya gelap (dan menjadikan siangnya terang benderang) Dia menampakkan cahaya...Dan dimudhafkan pula kepada matahari, karena matahari merupakan cahaya baginya.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 8
Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya...kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah...tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan...dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya